В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96994.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3884.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022