В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Рилски манастир

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 36490.00 Първа: 14.06.2023
Втора: 14.06.2023

ДГС Радомир

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 54746.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Радомир

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31113.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Радомир

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38321.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31933.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39585.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Елешница

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53997.00 Първа: 07.06.2023
Втора: 14.06.2023

ДГС Елешница

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22090.00 Първа: 07.06.2023
Втора: 14.06.2023

ДГС Елешница

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25810.00 Първа: 07.06.2023
Втора: 14.06.2023

ДГС Сливница

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 139848.00 Първа: 28.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2345с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26637.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 08.06.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57521.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2318МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34653.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16587.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22866.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2319-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52065.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2318-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 66995.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Благоевград

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 217715.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Кресна

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20640.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2329МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18044.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15233.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2326МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33788.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2325МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19768.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14935.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2323МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 55028.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31178.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52274.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46202.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57553.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23730.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40320.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Дупница

Обект: 2314мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22886.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Симитли

Обект: 2330 П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22768.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Симитли

Обект: 2329МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32688.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48717.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102096.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68068.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 130071.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78323.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2300 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 109896.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Брезник

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 83941.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Петрич

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18340.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33262.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39414.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 123627.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 141597.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18254.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17133.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31088.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 132287.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 76214.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24208.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 95184.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Дупница

Обект: 2310мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 202268.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Дупница

Обект: 2311мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 120722.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18293.00 Първа: 30.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 61545.00 Първа: 30.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Брезник

Обект: 1806Д-23 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 135704.00 Първа: 08.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2328МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33322.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2327МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25908.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2326МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28936.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2325МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21096.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2324МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 61864.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68854.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61716.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50595.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15149.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34197.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63042.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82104.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47462.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 91658.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 80086.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56204.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 104004.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 64670.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 36759.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22381.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Белово

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24070.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 156725.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 138432.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23026 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14305.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56313.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 188492.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23027 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16944.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Радомир

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 94215.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС София

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 100189.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Сливница

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 124737.00 Първа: 28.02.2023

ДГС Сандански

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 573186.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС Земен

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99702.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 43767.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17931.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15274.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23381.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16270.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28801.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12484.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38880.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Сандански

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 150542.00 Първа: 02.02.2023
Втора: 02.02.2023

ДГС Сандански

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 97119.00 Първа: 02.02.2023
Втора: 02.02.2023

ДГС Петрич

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 44694.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023