1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


02/04/2021

 

ДО

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЮЗДП” ДП

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРИЯТЕЛИ НА ГОРАТА,

 

          За мен е удоволствие да поздравя лесовъдите, служителите и работниците от териториалните поделения и Централно управление на Югозападното държавно предприятие по случай професионалния ни празник - Седмицата на гората. Отбелязваме я за 96-ти път под мотото „Гората е здраве”, като напомняне, че за втора година посрещаме празника в условията на ограничения заради коронавируса!        Гората - нашият въздух, нашата вода, нашият живот и вдъхновение, нашият избор! Винаги сме го знаели като хора, които имат привилегията и отговорността да се грижат за нея. И ако има нещо добро в несигурните времена, които изживяваме днес, то е, че и все повече хора оцениха това богатство - Българската гора и многобройните й ползи, които не са просто безценен природен дар, а изискват много усилия и средства.  

        Дали ще ни е по-лесно сега да я опазваме, да я възстановяваме след пожари и природни бедствия, да залесяваме и отглеждаме нови насаждения, да реализираме плановете си, да инвестираме и да я щадим? Времето ще покаже. Но в едно съм сигурен - с още повече професионализъм, отношение и отговорност трябва да работим така, че поколенията след нас да бъдат благодарни за усилията и труда, които влагаме днес.

          Е, и тази година няма да имаме истинска празнична Седмица на гората, както десетки пъти сме я отбелязвали. Затова пък имаме възможност по повод 10-годишния юбилей от създаването на Югозападно държавно предприятие и в духа на най-добрите традиции на нашите предшественици да залесим със собствен труд 150 дка горски терени.

          Поздравявам всички, свързали живота си с гората, които с обич и всеотдайност работят за нейното съхранение и развитие.

         

          Честита Седмица на гората 2021!

                                                          

ПОДПИС:......................

                                                           ИНЖ. ДАМЯН ДАМЯНОВ

                                                           ДИРЕКТОР НА „ЮЗДП” ДП

                                                           ГР. БЛАГОЕВГРАД