1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


20/08/2020

 

Съвместната проверка на Изпълнителната агенция по горите, РДГ Благоевград и Югозападното държавно предприятие в района на „ДГС Гоце Делчев” не откри нарушения по дисциплината на ползване на дървесина и за пореден път потвърди констатациите от предишни инспекции. В периода 18-20 август горските експерти провериха по документи и на терен общо 14 подотдела в 8 обекта, в които 6 дърводобивни фирми извършват дейност. Част от обходените обекти и насаждения са посочени от собственика и управителя на една от фирмите Ани Желязкова, а други са произволно избрани от проверяващите.

          Няма констатирани съществени нарушения при ползването на дървесината, е заключението на експертите. В отделни обекти е установено, че сечищата не се почистват паралелно с извеждане на сечта. През 2020 г. „ДГС Гоце Делчев” е сключило договори с 18 търговци за покупко-продажба на стояща дървесина на корен, а с 9 от тях има договори за добив и закупуване на почти същите количества добита дървесина.

          Преди поредната инспекция в териториалното поделение на ЮЗДП беше организирана среща с представители на бизнеса, на която се отзоваха 7 фирми. Обсъдени бяха проблеми, свързани с дърводобивната дейност и подобряване организацията на работа.