В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Белово

Обект: 2200 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5362.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Гърмен

Обект: 1904-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44627.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-15 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12225.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 21.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-14 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2650.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022