1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОСТОПАНСТВА


ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ
 
 
 
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „АРАМЛИЕЦ”                                                            
Адрес: с. Огняново 2117, Област София
Тел.: 02/4210233 
Мобилен тел.: +359 884 005146
Електронна поща: [email protected]
http://www.dls-aramliec.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВИТОШКО – СТУДЕНА”
Адрес: с. Кладница 2347, Област Перник
Тел.: +359 777 98 847
Мобилен тел.: +359 887 864 818; +359 887 864 814
Факс: +359 887 864 868
Тел./Факс ловен дом: +359 886 869 887
Електронна поща:  [email protected]
Уеб сайт: http://www.dls-vitoshko.com/ 
 
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ДИКЧАН”
Адрес: с. Сатовча 2950, Област Благоевград
ул. „Тодор Шопов” 39 
Тел: +359 7541 21 70
Мобилен тел:  +359 882 33 67 10
Факс: +359 7541 20 70
Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: http://www.dls-dikchan.com
 
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ИСКЪР” 
Адрес: гр. Самоков 2000, Област София
Мобилен тел.: 0882 377 831
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: http://www.dls-iskar.com
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „КРИЧИМ” 
Адрес:м.Ливадите, с.Куртово конаре 4223 , Област Пловдив
Мобилен тел.: 03 146 21 51
Електронна поща: [email protected]
 
