1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОТУРИЗЪМ


Раздел Туризъм
 
Комбинацията от изключителни природни дадености, богато културно-историческо наследство, благоприятен климат и стратегическо географско положение са конкурентно предимство и предпоставка за разнообразно туристическо предлагане и превръщане на региона в интересна дестинация за алтернативен туризъм. 
    На територията на Югозападно държавно предприятие се намират най-високите планини в България – Рила и Пирин, западните части на Родопи, а също и Осоговска планина, Малешевска, Витоша, част от Стара планина, които имат значителен принос за развитието на туризма в страната. В обхвата на дейност на предприятието са изцяло разположени Национален парк “Рила” и Национален парк ”Пирин”, малка част от НП “Централен Балкан”, Природен парк “Витоша” и  Природен парк “Рилски манастир”, резервати, природни забележителности и защитени местности.
    Два от световноизвестните планински курорти - Боровец и Банско,  са също в границите на предприятието. В Рила на 1350 м н.в. е разположен най-старият курорт Боровец. Той разполага с отлични писти, а пистата за биатлон е една от най-добрите в света. Банско е най-бързо развиващият се планински курорт в Европа, впечатляващ със своите писти, хотели и традиционна пиринска кухни. През последните години курортът е домакин на кръгове от световните и европейски купи по ски и биатлон. Освен със ски пистите на световно ниво Банско е известен и със своите над 140 паметници на културата. Там се е зародила и прочутата Банска иконописна школа.
    Добринище и почивните станции в местността Предела също предлагат възможности за отдих и редица развлечения. Уникални възможности за съчетание на планински, ски и спа туризъм предлагат Разлог, Паничище и Сапарева баня. Ски център Мальовица, Семково и Говедарци привличат туристите с невероятната си природа.
    Осоговската планина със своя релеф предоставя отлични възможности за маршрутно-познавателен туризъм. В планината са изградени редица места за почивка. Предвидени са барбекюта с места за палене на огън. Маршрутите са маркирани. Изградени са три ски писти, които предоставят отлични условия за ски и сноуборд както за начинаещи, така и за напреднали. Има много туристически маршрути, които предоставят възможност на туристите да се насладят на красивата природа и посетят територии със значително видово разнообразие. 
    Конявската планина също е подходяща за туризъм. Това важи с особена сила за любителите на екстремни спортове - безмоторно летене и делтапланеризъм. В планината могат да се видят и много паметници на културата като църкви, градища, гробници и крепости.
    Малко са страните в Европа, които могат да се конкурират с България по изобилие и многообразие на термоминерални води с различен физикохимичен състав и калолечебни суровини. Днес в страната се наброяват над 240 находища с минерални води /само в село Баня те са над 70 на брой с температура на водата от 55–76’C/, с общ дебит от около 31 000 л/сек. Някои от тези извори са били използвани още от древността от траки, гърци и римляни. Това е изключително ценно богатство, което се засилва от факта, че на практика няма познат вид минерална вода в света, която да не е открита в България. 
    Културно-историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и традиционни производства. 
    Важно значение като туристически обекти имат Рилският манастир - най-забележителният паметник на българската култура и архитектура от епохата на Възраждането и Боянската църква, включени в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и десетки други църкви, манастири и джамии.
 
Географското местоположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и други уникални природни дадености са идеалното място за развитие на всички видове дивеч. Територията на Югозападно държавно предприятие обитават благородни елени, елени лопатари, муфлони, диви свине, сърни, диви кози, глухари, а също така и мечки, вълци, чакали, лисици. Отличните екстериорни и трофейни качества на едрия дивеч, особено на популациите от благороден елен и дива свиня поддържат жив интереса на ловните туристи към страната като желан обект за лов. 
    Ловностопанската дейност на територията на Югозападно държавно предприятие е концентрирана в пет държавни ловни стопанства.  
 
ДЛС „Арамлиец” е с традиции в лова на пернат дивеч, като най-характерните представители са фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък. 
    Благородният елен, дивата свиня, еленът лопатар, муфлонът и сърната имат добри трофейни качества. Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са от дива свиня. 
    Извън ловните изживявания от стопанството предлагат на своите гости също така риболовен и екотуризъм, фотолов и конна езда.
 
ДЛС „Осогово” предлага на своите гости също така и възможности за селски, конен и екотуризъм. Изградени са атрактивни заслони, места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природната среда. Гостите се посрещат в ловен дом „Бор” при отлични битови условия, кухня и елексирни вина.
    Интересуващите се от история, религия, изкуство и култура могат да посетят Рилския, Руенския и Земенския манастири, както и галерията на Владимир Димитров - Майстора.
 
ДЛС „Витошко - Студена” е само на 30 km от София и предлага комфортна ловна резиденция за настаняване, денонощно обслужване и собствен транспорт. Кухнята се отличава с отлични кулинарни специалитети от дивеч, като например „глиган задушен в тиква”, „чеверме”, отбрани вина и други напитки. Тук се предлагат също конен и пешеходен туризъм, спортен риболов, разходка с лодка по язовир „Студена”, фотосафари. В реките обитават черна мряна и пъстърва.
Местоположението на ДЛС „Витошко - Студена” позволява организиране на исторически и религиозен туризъм до София, Рилския и Земенския манастири.
 
    Голямо е дивечовото разнообразие и в районите на ДЛС „Дикчан” и ДЛС „Искър”. Организиран ловен туризъм, риболов, езда на манеж и в района на стопанството, конен туризъм по маршрут извън района на стопанството, фотосафари, са услугите, които предлага ДЛС „Искър”.
    Територията на ДЛС „Дикчан” е осеяна с исторически забележителности – древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от Средновековието. Организират се екскурзии до архитектурните резервати Долен и Ковачевица, до минералните извори в село Огняново, както и до живописното Триградско ждрело и пещерите Дяволското гърло и  Ягодинска.

ВАЖНО

Информация за ловностопанските райони, в които се провеждат ловни излети.

ДГС Белица -
ДГС Благоевград -
ДГС Гоце Делчев -
ДГС Гърмен -
ДГС Ихтиман -
ДГС Катунци -
ДГС Костенец -
ДГС Места -
ДЛС Осогово -
ДГС Петрич -
ДГС Пирдоп -
ДГС Самоков -
ДГС София -
ДГС Трън -
ДГС Якоруда -