1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


17/09/2020

 

Отменя се въздушното пръскане срещу боровата процесионка по иглолистни гори в землищата на селата Долна Рибница, Гега и Долна Крушица, в района на „Държавно горско стопанство Петрич”. Това е заключението на специалисти от Лесозащитна станция София след извършено по-рано този месец контролно лесопатологично обследване на терен в предвидените за авиоборба общо 2134 дка горски площи.

          При теренното обследване, проведено с участието на служители на РДГ Благоевград, ЮЗДП и „ДГС Петрич”, са открити единични първични гнезда и яйчени пръстенчета на борова процесионка. Не се очаква силно обезлистване на боровите дървета тази есен, поради което специалистите от ЛЗС София отменят прогнозираната авиоборба.