В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2218-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20841.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2219-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2752.00 Първа: 01.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9829.00 Първа: 01.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2123-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5220.00 Първа: 01.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Кюстендил

Обект: 22045 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12305.00 Първа: 01.12.2022
Втора: 01.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2234-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11241.00 Първа: 28.10.2022
Втора: 28.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47722.00 Първа: 28.10.2022
Втора: 28.10.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2213-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35296.00 Първа: 18.10.2022
Втора: 18.10.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2118-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3661.00 Първа: 18.10.2022
Втора: 18.10.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2104-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49085.00 Първа: 18.10.2022
Втора: 18.10.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2872.00 Първа: 18.10.2022
Втора: 18.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2213-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37381.00 Първа: 07.10.2022
Втора: 07.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17695.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2211-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43193.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43227.00 Първа: 20.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2856.00 Първа: 13.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4882.00 Първа: 13.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25809.00 Първа: 13.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 917.00 Първа: 13.09.2022
Втора: 20.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2234-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36811.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32587.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26371.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-2мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59867.00 Първа: 02.09.2022
Втора: 02.09.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2212-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17380.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1913-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6150.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2213-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15321.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4874.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10527.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2203-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12192.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2130-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4861.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25432.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2217-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3533.00 Първа: 18.08.2022
Втора: 25.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31154.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35707.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24125.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14394.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2107-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7252.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8422.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21539.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2220-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60441.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2002-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6029.00 Първа: 27.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5380.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3693.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33330.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2215-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68239.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 14.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 22-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74765.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 22-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78042.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13091.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: Пакет Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50686.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 02.08.2022

ДГС Места

Обект: 2223 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3087.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33710.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14844.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35674.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12672.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35217.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2228-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51760.00 Първа: 27.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Разлог

Обект: 2020-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4917.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 22-2010 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11657.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7956.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25760.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2130-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14717.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 21042203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21452.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22673.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-16 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5615.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12970.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9677.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5019.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4598.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20773.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22117.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16376.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15471.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2017-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1494.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11226.00 Първа: 22.02.2022
Втора: 01.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27862.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16006.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2200 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5362.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 27.05.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-15 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12225.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 21.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2650.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6994.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9462.00 Първа: 07.01.2022
Втора: 07.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10124.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8266.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7662.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2231-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46050.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022