В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Осогово

Обект: 21028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 662.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 2140251б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 667.00 Първа: 21.07.2021
Втора: 21.07.2021

ДГС Трън

Обект: 2121 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12582.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДЛС Искър

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25225.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2151-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37412.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2144П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1911.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 27296.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Пирдоп

Обект: 21404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62970.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20930.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Места

Обект: 2121С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6600.00 Първа: 31.07.2021
Втора: 31.07.2021

ДГС Добринище

Обект: 2111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11226.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2105ср Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1800.00 Първа: 09.07.2021
Втора: 09.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2130 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12831.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2129 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7785.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2128 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7610.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2127 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10932.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15911.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11700.00 Първа: 23.07.2021
Втора: 23.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14221.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21653.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6580.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Трън

Обект: 2141С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1296.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2139С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9072.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Трън

Обект: 2138С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9531.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Рилски манастир

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 434.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2115с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1621.00 Първа: 30.11.-0001

ДЛС Арамлиец

Обект: 21301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22872.00 Първа: 26.07.2021
Втора: 26.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2132П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38675.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2131П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55370.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2130П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74620.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2129П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 76475.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2128П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 100870.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Земен

Обект: 2137С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2733.00 Първа: 24.06.2021
Втора: 24.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2136с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5643.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2118път Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 522.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16136.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Трън

Обект: 2134С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3375.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2137С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 29565.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Белово

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 17264.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Невестино

Обект: 2116 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8587.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2115 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13144.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20829.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Кюстендил

Обект: 21025с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2297.00 Първа: 17.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2136С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12744.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21638-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35433.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21637-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20640.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21636 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38435.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2124 СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 12767.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21630-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2832.00 Първа: 15.06.2021

ДГС Добринище

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27075.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21027с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8517.00 Първа: 17.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25262.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5792.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2118П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30918.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2117П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 30491.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2116П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 59444.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2115П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 25225.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2113П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 41695.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2135С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 20061.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2126С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4860.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Искър

Обект: 21201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10710.00 Първа: 26.05.2021
Втора: 26.05.2021

ДГС Петрич

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3000.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3450.00 Първа: 23.06.2021
Втора: 23.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21038 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32950.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21037 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22534.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21036 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37438.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35071.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35919.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2130-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7965.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2129-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10010.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Разлог

Обект: 2128-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8560.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21029с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11600.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21026с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4826.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Дупница

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8907.00 Първа: 07.07.2021
Втора: 07.07.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21028с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7480.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21024с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2995.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21023с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3607.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Брезник

Обект: 2114П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13643.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 70409.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2112-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25007.00 Първа: 16.06.2021
Втора: 16.06.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2122ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74266.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Места

Обект: 2119С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2550.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2121ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 106324.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 29414.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 21427с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 789.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Места

Обект: 2120С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 16406.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2118С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3206.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2117С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8119.00 Първа: 28.05.2021

ДГС Места

Обект: 2116С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7647.00 Първа: 28.05.2021

ДГС София

Обект: 51-б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7548.00 Първа: 25.05.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2120с СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 936.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Симитли

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32480.00 Първа: 07.06.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2119с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 55530.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2118с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18671.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2117с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13505.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2116с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 49470.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 21425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20340.00 Първа: 14.05.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14640.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Добринище

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16418.00 Първа: 14.05.2021

ДГС Сливница

Обект: 21529-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15184.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Сливница

Обект: 21528-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11162.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21527-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11041.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2143П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6330.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2142П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6864.00 Първа: 14.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2141П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10014.00 Първа: 14.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18245.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9866.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5561.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7580.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44836.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11183.00 Първа: 08.05.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13919.00 Първа: 08.05.2021

ДГС Кресна

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5946.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4512.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34034.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Земен

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8008.00 Първа: 17.05.2021
Втора: 17.05.2021

ДГС Земен

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3665.00 Първа: 17.05.2021
Втора: 17.05.2021

ДГС Земен

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6838.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Земен

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15800.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Земен

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11119.00 Първа: 17.05.2021
Втора: 17.05.2021

ДГС Земен

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16108.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Земен

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10287.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Земен

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5852.00 Първа: 17.05.2021
Втора: 17.05.2021

ДГС Сливница

Обект: 21426-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 43846.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21425-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6740.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 107688.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Брезник

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19460.00 Първа: 21.04.2021

ДГС Брезник

Обект: 2110П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77805.00 Първа: 21.04.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38969.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

Община Банско

Обект: ОГТ2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6618.00 Първа: 10.05.2021
Втора: 10.05.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21020с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7213.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Добринище

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14920.00 Първа: 09.04.2021

ДГС Добринище

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28182.00 Първа: 09.04.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21019с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4805.00 Първа: 12.04.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21018с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6739.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21017с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6097.00 Първа: 12.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21208с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3696.00 Първа: 07.04.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2115с СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1464.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10620.00 Първа: 21.04.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 118746.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 21-51б-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 297.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21322-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 22073.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21321-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11162.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21220-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 42805.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21219-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5537.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21218-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12901.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21217-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2464.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21216-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11271.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21215-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12952.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21214-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3920.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Искър

Обект: 21104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33541.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2125 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8192.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4927.00 Първа: 29.03.2021
Втора: 29.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44198.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54884.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 7424.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1772.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2097.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8981.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 7123.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6124.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 36729.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2385.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 7169.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 27139.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10166.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 5572.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4954.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2128С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4023.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2127С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 81.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2125С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15476.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2124С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8667.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2123С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 17739.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Трън

Обект: 2122С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12015.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Тетевен

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42315.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21207с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 125.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84028.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Места

Обект: 2102-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18127.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Земен

Обект: 2117с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10878.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2114 СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4109.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2112с СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1875.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2111с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15254.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 177428.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 21396.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Белово

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 20166.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Белово

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 28202.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Белово

Обект: 2015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9848.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2107-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18903.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2106-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24478.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2105-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23827.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2103-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32225.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2102-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30905.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Гърмен

Обект: 2101-мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26070.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Елешница

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15183.00 Първа: 23.03.2021

ДГС Елешница

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62018.00