В хармония с природата

Лесокултурни мероприятия

ДГС Ихтиман

Обект: 241 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40396.64 Първа: 13.03.2024
Втора: 13.03.2024

ДЛС Осогово

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17441.19 Първа: 13.03.2024
Втора: 13.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13875.20 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8391.60 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20453.26 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6991.58 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Брезник

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8935.68 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4096.85 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС София

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30943.47 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС София

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57383.56 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Земен

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14330.51 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 24-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11867.58 Първа: 26.02.2024
Втора: 26.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 6405.08 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2586.33 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20117.98 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Радомир

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13740.35 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Сливница

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7927.84 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Сливница

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9831.49 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 24-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4658.29 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7887.71 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45518.75 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3279.90 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21396.73 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20674.66 Първа: 14.02.2024
Втора: 14.02.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44835.16 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024