В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Дикчан

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26922.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2416МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87082.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5777.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8820.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2422 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29191.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18682.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12582.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33876.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Невестино

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2613.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

Община Разлог

Обект: ОГТ 24-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9880.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

Община Разлог

Обект: ОГТ 24-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9308.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13446.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024

ДГС Места

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14002.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Места

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 31927.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 334895.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 112625.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 268067.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 83982.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2335-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15596.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2333-C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14599.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 93178.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31140.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 52785.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130769.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20715.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Места

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23662.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46360.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 75247.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10871.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36496.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Белица

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19133.00 Първа: 18.01.2024
Втора: 18.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11001.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64287.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64465.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42225.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78528.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 119201.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43104.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43145.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50052.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78139.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89885.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65022.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26374.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 10.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56666.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64586.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024