В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Тетевен

Обект: 2332-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113400.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2331-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13734.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 168684.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51850.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59908.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61650.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2330 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49453.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 90151.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 156772.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2332 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 135492.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2334 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30891.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2327-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48455.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51430.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2329МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97314.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2328МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 160808.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2327МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105829.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 101994.00 Първа: 02.06.2023
Втора: 02.05.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2333МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62980.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2331МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 149453.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2324МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51678.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2323МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40620.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2320МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26572.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 146990.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Гърмен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41225.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023

ДГС Места

Обект: 2311-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39575.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2321МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 375819.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Белица

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64449.00 Първа: 10.05.2023
Втора: 10.05.2023

ДГС Самоков

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43380.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2340 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55830.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75945.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60220.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52315.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41900.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58300.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2345 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12605.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2344 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14680.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС Самоков

Обект: 2343 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16030.00 Първа: 11.05.2023
Втора: 18.05.2023

ДГС Самоков

Обект: 2342 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19790.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 165801.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 254295.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДЛС Арамлиец

Обект: 2242-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95468.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51576.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33512.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2331М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83625.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78941.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2327-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71533.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2322-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 192967.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81854.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79262.00 Първа: 13.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2314-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89908.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 109351.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2307-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53106.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2306М-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36531.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2304-М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98128.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2303-M Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82628.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2334мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177162.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

Община Разлог

Обект: 2300-ОС1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63213.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2333мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 185426.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2332мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181330.00 Първа: 10.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДГС Белово

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 277723.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61330.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113295.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62554.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88707.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Симитли

Обект: 2323-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 137468.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 191956.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Симитли

Обект: 2321-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84853.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117175.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177345.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143460.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16170.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10190.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Струмяни

Обект: 2312СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54947.00 Първа: 30.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Рилски манастир

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27330.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59818.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128755.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61095.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДГС Рилски манастир

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154446.00 Първа: 28.03.2023
Втора: 28.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23019 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 194362.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23018 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 267431.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23015-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65992.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23014-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93609.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДЛС Осогово

Обект: 23013сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57563.00 Първа: 23.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2325-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31820.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2327-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47860.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2326-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10200.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2324-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39240.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2323-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8820.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2329-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74950.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2328-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31670.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2322-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 131760.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2321-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34710.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 23.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2330-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44320.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Самоков

Обект: 2334-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15755.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДГС Разлог

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105520.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 24.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2313МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25710.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2310МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 306550.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 293725.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДЛС Дикчан

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 107180.00 Първа: 16.03.2023
Втора: 16.03.2023

ДГС Белица

Обект: 2315-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79167.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Белица

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 139617.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Белица

Обект: 2308-мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93141.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10845.00 Първа: 15.03.2023
Втора: 15.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2320МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 103645.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2317-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 91105.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Якоруда

Обект: 2312-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74390.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20165.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44166.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 195915.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59158.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55688.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2321-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87020.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Симитли

Обект: 2320МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8880.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Симитли

Обект: 2308МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30000.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Симитли

Обект: 2302МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16800.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Симитли

Обект: 2301МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10800.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Петрич

Обект: 2326-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73045.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64770.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41916.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2317-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26570.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42695.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14309.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28629.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС София

Обект: 23221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54427.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38058.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22224.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12114.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

Община Разлог

Обект: ОГТ 23-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81875.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 22.02.2023

Община Разлог

Обект: ОГТ 23-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44800.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 22.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49022.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Сливница

Обект: 22105П-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69655.00 Първа: 08.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2314м Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62013.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 14.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58713.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 14.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2310-1м Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 96926.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 14.02.2023

ДГС Белица

Обект: 2303-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81683.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 14.02.2023

ДГС Елешница

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61123.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Елешница

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 260327.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Места

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59215.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Места

Обект: 2305МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 141125.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Места

Обект: 2304МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 147525.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23017 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32159.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23016 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122207.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23015МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26770.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23014МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79034.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23013MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53410.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23012МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50031.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23011МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65957.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23010МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85899.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23009МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39618.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23008сМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21381.00 Първа: 24.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23007 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97352.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23006 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22869.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23005 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33675.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23004 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64314.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23003 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60760.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23002 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30947.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Кюстендил

Обект: 23001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28415.00 Първа: 20.01.2023
Втора: 20.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52488.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29122.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2310МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58617.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40830.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2315МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49022.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 149736.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 77329.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88112.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56716.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Брезник

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122088.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 18.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 182312.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70286.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023