В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Симитли

Обект: 2149 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25381.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Симитли

Обект: 2148 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 23707.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Кресна

Обект: 2142 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9935.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2141 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8822.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2140 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7060.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Кресна

Обект: 2139 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11264.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Сливница

Обект: 21844 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31084.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Дупница

Обект: 2130 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 3587.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Петрич

Обект: 2143 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18553.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Земен

Обект: 2141с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22728.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21502 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40550.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21501 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43038.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2129 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 31275.00 Първа: 27.10.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2128 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 16639.00 Първа: 27.10.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2127 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20976.00 Първа: 27.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2147 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34347.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2146 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 36933.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2145 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 43902.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2144 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 20441.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Симитли

Обект: 2141 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35723.00 Първа: 28.10.2021
Втора: 28.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2157 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3651.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2156 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12711.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2155 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4654.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Трън

Обект: 2154 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3815.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Белица

Обект: 2120 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22443.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДГС Белица

Обект: 2118с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14125.00 Първа: 19.10.2021
Втора: 19.10.2021

ДЛС Кричим

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18732.00 Първа: 13.10.2021
Втора: 13.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21031 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 46768.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21030 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65238.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21034с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 37350.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 9177.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21033с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 95646.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 75131.00 Първа: 15.10.2021
Втора: 15.10.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 366689.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 57269.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 53218.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 42145.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65708.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21501 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 52198.00 Първа: 01.10.2021
Втора: 01.10.2021

ДЛС Арамлиец

Обект: 21502 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22930.00 Първа: 01.10.2021
Втора: 01.10.2021

ДГС Дупница

Обект: 2129мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 15317.00 Първа: 24.09.2021
Втора: 24.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20541.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2137МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20510.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8365.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Кресна

Обект: 2135МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37827.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Белово

Обект: 2121мн Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ценоразпис ФЛ и ЮЛ 17540.00 Първа: 03.09.2021
Втора: 03.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 688.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24820.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5749.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Симитли

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6704.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30512.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Добринище

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22345.00 Първа: 17.09.2021
Втора: 17.09.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 55100.00 Първа: 21.10.2021
Втора: 21.10.2021

ДГС Сливница

Обект: 21740-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14640.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Дупница

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31569.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Петрич

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2595.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Благоевград

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34315.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21736п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29238.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21735п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12557.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Радомир

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 68256.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Земен

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 94304.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Невестино

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 113110.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Брезник

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 72498.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДЛС Осогово

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 54849.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 281388.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Елин Пелин

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 45909.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 27869.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Трън

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 56043.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26077.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26304.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Ихтиман

Обект: 222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40809.00 Първа: 31.08.2021
Втора: 31.08.2021

ДГС Струмяни

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16411.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 56116.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27677.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21370.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2120 П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9924.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2119 П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13376.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Трън

Обект: 2148П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14570.00 Първа: 24.08.2021
Втора: 24.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2147П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12068.00 Първа: 24.08.2021
Втора: 24.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12528.00 Първа: 24.08.2021
Втора: 24.08.2021

ДГС Трън

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6548.00 Първа: 24.08.2021
Втора: 24.08.2021

ДГС Белица

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15867.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 03.09.2021

ДГС Самоков

Обект: 2166 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8427.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2165 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11800.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2164 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15045.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2163 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16600.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2162 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6529.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2161 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11705.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2160 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10880.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2159 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8475.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2158 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3599.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2157 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25863.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2156 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22493.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2155 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8270.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2154 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17354.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2153 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8829.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2152 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27147.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2151 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9445.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2150 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7960.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2149 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11073.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2148 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10626.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Петрич

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9895.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Петрич

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13752.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21042 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 28847.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21041 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 30428.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 21040 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35268.00 Първа: 27.08.2021
Втора: 27.08.2021

ДГС Сандански

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 48631.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС Сандански

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 29479.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21631 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3448.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21630 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26764.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5574.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10132.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10705.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18310.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19083.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24720.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2670.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2574.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11250.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Белово

Обект: 2124мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43697.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 44270.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДЛС Искър

Обект: 21302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 56129.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31214.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19993.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8170.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10488.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Радомир

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13290.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37499.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22465.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Елешница

Обект: 2120-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7596.00 Първа: 03.08.2021
Втора: 03.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37496.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 108099.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4485.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 73244.00 Първа: 07.10.2021
Втора: 07.10.2021

ДГС Катунци

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43857.00 Първа: 29.07.2021
Втора: 29.07.2021

ДГС Катунци

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24994.00 Първа: 29.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 42848.00 Първа: 29.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Етрополе

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 85898.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Белово

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 65981.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18062.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10380.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

Община Якоруда

Обект: ОГТ 7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10124.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 88208.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2107МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14160.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2105МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25526.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Рилски манастир

Обект: 2104МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49095.00 Първа: 16.07.2021
Втора: 16.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21335.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Брезник

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9523.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21025 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24397.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21024 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25068.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21023 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22130.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДЛС Осогово

Обект: 21022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13086.00 Първа: 19.08.2021
Втора: 19.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20697.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 33102.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 47973.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93191.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21635-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14072.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21634-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17024.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21633-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6014.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21632-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7777.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21631-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6801.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Белово

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23530.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2121мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23333.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Белово

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6382.00 Първа: 30.06.2021
Втора: 30.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21770.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 28033.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021

ДГС Кресна

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19880.00 Първа: 25.06.2021
Втора: 25.06.2021