В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 172313.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73410.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161775.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40035.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2412MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 456103.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 269145.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 93926.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 225610.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 156940.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70640.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32830.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Якоруда

Обект: 2301-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 97680.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70435.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2415-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2815.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2412-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37390.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2411-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 171710.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Места

Обект: 2320-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44515.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Места

Обект: 2323-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51220.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 179930.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 116720.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 200055.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Гърмен

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154260.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024

ДГС Разлог

Обект: 2417МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40310.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2415МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47590.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2414МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 115830.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2412МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66435.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2411МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38220.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2410МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 112720.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2409МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72100.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2407МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 130610.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2406МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 146920.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2405МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59955.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2404МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28990.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2403МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 120315.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2401МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26280.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2334МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 162405.00 Първа: 07.02.2024
Втора: 07.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2416-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49140.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Разлог

Обект: 2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 197670.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Белово

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 107890.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024