1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път „Врътката”, в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 06.04.2021
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път в м. „Сарачевото”, в землището на село Влахи, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””
Валидна до (вкл.): 06.04.2021
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 06.04.2021
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път „Врътката”, в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 06.04.2021
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път в м. „Сарачевото”, в землището на село Влахи, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 06.04.2021
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.04.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 06.04.2021