В хармония с природата

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2308-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22498.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2241С-Е2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16823.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 23.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2313-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28486.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7667.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2302-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35777.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2302-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37306.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24337.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44481.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2329E-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36115.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Добринище

Обект: 2303-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22640.00 Първа: 14.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321-М-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32234.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56245.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5555.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2302-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17179.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2214-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29027.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17355.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32656.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29911.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12732.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2337-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4028.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Добринище

Обект: 2310-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11098.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 14.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2301Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19794.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2319E-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25737.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 08.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2328-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16464.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31608.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63101.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2322-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45735.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2329E-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24311.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 06.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328E-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8729.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8420.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2302-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46178.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4834.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2213-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56692.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2211-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62959.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28677.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26274.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52686.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8234.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2303-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43246.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6081.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2219-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42861.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38274.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23029 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17597.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44086.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333Е-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7218.00 Първа: 03.05.2023
Втора: 10.05.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-E-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14178.00 Първа: 27.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320-Е-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13759.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 02.05.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18724.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 02.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39598.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71632.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67130.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2231-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47293.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2231-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52158.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28905.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-E-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35119.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2303-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22485.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2302-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19737.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30367.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 22012203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20123.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6418.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16840.00 Първа: 25.04.2023
Втора: 25.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7171.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23637.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321-М-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34747.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321-М-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56013.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2308-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15465.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Места

Обект: 2309-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29730.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28236.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 29.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-E-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18840.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-E-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35191.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23954.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35439.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2236-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41868.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-5мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78926.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29125.00 Първа: 24.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21292.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 30.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17083.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2302-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31429.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33120.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31309.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2214-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36149.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2208-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65913.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 23052203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10050.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16287.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7/1Д8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49037.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2124-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3759.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11619.00 Първа: 15.03.2023
Втора: 22.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22866.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28250.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23272.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19372.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15400.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-E-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17239.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23017.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19614.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 07.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11500.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15587.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19487.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2247-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2976.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15478.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34141.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30614.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25942.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312-Е-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33857.00 Първа: 22.02.2023
Втора: 01.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5279.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8217.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6866.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69462.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2208-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23259.00 Първа: 17.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18564.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52936.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30934.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2305-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73190.00 Първа: 16.02.2023
Втора: 16.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2234-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2765.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-4мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36189.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31161.00 Първа: 03.02.2023
Втора: 03.02.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40095.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2241С-Е1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19837.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 30.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32855.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66447.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3791.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2107-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5339.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23431.00 Първа: 26.01.2023
Втора: 26.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22044.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2237-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22125.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2215-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56916.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2211-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15103.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50788.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2220-3мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69640.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2252С-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21582.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2252С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18182.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023