В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Тетевен

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24720.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2125 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2670.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2124 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2574.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2123 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11250.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Белово

Обект: 2124мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43697.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2122 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 44270.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДЛС Искър

Обект: 21302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 56129.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2130 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31214.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2129 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19993.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2128 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8170.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2127 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10488.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13290.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2124 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37499.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2123 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22465.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Елешница

Обект: 2120-П Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7596.00 Първа: 03.08.2021
Втора: 03.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37900.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 107695.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4411.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 67421.00 Първа: 30.07.2021
Втора: 30.07.2021

ДГС Катунци

Обект: 2131 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43857.00 Първа: 29.07.2021
Втора: 29.07.2021

ДГС Катунци

Обект: 2130 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24994.00 Първа: 29.07.2021

ДГС Катунци

Обект: 2129 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 42848.00 Първа: 29.07.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2113 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 85898.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Белово

Обект: 2123 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 65981.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 18062.00 Първа: 05.07.2021
Втора: 05.07.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 19034.00 Първа: 05.07.2021
Втора: 05.07.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 6254.00 Първа: 05.07.2021
Втора: 05.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 88208.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2107МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14160.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2105МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25526.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2104МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49095.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21335.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9523.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24397.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25068.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22129.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13086.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20697.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 33102.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 47973.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93191.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21635-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14072.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21634-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17024.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21633-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6014.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21632-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7777.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21631-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6801.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Белово

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23530.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2121мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23333.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6382.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21770.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28033.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19880.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26950.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19870.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21039 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15767.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21034 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27913.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21033 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34861.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27856.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8252.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Кюстендил

Обект: 21032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38788.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21031 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17104.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17352.00 Първа: 29.06.2021
Втора: 29.06.2021

ДГС София

Обект: 21528п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 113475.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23420.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21011.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29384.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26140.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11158.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8154.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31853.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Земен

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15232.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3330.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14910.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Трън

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21372.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Дупница

Обект: 2124 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2066.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 74083.00 Първа: 17.06.2021
Втора: 17.06.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 66119.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 112141.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 39451.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Сандански

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 58227.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 107109.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 50731.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 65678.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 48093.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26981.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 249478.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4880.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 47314.00 Първа: 08.06.2021

ДЛС Искър

Обект: 21106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17589.00 Първа: 08.06.2021
Втора: 08.06.2021

ДЛС Искър

Обект: 21105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22058.00 Първа: 08.06.2021
Втора: 08.06.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10952.00 Първа: 21.05.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31431.00 Първа: 21.05.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24970.00 Първа: 21.05.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 961.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21020 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10212.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25777.00 Първа: 07.06.2021
Втора: 07.06.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24176.00 Първа: 07.06.2021
Втора: 07.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93439.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30422.00 Първа: 18.06.2021
Втора: 18.06.2021

ДГС Сандански

Обект: 2121МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 70009.00 Първа: 12.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Етрополе

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 60026.00 Първа: 07.06.2021
Втора: 07.06.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 92256.00 Първа: 05.07.2021
Втора: 05.07.2021

ДГС Етрополе

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 74871.00 Първа: 07.06.2021
Втора: 07.06.2021

ДГС Сандански

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82174.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Симитли

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 53698.00 Първа: 03.06.2021
Втора: 03.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2134МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 35474.00 Първа: 03.06.2021
Втора: 03.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2133МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49338.00 Първа: 18.05.2021

ДГС Симитли

Обект: 2131МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38961.00 Първа: 03.06.2021
Втора: 03.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2130МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 57906.00 Първа: 03.06.2021
Втора: 03.06.2021

ДГС Симитли

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 99347.00 Първа: 07.06.2021

ДГС София

Обект: 21426п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 99819.00 Първа: 01.06.2021
Втора: 01.06.2021

ДГС Радомир

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26686.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Радомир

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26913.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24720.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14523.00 Първа: 17.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16331.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1434.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27154.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Радомир

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9767.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Радомир

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21665.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21525.00 Първа: 17.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13230.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 56659.00 Първа: 08.05.2021

ДГС Дупница

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21614.00 Първа: 18.05.2021
Втора: 18.05.2021

ДГС Кресна

Обект: 2131МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 171507.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15480.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15900.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4485.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14316.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4003.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13378.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Кресна

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7841.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2121П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 904.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Дупница

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 36378.00 Първа: 18.05.2021
Втора: 18.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3316.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 75857.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Белово

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 33573.00 Първа: 26.04.2021

ДГС Белово

Обект: 2116мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 60915.00 Първа: 26.04.2021

ДГС Белово

Обект: 2115мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11539.00 Първа: 15.06.2021
Втора: 15.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2114мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 54809.00 Първа: 26.04.2021

ДГС Белово

Обект: 2113мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34637.00 Първа: 26.04.2021

ДГС Брезник

Обект: 2112П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9485.00 Първа: 21.04.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 41106.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 51728.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20877.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31670.00 Първа: 11.05.2021
Втора: 11.05.2021

ДГС София

Обект: 17851 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 56106.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Невестино

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26096.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Невестино

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26547.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23419.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сандански

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22326.00 Първа: 13.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22495.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10356.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Места

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 87994.00 Първа: 13.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Места

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35443.00 Първа: 13.04.2021

ДГС Места

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 88813.00 Първа: 13.04.2021

ДГС Симитли

Обект: 2135 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27316.00 Първа: 06.04.2021

ДГС Симитли

Обект: 2132 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24261.00 Първа: 06.04.2021

ДГС Симитли

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 54019.00 Първа: 06.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2147 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22735.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 57619.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38164.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15715.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29141.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22126.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29978.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9526.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 48907.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30746.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 107308.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 45431.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2135 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11149.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17088.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21926.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11909.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15390.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12980.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13588.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8686.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15557.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Белица

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11052.00 Първа: 31.03.2021

ДГС Белица

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4336.00 Първа: 31.03.2021

ДГС Белица

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31500.00 Първа: 31.03.2021

ДГС Белица

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24086.00 Първа: 31.03.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 1903Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 125212.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Осогово

Обект: 1904Д-21 Статус: