В хармония с природата

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2230с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 738.00 Първа: 02.12.2022
Втора: 02.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32630.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23847.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25980.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29414.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19302.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23548.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7812.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47456.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32972.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31166.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24215.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41112.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40747.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Радомир

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38718.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29024.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38880.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21680.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40544.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19448.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33880.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16640.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13320.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12336.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27656.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35856.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29232.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Трън

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14080.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38807.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43723.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26929.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74446.00 Първа: 19.12.2022

ДЛС Арамлиец

Обект: 2311ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 68714.00 Първа: 19.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27089.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32406.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 91147.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38213.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9679.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29050.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23108-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4962.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7550.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59550.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23105-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44850.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20950.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50644.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31290.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 74033.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28154.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43543.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29507.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23479.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31552.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33109.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14292.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6390.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25650.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50895.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2307МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26685.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28451.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Сливница

Обект: 23101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53168.00 Първа: 14.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21590.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12619.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9860.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34614.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Земен

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52257.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47040.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10781.00 Първа: 22.11.2022
Втора: 22.11.2022

ДГС Елешница

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36814.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2314-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17935.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2312-MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16213.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23012с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32499.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23011-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5075.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2320МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23997.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52749.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46054.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23113 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 76119.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23112 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19488.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31146.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6611.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8367.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9783.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57793.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 63961.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23105 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40286.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23104п Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 102808.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21140.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47999.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС София

Обект: 23101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60504.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2319МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36768.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2314МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13077.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2308МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39743.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59440.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23010 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51077.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23009 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2304МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16101.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47952.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2310ТТРм Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 136139.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2309ТТРм Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 117424.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2335 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35172.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2334 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31976.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22592.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26672.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25344.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22821.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54528.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25253.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9510.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15257.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18490.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50512.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2321М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35991.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 17585.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 41982.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 40678.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23008сМТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13715.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Симитли

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56670.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2308ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130762.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31990.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24139.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2315М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23382.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23756.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2313М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34183.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 30373.00 Първа: 21.11.2022
Втора: 21.11.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2307М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12514.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2304М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28273.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2303М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25638.00 Първа: 23.12.2022
Втора: 23.12.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 79720.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23006-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56789.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2306ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49391.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2311-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11340.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23007 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8745.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23003-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14370.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23002с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26311.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23001сМТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53777.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2305ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38535.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30981.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34930.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27758.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32061.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28374.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26045.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21673.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Белица

Обект: 2300 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14797.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23005-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30282.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24735.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13440.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18214.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26502.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25153.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32380.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20899.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17320.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18468.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25670.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Кресна

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10597.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2304ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37070.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34409.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2303ТТРм Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 90132.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДЛС Осогово

Обект: 23004с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62814.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 15.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30691.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24416.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2302ТТР Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62362.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54683.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43710.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18070.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2301ТТРм Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84627.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 70006.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2317мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35420.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18657.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31375.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Благоевград

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24128.00 Първа: 16.12.2022
Втора: 16.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2319мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16582.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25925.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2320мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27908.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2318мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44445.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 88490.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 88581.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23652.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31975.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25985.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 134273.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22666.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27694.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55916.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24365.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42358.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 14.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16136.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Елешница

Обект: 2302-МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48146.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2315МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28709.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27855.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27293.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30016.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23243.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9883.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022