В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Самоков

Обект: 2101Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 204667.00 Първа: 05.02.2021
Втора: 05.02.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 2102-22Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 135883.00 Първа: 21.01.2021
Втора: 21.01.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 2101-22Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 75779.00 Първа: 05.02.2021
Втора: 05.02.2021

ДГС Кюстендил

Обект: 1903-22Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 123359.00 Първа: 15.07.2019
Втора: 15.07.2019

ДЛС Осогово

Обект: 1903Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 99480.00 Първа: 15.07.2019
Втора: 15.07.2019

ДГС Брезник

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6190.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022

ДГС Брезник

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32623.00 Първа: 26.01.2022
Втора: 26.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17681.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2020Д2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 80222.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32909.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 52105.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 72894.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22742.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35295.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27394.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 163788.00 Първа: 24.01.2022
Втора: 24.01.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2001 Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 299847.00 Първа: 15.05.2020
Втора: 15.05.2020

ДЛС Искър

Обект: 2103Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 144712.00 Първа: 30.12.2021
Втора: 30.12.2021

ДЛС Кричим

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18524.00 Първа: 14.01.2022
Втора: 14.01.2022