В хармония с природата

Лесокултурни мероприятия

ДГС Невестино

Обект: 22002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16941.23 Първа: 10.11.2022
Втора: 10.11.2022

ДГС Брезник

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51367.00 Първа: 11.10.2022
Втора: 11.10.2022

ДГС Земен

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2426.00 Първа: 15.09.2022
Втора: 15.09.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11016.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 27.06.2022

ДГС Земен

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3438.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ЮЗДП

Обект: 2022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 249130.60 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДГС Кресна

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11834.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Кресна

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3027.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Кресна

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10213.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 05.05.2022

ДГС Трън

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1029.00 Първа: 03.05.2022
Втора: 03.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5470.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2208.00 Първа: 21.04.2022
Втора: 21.04.2022

ДГС Невестино

Обект: 22001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12742.00 Първа: 28.03.2022
Втора: 28.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11992.00 Първа: 26.04.2022
Втора: 26.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27944.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДЛС Осогово

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29322.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2988.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Петрич

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 94298.00 Първа: 21.06.2022
Втора: 03.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26630.00 Първа: 04.04.2022
Втора: 04.04.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16832.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Дупница

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33549.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Брезник

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18482.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33148.00 Първа: 21.04.2022
Втора: 21.04.2022

ДГС Трън

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10220.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Трън

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7878.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС София

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС София

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19648.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС София

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22575.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3951.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3195.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8510.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9358.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14499.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8784.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23226.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4765.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17325.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2635.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3323.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3585.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 490.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9782.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1938.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4928.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4523.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Разлог

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8023.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3023.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13176.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12727.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2753.00 Първа: 14.03.2022
Втора: 14.03.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 68492.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 15.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4009.00 Първа: 09.03.2022
Втора: 09.03.2022

ДГС Петрич

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14701.00 Първа: 08.03.2022
Втора: 08.03.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15578.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

ДГС Кресна

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38205.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Радомир

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1831.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022