В хармония с природата

Продажба на прогнозни количества

ДГС Рилски манастир

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65195.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 147852.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 162470.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58837.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 153594.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 154286.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23006-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 150516.00 Първа: 30.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23011-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18056.00 Първа: 30.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Рилски манастир

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56568.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23008сМТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39218.00 Първа: 30.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23005-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82389.00 Първа: 30.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2319МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26875.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2316МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25135.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2315МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62435.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2314МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49575.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2307МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37110.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2304МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61610.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 133765.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23001сМТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143673.00 Първа: 30.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23010 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 173320.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23012с-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10239.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30177.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26677.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23004с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 188240.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23002с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68514.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35126.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15194.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60990.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 121017.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2307МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63451.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65037.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 29.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55705.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2308-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58805.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34469.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25848.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2310-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84410.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2309-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74450.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32980.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2304-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33575.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2314-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40368.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 101865.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 132196.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 30.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2303-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97625.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97934.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2301-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79430.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2312-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35565.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 187468.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71678.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 132190.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71970.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99355.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2307М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48215.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2304М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89097.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2303М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75050.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98401.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23113 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 199427.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23112 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58766.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81595.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17197.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22295.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26279.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 132446.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 162957.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23104п Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 253461.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51960.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128085.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 141247.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97564.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2311-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 65350.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2311-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26774.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2310-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122095.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2320мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58942.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2319мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38916.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2318мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 86288.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2317мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80782.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128048.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 118298.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 119605.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2312-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 112935.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2309-1МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58100.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2307-1МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80490.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2306-1МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69725.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2318-мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 176750.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2315-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117015.00 Първа: 13.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2314-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 138011.00 Първа: 13.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45660.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61866.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63161.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 241416.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46602.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115949.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43232.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32971.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2320МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63837.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2319МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44851.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75563.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58565.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73359.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61113.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36984.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57124.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44939.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2310-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44355.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45543.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34243.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35444.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52561.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26047.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2304МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78208.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2303МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 53923.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27558.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36395.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 133604.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 134756.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2311-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25075.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2310-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 139815.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2308-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115390.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11562.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2304-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67655.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2303-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 107965.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2302-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 116820.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 112110.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95105.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 147905.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Гърмен

Обект: 2304-мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 219650.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2313-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70199.00 Първа: 13.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2312-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 234466.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.02.1990

ДГС Тетевен

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56203.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181090.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 159264.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43123.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50494.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99540.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49689.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 198536.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 151494.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 126698.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Добринище

Обект: 2301-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 150775.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78246.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117511.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Места

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63930.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Места

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39575.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Места

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44620.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Места

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102030.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Места

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37770.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84466.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 96127.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87067.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34991.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21821.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44133.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102190.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113820.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67471.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 111108.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2302-1МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 106267.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 125531.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Места

Обект: 2307МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37755.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Места

Обект: 2303МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78230.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 86966.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2315МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80851.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87575.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 91801.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Места

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128490.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83193.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66569.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68199.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2330 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60515.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2329 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 76215.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2328 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28480.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32685.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 77240.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105815.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67405.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79649.00 Първа: 08.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 94047.00 Първа: 08.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46175.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50355.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95162.00 Първа: 08.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41690.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39290.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93933.00 Първа: 08.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83189.00 Първа: 08.12.2022
Втора: 08.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70435.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Самоков

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95840.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Невестино

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69214.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 94460.00 Първа: 07.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15946.00 Първа: 07.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26493.00 Първа: 07.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2313-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32959.00 Първа: 06.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2312-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51576.00 Първа: 06.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Белово

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24982.00 Първа: 06.12.2022
Втора: 13.12.2022