В хармония с природата

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Сандански

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22495.00 Първа: 24.11.2022
Втора: 01.12.2022

ДГС Сандански

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34205.00 Първа: 24.11.2022
Втора: 01.12.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 145842.00 Първа: 03.11.2022
Втора: 03.11.2022

ДГС Петрич

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16712.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДГС Места

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17172.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Места

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18305.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 53582.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2225мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 63365.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2239с/мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24064.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2240с/мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26740.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2238с/мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12806.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2237с/мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14203.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2236с/мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27547.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Петрич

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27131.00 Първа: 30.11.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Петрич

Обект: 2236 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8112.00 Първа: 04.10.2022
Втора: 11.10.2022

ДГС Катунци

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16971.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41056.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22031с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22240.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28902.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22034 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28470.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22033 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 78544.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 20150.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 79414.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22041 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 33867.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22040 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16674.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22039 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 59295.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Сандански

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23378.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Сандански

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41211.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Сандански

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7802.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Сандански

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 73205.00 Първа: 21.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25292.00 Първа: 12.10.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26809.00 Първа: 12.10.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 2100.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38934.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Дупница

Обект: 2222мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8111.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22038 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 28996.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22037 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51023.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22036 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 15009.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС София

Обект: 22336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27885.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25696.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22334 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26841.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Невестино

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 37596.00 Първа: 31.08.2022
Втора: 31.08.2022

ДГС Невестино

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30605.00 Първа: 31.08.2022
Втора: 31.08.2022

ДГС Невестино

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34323.00 Първа: 31.08.2022
Втора: 31.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2221МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28672.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9871.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 31.08.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25446.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 31.08.2022

Община Якоруда

Обект: ОГТ 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30049.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 31.08.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2220МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31370.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Конкурс 57739.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17773.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17754.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10030.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7373.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Трън

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25697.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Сливница

Обект: 22732 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 55963.00 Първа: 23.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Петрич

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 43177.00 Първа: 18.08.2022
Втора: 18.08.2022

ДГС Петрич

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27504.00 Първа: 18.08.2022
Втора: 18.08.2022

ДГС Петрич

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27427.00 Първа: 18.08.2022
Втора: 18.08.2022

ДГС Петрич

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56214.00 Първа: 18.08.2022
Втора: 18.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2260-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24675.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2259-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35785.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2258-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18290.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2257-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21850.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2256-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38980.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2255-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24760.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2254-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8105.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2253-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9830.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2252-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9085.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11895.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2221-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26925.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2220-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30690.00 Първа: 16.08.2022
Втора: 23.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26705.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31778.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40954.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32838.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 2203ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 77075.00 Първа: 10.08.2022
Втора: 10.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 2203ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 137735.00 Първа: 10.08.2022
Втора: 10.08.2022

ДГС Земен

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1635.00 Първа: 20.10.2022
Втора: 20.10.2022

ДГС Кресна

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 50180.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 10.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2251МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28175.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2250МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9046.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2249МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13086.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2248МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16023.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2247-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30905.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31543.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7789.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10585.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2242-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6020.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Разлог

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14776.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 09.08.2022

ДГС Сандански

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 110417.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Сандански

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23267.00 Първа: 02.08.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27575.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28916.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30789.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДГС Ихтиман

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21042.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДЛС Искър

Обект: 22301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 111566.00 Първа: 28.07.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Струмяни

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 230254.00 Първа: 28.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Струмяни

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18885.00 Първа: 28.07.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Елешница

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17173.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Елешница

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38388.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45597.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 90928.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54426.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6071.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4326.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 37087.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5040.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 49053.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7288.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22276.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20568.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Радомир

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20128.00 Първа: 21.09.2022
Втора: 21.09.2022

ДГС Кресна

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14296.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23428.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12841.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13768.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11678.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8420.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19445.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Кресна

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46329.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22214.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23658.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30112.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22035 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30849.00 Първа: 21.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22033 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8717.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22032 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16720.00 Първа: 21.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12312.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7845.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22027 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 69501.00 Първа: 14.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22028 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 51071.00 Първа: 25.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22022 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 85692.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Осогово

Обект: 22015 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23708.00 Първа: 14.07.2022
Втора: 21.07.2022

ДГС София

Обект: 22228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25935.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34455.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14901.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16608.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27963.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24380.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32419.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 47322.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Трън

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11730.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30315.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24260.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25034.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2231с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21365.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2230с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40388.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Петрич

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14232.00 Първа: 30.11.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2229с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8121.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40772.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28000.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 60354.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26112.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2237-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23174.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2236-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16729.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2235-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23321.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2234-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28370.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46439.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Катунци

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42197.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 65788.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура