1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/01/2021

ДВАМА БРАКОНИЕРИ ХВАНАТИ В НЕЗАКОНЕН ЛОВ ПРИ АКЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС ГЪРМЕН” И ПОЛИЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

20/01/2021

6 АКТА НА ТРИМА НАРУШИТЕЛИ В ГОРИТЕ СЪСТАВИХА СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС ПЕТРИЧ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

18/01/2021

ИНОВАТИВЕН ФОТО-РЕГИСТЪР ПОВИШАВА КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВОДОБИВА В ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/01/2021

НОВ СЛУЧАЙ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО ОТ ФАМИЛИЯ НАРУШИТЕЛИ СРЕЩУ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС СЛИВНИЦА”
ОБЯВЛЕНИЕ

07/01/2021

На основание заповед № РД-07-996/08.12.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Места”.
ОБЯВЛЕНИЕ

31/12/2020

На основание заповед № РД-07-953/25.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” (ТП „ДГС Струмяни”).
ОБЯВЛЕНИЕ

31/12/2020

На основание заповед № РД-49-379/17.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен“ (ТП „ДГС Тетевен“).
ОБЯВЛЕНИЕ

31/12/2020

На основание заповед № РД-49-377/16.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен“ (ТП „ДГС Тетевен“).
ОБЯВЛЕНИЕ

31/12/2020

На основание заповед № РД-49-376/16.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“ (ТП „ДГС Пирдоп“).
ОБЯВЛЕНИЕ

31/12/2020

На основание заповед № РД-49-400/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“ (ТП „ДГС Пирдоп“).
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

21/12/2020

ЮЗДП ПРЕДСТАВЯ СВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА НАКРАТКО
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

17/12/2020

КОЛЕДНИ ЕЛХИ ЗА СТОЛИЧНИ БОЛНИЦИ ОТ ЮЗДП И „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”
ОБЯВЛЕНИЕ

11/12/2020

На основание заповед № РД-07-939/19.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

04/12/2020

12 000 КОЛЕДНИ ЕЛХИ ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДОСТАВИ ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

02/12/2020

На основание заповед № РД-07-884/30.10.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Ихтиман” (ТП „ДГС Ихтиман”), община гр. Ихтиман, Софийска област.
ЗАПОВЕД

27/11/2020

На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за горите, чл.16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 29.09.2020 г. на комисията, назначена със заповед № РД-07-539/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/11/2020

ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАСАДИХА 75 ДЪРВЕТА ПО СЛУЧАЙ 75 ГОДИНИ ООН
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/11/2020

НАД 4000 ДЕКАРА НОВИ ГОРИ ЗАЛЕСЯВА ЮЗДП ТАЗИ ГОДИНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

05/11/2020

ЮЗДП И WWF БЪЛГАРИЯ С ОБЩ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ПРИРОДА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

03/11/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП СЕ ОБУЧАВАТ ДА РАЗПОЗНАВАТ ПТИЦИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
1   2  3  4