1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


16/09/2020

 

ДО

СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГОЗАПАД /СДДПЮ/

„БУЛПРОФОР“ – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“

Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА“

„ФОРЕСТ БГ“ – Браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор на България

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЕЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ“

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

„СВИЛОЦЕЛ“ АД

"КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД

Сдружение с нестопанска цел „БЕЛАСИЦА – ОГРАЖДЕН“

"МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД

„МЕБЕЛФАБ“ АД

"СУНА - 2" ООД

"ВЕНЦИ-2003" ЕООД

"ВАСКОС" ЕООД

"ЕГРОЛЕС"ЕООД

„КЕДЪР ЛЕС“ ЕООД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

 

          Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 02.10.2020 г. от 10,00 ч. в залата на ЦУ на ЮЗДП ДП гр. Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18  ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на ЮЗДП ДП гр. Благоевград през 2021 г.

Консултацията се провежда с ръководството на Югозападно държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии.

Във връзка с изпълнение на мерките по време на извънредна епидемиологична обстановка, моля по възможност да бъде излъчен по един представител за участие в консултациите.

С оглед конструктивно провеждане на консултацията, моля да изпратите предварително до 25.09.2020 г. въпроси, на които бихте желали да получите отговори. Въпросите изпращайте на електронен адрес: [email protected].

След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗХГ, ИАГ и ЮЗДП ДП гр. Благоевград.
СЪОБ