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ОСОГОВО” 
Адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. „Спартак” 52 6
Тел.: +359 78 55 20 31
Факс: +359 78 55 20 50
Електронна поща:  [email protected]
http://www.dls-osogovo.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЕЛИЦА”                                                   
Адрес: гр. Белица 2780, област Благоевград
Ул.: „Бор” № 8
Тел. /факс: 07444/23 16
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-belica.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЕЛОВО” 
Адрес: гр. Белово 4470, Област Пазарджик
Ул.: „Юндола” № 20 
Тел./факс: 03581/ 2157
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-belovo.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЛАГОЕВГРАД” 
Адрес: гр. Благоевград 2700
Ул.: „Зора" №18
Тел. /факс: 073/ 88 42 07
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-blagoevgrad.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БРЕЗНИК” 
Адрес: гр. Брезник 2360
Ул.: „А. Михайлов” № 108
Тел. 07751/38 88
Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: www.dgsbreznik.blogspot.com
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
Адрес: гр. Гоце Делчев 2900, Област Благоевград
Ул.: „Скопие” № 2
Тел.: 0751/60585
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-gocedelchev.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЪРМЕН"  
Адрес: с. Гърмен, Област Благоевград
Тел.: 0885 46 46 99
Факс: 07523/20 22
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-garmen.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДОБРИНИЩЕ” 
Адрес: гр. Добринище 2777, Област Благоевград
Ул.: „Иван Козарев” 9
Тел: 07447/23 21
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-dobrinishte.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДУПНИЦА”
Адрес: гр. Дупница 2600
Ул. „Саморанска” № 35
Тел.: 0701/51380
Факс: 0701/51381
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-dupnica.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛЕШНИЦА” 
Адрес: с. Елешница, област Благоевград
Ул.: „Васил Бельов” № 58
Тел.: 0887 548 162
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-eleshnica.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛИН ПЕЛИН”  
Адрес: гр. Елин Пелин 2100, Софийска област 
Тел: 0725/ 66 001       
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-elinpelin.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕТРОПОЛЕ”
Адрес: гр. Етрополе 2180, Софийска област
Ул.: ”Христо Ботев” №9
Факс: 0720/ 623 50
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-etropole.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЕН” 
Адрес: гр. Земен 2440
Ул.: ”Пещерско шосе” № 20;
Тел: 0886 943 999
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-zemen.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ИХТИМАН”  
Адрес: гр. Ихтиман, Област Софийска
Ул.: „Цар Освободител” № 172а
Тел: 0724/82547
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-ihtiman.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КАТУНЦИ” 
Адрес: с. Катунци 2830, Област Благоевград
Тел.: 07438/21 31
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-katunci.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КРЕСНА”  
Адрес: гр. Кресна 2840, Област Благоевград
Ул.: „Македония” № 198
Тел./факс: 07433/22 64
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-kresna.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО„КЮСТЕНДИЛ”
гр. Кюстендил 2500
ул. „Спартак” 52 6
тел. 078 986969
Електронна поща: [email protected]
www.dgs-kustendil.com/bg
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЕСТА”  
Адрес: с. Места, Област Благоевград
Ул.:„Иван Вазов” № 6
Тел./факс: 0889 393 987
Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: www.dgs-mesta.com
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НЕВЕСТИНО”  
Адрес: с. Невестино 2595, Област Кюстендил
Тел./факс: 078/55 10 14
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-nevestino.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЕТРИЧ”  
Адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград
Ул.: „България” № 60
Тел.: 0887 556 153
Електронна поща: [email protected]                                                                             
http://www.dgs-petrich.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПИРДОП” 
Адрес: гр. Пирдоп 2070
Ул.: „Цар Освободител” № 85
Тел.: 07181/5151
Електронна поща: [email protected]
 Уеб сайт: http://www.dgs-pirdop.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РАДОМИР” 
Адрес: гр. Радомир
Ул.: „Цар Освободител" №4
Тел.: 0777/821-42; 802-92 
Факс: 0777/824-01
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-radomir.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РАЗЛОГ”
Адрес: гр. Разлог 2760,  Област Благоевград
Ул.: „Екзарх Йосиф” № 4
Тел./факс: 0747/ 80160
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-razlog.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РИЛСКИ МАНАСТИР”
гр. Рила, Област Благоевград
ул. „Опълченска” 47 
тел: 07054/ 20 40
факс: 06902/ 24 36 
Eлектронна поща: [email protected]
http://www.dgs-rilskimanastir.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „САМОКОВ” 
Адрес: гр. Самоков 2000
Бул.: „Софийско шосе” № 20
Тел.: 0722/ 6 67 67
Факс: 0722/ 6 68 74
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-samokov.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „САНДАНСКИ” 
Адрес: гр. Сандански 2800, Област Благоевград
Ул.: „Христо Ботев” № 35
Тел./факс: 0746/3 20 37
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-sandanski.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СИМИТЛИ”
Адрес: гр. Симитли 2730, Област Благоевград
Ул.: ”Г. Димитров” № 23
Тел./факс: 0748/7 21 67
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-simitli.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "СЛИВНИЦА”
гр. Сливница , Област Софийска
ул. „Княз Ал. І Батенберг” № 2
тел.: 0727 42 019
Електронна поща:[email protected]
www.dgs-slivnica.com
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СОФИЯ”
Адрес: София 1090
Ул.: „Аксаков” № 14
Тел.:02 9818563; 02/9815130
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-sofia.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СТРУМЯНИ”  
Адрес: с. Струмяни 2825, Област Благоевград
Ул.: пл. „7 – ми април” № 3
Тел./: 07434/3119
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-strumyani.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТЕТЕВЕН” 
Адрес: гр. Тетевен 5700
Телефон: 0678/5 24 34 
Факс: 0678/5 30 21
Електронна поща: [email protected]
http://www.dgs-teteven.com/
 
 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТРЪН” 
Адрес: гр. Трън 2460
Ул.: „Яким Тошков” № 10
Тел: 07731/21 36
Факс: 07731/22 45
Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: www.dgstran.wordpress.com

 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЯКОРУДА” 
Адрес: гр. Якоруда 27 90,  Област Благоевград
Ул.: ”Хаджи Никола Вардев” №1
Тел./факс: 07442/ 22 27
Електронна поща: [email protected]
Уеб сайт: http://www.dgs-yakoruda.com/