1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/08/2020

Директорът на „ДГС Места” инж. Костадин Касапов е с прекратен договор за управление, а сечта около водохващането на с. Рибново временно спряна
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/08/2020

Заради нерегламентирано строителство в „ДЛС Искър” е прекратен договорът за управление на директора инж. Атанас Дарелов
ОБЯВЛЕНИЕ

05/08/2020

На основание заповед № РД-07-540/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” /ТП „ДГС Гоце Делчев”/.
ОБЯВЛЕНИЕ

03/08/2020

На основание заповед № РД-07-539/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот – публична държавна собственост, съгласно акт за ПДС № 4316/04.04.2011 г., издаден от областния управител на област София, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп” /ТП „ДГС Пирдоп”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

31/07/2020

МЛАДИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ОТ БРЕЗНИК ПОСЕТИХА РАЗСАДНИКА НА ДЪРЖАВНОТО ГОРСКО СТОПАНСТВО В ГРАДА
ОБЯВЛЕНИЕ

31/07/2020

На основание заповед № РД-07-555/15.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

30/07/2020

ВИДЕОКЛИП ПРЕДСТАВЯ ЗАЛЕСЯВАНЕТО С МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРИТЕ НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29/07/2020

ОКОЛО 14 ДЕКАРА ИГЛОЛИСТНА ГОРА Е ЗАСЕГНАЛ ПОЖАРЪТ КРАЙ С. ПАРИЛ
ОБЯВЛЕНИЕ

29/07/2020

На основание заповед № РД-07-541/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” /ТП „ДЛС Дикчан”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

24/07/2020

ЮЗДП С АМБИЦИОЗЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

23/07/2020

ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, НАПАДНАТИ ОТ РЪЖДИВА БОРОВА ОСА, ВЕЧЕ СА НАПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЕНИ
ОБЯВЛЕНИЕ

23/07/2020

На основание заповед № РД-07-436/26.06.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белово” /ТП „ДГС Белово”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/07/2020

ЗАВЪРШИХА КЛЮЧОВИ ОДИТИ ПО ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/07/2020

В СРЕДНОЩНА АКЦИЯ В РАЙОНА НА „ДГС ЗЕМЕН” СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ЗАЛОВИХА НАРУШИТЕЛИ, ТРАНСПОРТИРАЩИ НЕЗАКОННИ ДЪРВА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/07/2020

ВИСОК РИСК ОТ ПОЖАРИ! НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН В ГОРАТА И В БЛИЗОСТ ДО НЕЯ, ПРИЗОВАВА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/07/2020

РЕГЛАМЕНТИРАНИ САНИТАРНИ СЕЧИ В СЪХНЕЩИ БОРОВИ ГОРИ СА ИЗВЕДЕНИ В ДРАГОМАНСКОТО СЕЛО ВЛАДИСЛАВЦИ, ПОКАЗА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ЮЗДП И РДГ СОФИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ

06/07/2020

На основание заповед № РД-49-210/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящи се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП „ДГС Етрополе“).
ОБЯВЛЕНИЕ

06/07/2020

На основание заповед № РД-07-347/14.05.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, ведно с построените в имота сгради – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) – гр.Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” (ДЛС Осогово).
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

03/07/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БРЕЗНИК“ СПАСИХА РАНЕН МИШЕЛОВ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

25/06/2020

НАРУШИТЕЛИ РЕЦИДИВИСТИ В РАЙОНА НА РАЗЛОГ С ПОРЕДНО НАГЛО НАПАДЕНИЕ НАД ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ
1  2   3  4  5