В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2402-1-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12075.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17475.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17400.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16880.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9562.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2414-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28757.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ЮЗДП

Обект: 2318-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договаряне 87734.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20313.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17414.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18241.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5806.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 22012300 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12954.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12790.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40449.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2424-Е-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15464.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17259.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2419Е-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10402.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2424-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44653.00 Първа: 12.03.2024
Втора: 12.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2319-1-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32425.00 Първа: 07.03.2024
Втора: 07.03.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13831.00 Първа: 07.03.2024
Втора: 07.03.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26600.00 Първа: 07.03.2024
Втора: 07.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2418-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20534.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2407-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25628.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2312-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19260.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6489.00 Първа: 11.03.2024
Втора: 11.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13919.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2419Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42260.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15588.00 Първа: 20.02.2024
Втора: 20.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2418-П1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15394.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Места

Обект: 2402-1-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17280.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18123.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2413-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16414.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2406-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46910.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51302.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38335.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2730.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21039.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2311-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9845.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-2мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24243.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2423-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24554.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2401-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36110.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2309-5мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25534.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Благоевград

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16424.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17430.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13162.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 230107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3819.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Катунци

Обект: 2325-ДД Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9197.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24142201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29371.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2318-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56940.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23750.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11305.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22261.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17143.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Добринище

Обект: ЦС-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18427.65 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15400.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19190.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20878.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2329-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23083.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2327C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7380.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20915.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19779.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Елешница

Обект: 2320-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15679.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420E-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24884.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2308-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39311.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17416.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2227-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4829.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316-I-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3379.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14644.00 Първа: 16.01.2024
Втора: 16.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28452.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8274.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23002201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38179.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21397.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35211.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3960.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 27-28-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4707.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 16.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 27-28-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25538.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 16.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2329-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23083.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2325-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9957.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2322-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10221.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2317-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20496.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2314-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16316.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2230-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47108.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2311-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 12962.00 Първа: 05.01.2024
Втора: 05.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8637.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 31385.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2339С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23440.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51840.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8483.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 24243.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8334.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16039.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 19818.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДГС Ихтиман

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30976.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 01.01.1970

ДГС Гърмен

Обект: 2329-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32991.00 Първа: 09.01.2024
Втора: 09.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2300-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7247.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024