1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


17/08/2020

 В района на „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” само през последния месец са извършени поредица от документални и теренни проверки по ползването и транспортирането на дървесина. Всички проверки са по сигнали от една фирма - „АНА” ЕООД със собственик и управител Ани Желязкова. Констатирани са несъществени нарушения, свързани с окачествяване и измерване на реализираната дървесина, за което е уведомена прокуратурата в гр. Гоце Делчев. На директора на териториалното поделение на ЮЗДП е разпоредено да предприеме административни мерки срещу горския служител, извършил съответните нарушения.

Във връзка с днешния протест на дърводобивни и преработвателни фирми с твърдения за занижен контрол при окачествяването и транспортирането на дървесина в района на „ДГС Гоце Делчев” утре – 18 август, от 11.00 часа, ЮЗДП кани представители на бизнеса на среща в сградата на стопанството, на която ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с дърводобивната дейност и предложения за подобряване организацията на работа.

След срещата ще започне поредната съвместна проверка на Изпълнителната агенция по горите, Регионална дирекция по горите - Благоевград и Югозападното държавно предприятие. За резултатите ще предоставим допълнителна информация