1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/11/2020

1000 МЕДОНОСНИ ДЪРВЕТА ЗАСАДИХА ДОБРОВОЛЦИ В РАЙОНА НА „ДГС ДОБРИНИЩЕ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

26/10/2020

ЮЗДП ВЪЗСТАНОВИ НОВИ ТРИ БАРАЖА КРАЙ С. СТОБ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

20/10/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС КЮСТЕНДИЛ” ЗАЛЕСИХА 75 ФИДАНКИ ПО ПОВОД 75 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ООН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/10/2020

ДИРЕКТОРЪТ НА ЮЗДП ИНЖ. ДАМЯН ДАМЯНОВ ПРЕДЛАГА ДА СЕ ИЗМЕНЯТ ИЛИ ДА ОТПАДНАТ ТЕКСТОВЕ В ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
ЗАПОВЕД

19/10/2020

ЗАПОВЕД за класиране на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

13/10/2020

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ ПО FSC ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ПОЛУЧИ ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/10/2020

ЗАДЪРЖАН БРАКОНИЕР, ИЗСИЧАЩ ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА КРАЙ СОФИЙСКОТО СЕЛО ПЛАНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/10/2020

НА СРЕЩА В ЮЗДП ДЪРВОДОБИВНИ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ФИРМИ ПОИСКАХА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗАРАДИ КОРОНА КРИЗАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

25/09/2020

ГОРСКИЯТ СТРАЖАР, НАМЕРИЛ ИЗЧЕЗНАЛОТО МОМЧЕНЦЕ ОТ ЯКОРУДА, ЩЕ БЪДЕ НАГРАДЕН ОТ ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/09/2020

ОТМЕНЯ СЕ АВИОБОРБАТА СРЕЩУ БОРОВАТА ПРОЦЕСИОНКА В РАЙОНА НА „ДГС ПЕТРИЧ” ПОРАДИ НИСКА ПЛЪТНОСТ НА ВРЕДИТЕЛЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/09/2020

БЪЛГАРИЯ ИМА УНИКАЛНИЯ ШАНС ДА БЪДЕ ПОБЕДИТЕЛ С ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА НАТУРА 2000 СЪС СТАРИТЕ СИ ГОРИ
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

16/09/2020

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 02.10.2020 г. от 10,00 ч. в залата на ЦУ на ЮЗДП ДП гр. Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18 ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии –държавна собственост в обхвата на дейност на ЮЗДП ДП гр. Благоевград през 2021 г.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/09/2020

МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИТЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЗАПОЧВА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

01/09/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ЗАСЯКОХА 31 МИГРАНТИ КРАЙ С. ВАКАРЕЛ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

26/08/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС РАЗЛОГ” РАЗКРИХА НЕЗАКОННА СЕЧ В ОБЩИНСКИ ГОРИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

26/08/2020

ПРОВЕРКА НА ЮЗДП УСТАНОВИ: ДОСТЪПЪТ НА ДЖИПОВЕ ДО РИЛСКИТЕ ЕЗЕРА Е ВЪЗМОЖЕН ПО 4 ТРАСЕТА, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

20/08/2020

НЯМА НАРУШЕНИЯ В ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА В „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ПОТВЪРДИ ПОРЕДНАТА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА
ОБЯВЛЕНИЕ

20/08/2020

На основание заповед № РД-07-575/22.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” /ТП „ДГС Струмяни”/.
ОБЯВЛЕНИЕ

20/08/2020

На основание заповед № РД-07-582/27.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич” /ТП „ДГС Петрич”/
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/08/2020

СРЕЩА С БИЗНЕСА И ПОРЕДНА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ЮЗДП, ИАГ И РДГ БЛАГОЕВГРАД В РАЙОНА НА „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
1  2   3  4  5