В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33579.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19679.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9764.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4898.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10935.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10892.00 Първа: 30.11.-0001

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19145.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22016п Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13965.00 Първа: 08.02.2022
Втора: 08.02.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 14 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 639.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Кричим

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3044.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022