В хармония с природата

Обявления

УВОЛНЕН Е ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС ЕЛЕШНИЦА” КАРАМФИЛ ДЖЕМБАЗКИОт днес директорът на „Държавно горско стопанство Елешница” инж. Карамфил Джембазки е с прекратен договор за управление. Управленско решение е основание за заповедта, с която директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов го освобождава от длъжност.

          До назначаването на титуляр временно стопанството ще се ръководи от заместника инж. Васил Адамичин.