В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Сандански

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71596.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Сандански

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30190.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Сандански

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56075.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59365.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2415мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78419.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15233.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10980.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66115.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26053.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37732.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43681.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53254.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53453.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2418-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33126.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2417-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27385.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2416-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25393.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 162823.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67942.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54276.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45944.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401.1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 0.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20282.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33951.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38606.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Рилски манастир

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 64686.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 127772.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110800.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 83583.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49702.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91555.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75239.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35100.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62515.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2414 MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47525.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2413М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45950.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59550.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18154.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60615.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37559.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2407МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 136857.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 89935.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96653.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4630.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Симитли

Обект: 2419 MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87420.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Места

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40153.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 135772.00 Първа: 08.02.2024
Втора: 08.02.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 192636.00 Първа: 08.02.2024
Втора: 08.02.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23256.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47803.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Струмяни

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11295.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2441 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50663.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2436 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17245.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16455.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 0.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18600.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2432 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41811.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38630.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14205.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38532.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59642.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31844.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25326.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74578.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161346.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43588.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18679.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24491.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17901.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19280.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33119.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35293.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33582.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26514.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Трън

Обект: 2418МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29409.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Трън

Обект: 2417МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3589.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2440МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26976.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2439МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129018.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2438МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 122027.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Кресна

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 61228.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Брезник

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37440.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024

ДГС Брезник

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24030.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024

ДГС Симитли

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37622.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57520.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56310.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21640.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91630.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73790.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 84035.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36695.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 93280.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62895.00 Първа: 11.01.2024
Втора: 11.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37892.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20984.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2417МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47602.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36542.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2409МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 34790.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2416МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37133.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28250.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36462.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42159.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39786.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40950.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28730.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28757.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19348.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22720.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2413МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24760.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15836.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30953.00 Първа: 24.01.2024
Втора: 24.01.1990

ДГС Ихтиман

Обект: 2401 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49228.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57330.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24013 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39344.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24014 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78165.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24012 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68402.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35374.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50068.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24005 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 98903.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24004 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131266.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Кюстендил

Обект: 24001 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44403.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51283.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Дупница

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110084.00 Първа: 18.01.2024
Втора: 18.01.2024

ДГС Дупница

Обект: 2405мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54990.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 80228.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 132646.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58127.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96900.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 82739.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54680.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 123431.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Симитли

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16168.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Арамлиец

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48396.00 Първа: 01.02.2024
Втора: 01.02.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14277.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15216.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28728.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57391.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24298.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38745.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70276.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50689.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 163174.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 101261.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67704.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Невестино

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26187.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47755.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Катунци

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71598.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131463.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65257.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86614.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Петрич

Обект: 2417МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46158.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67280.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79120.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2414МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10155.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2413МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17213.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2412МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 81767.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2411МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45480.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55756.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31010.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19644.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2407МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17828.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24655.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2403МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 55695.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57253.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 64173.00 Първа: 29.02.2024
Втора: 29.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 2400МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72413.00 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС Белово

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14234.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13885.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15795.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024