1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2021 - 61 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово [email protected] 2101 1.Отглеждане на двегодишни горски култури/първо и трето/на площ от 260дка2.Отглеждане на тригодишни горски култури/трето/на площ от 110дка 23065 Конкурс
02.03.2021
19.03.2021 19.03.2021
ДГС Белица [email protected] 2100 ръчно бране и събиране на шишарки 150кг-415, 13лв, почистване на площи за залесяване - 7, 5дка/647, 43лв, почвоподготовка 15дка- 4145, 34лв, залесяване -15дка1032, 085лв, попълване на горски култури 15, 5дка-1048, 27лв, отглеждане на горски култури -90дка-6170, 93 13497 Собствени работници   15.03.2021
ДГС Белица [email protected] 2101 отглеждане на млади наъаждения без материален добив 99дк-5407, 41лв 5407 Собствени работници   15.03.2021 15.03.2021
ДГС Белица [email protected] 2102 поддържане на същесвуващи минерализовани ивици 8430лм-11114, 57лв 11114 Собствени работници   15.03.2021 15.03.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103 почистване на площи за залесяване-12дка-882, 93лв, почвоподготовка- 25дка-5862, 97лв, залесяване-25дка-1501, 40лв, отглеждане на горски култури-50дка2647, 40лв 10925 Собствени работници   15.03.2021
ДГС Белово 03581 23821 [email protected] 2101 почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури в обект № 2101, отд. 446 б, отд. 446 з, отд. 449 "11" 11140 Открит конкурс
21.01.2021
08.02.2021
ДГС Белово 03581 3821 [email protected] 2102 попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в отд. 114 г 21373 Открит конкурс
19.03.2021
06.04.2021
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2101 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2101, подотдели: 20и, 20к, землище на с. Долни Романци, общ. Брезник 12955 Открит конкурс
08.02.2021
25.02.2021 25.02.2021
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2102 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2102, подотдели: 56-1, землище на с. Красава, 64-1, 64-3, землище на с. Горни Романци, общ. Брезник 19987 Открит конкурс
08.02.2021
25.02.2021 25.02.2021
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2103 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2103, подотдел 66л, землище на с. Арзан, общ. Брезник 7712 Открит конкурс
08.02.2021
25.02.2021 25.02.2021
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2021 1.Почистване на площи- 48дка -2391, 30лв2.Почвоподготовка ръчни тераси-48дка - 14921, 13лв3.Залесяване ръчно с МК - 73 ДКА -8935, 54 лв4.Попълване на култури - 13, 61 дка - 1291, 65 лв 5.Отглеждане на култури- 98 дка - 7750, 03 лв 35289 Открит конкурс
22.02.2021
11.03.2021 11.03.2021
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2022 1.Почистване на площи - 59 дка - 3015, 10 лв2.Почвоподготовка ръчни тераси- 59 дка -18813, 50 лв3.Залесяване на фиданки с МК - 59 дка - 7312, 27 лв 29140 Открит конкурс
22.02.2021
11.03.2021 11.03.2021
ДГС Дупница 070151380 [email protected] 2101 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Дупница" 19552 Открит конкурс
11.03.2021
29.03.2021 29.03.2021
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2101 Попълване на 2 и 3 годишни горски култури с 4 850 бр. фиданки - 11, 5 дка. 1402 Открит конкурс
15.03.2021
30.03.2021 30.03.2021
ДГС Земен [email protected] 2101 Попълване на култури-садене на фиданки с моторен свредел и временно съхранение на фиданки, в подотдел-"194-п2".Почистване на площи за залесяване, направа на площадки с ръчни инструменти, ръчно садене на фиданки с моторен свредел и временно съхранение на ф 11816 Открит конкурс
22.01.2021
10.02.2021 10.02.2021
ДГС Ихтиман [email protected] 2101 "Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ГСУ "Костенец" 3782 Открит конкурс
19.02.2021
08.03.2021 08.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2102 Попълване горски култури, отглеждане на горски култури 6839 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2103 Отглеждане на горски култури 9550 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2104 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури 12809 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2105 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури 15231 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2106 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури 19523 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2107 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури 15568 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2110 Отглеждане на горски култури 2634 Открит конкурс
10.02.2021
26.02.2021 15.03.2021
ДГС Кюстендил 0035978986969 [email protected] 2101 Попълване на горски култури чрез садене в дупки, отворени с моторен свредел /55 дка/ и отглеждане /първо и следващо/ на едно-, две- и тригодишни горски култури /общо 714 дка/ на територията на ТП ДГС Кюстендил през 2021 г. 39800 Открит конкурс
02.02.2021
17.02.2021 17.02.2021
ДГС Места [email protected] 2101 Поддръжка на стари минерализовани ивици - 12 500 л.м 10341 Собствени работници   01.04.2021 01.04.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - 15дка. и прочистки на площ от 7дка. 1397 Собствени работници   01.04.2021 01.04.2021
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 21001 Първо и второ отглеждане и попълване на две и три годишни култури 26969 Открит конкурс
23.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС Петрич [email protected] 2101 I. Попълване на култури-7887, 98 лв. без ДДС.1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80/80 - отдел/подотдел: 191-у, 195-б, 195-в, 195-г, 195-д, 195-ж, 198-б, 198-в, 191-щ, 193-а, 193-в, 193-г - 1476, 97 лв. 2.Садене на топола в дупки 80/80 - отдел/подотде 73024 Открит конкурс
22.02.2021
10.03.2021 10.03.2021
ДГС Петрич [email protected] 2102 I.ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ- 6287, 48 лв.1. Направа на ръчни тераси с инструменти 30/50/25 см- есен 2021, отдел/подотдел 1153-1 - 6287, 48 лв.II ЗАЛЕСЯВАНЕ- пролет 2021 - 3343, 57 лв.III.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ /А+Б/- 1345, 92 лв.А.ПОПЪЛВАНЕ-пролет – 20 17818 Открит конкурс
22.02.2021
10.03.2021 10.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2101 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 6177 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2102 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 8083 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2104 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 3476 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2105 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 9128 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2106 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 4221 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2107 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 1729 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2108 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 3986 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2109 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ПЪРВИ ГСУ "ПИРДОП", ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" И ТРЕТИ ГСУ "ПЕТРИЧ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 4998 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2110 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП” 32231 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2111 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ПЪРВИ ГСУ "ПИРДОП" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП” 3850 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2113 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 697 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 2114 ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ "ДУШАНЦИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 5570 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Пирдоп [email protected] 21032112 ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ВЪВ ВТОРИ ГСУ"ДУШАНЦИ" И ТРЕТИ ГСУ"ПЕТРИЧ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПИРДОП“ 13881 Открит конкурс
01.03.2021
16.03.2021 16.03.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2101 Почистване на сечища -66дка, Опростена почвоподготовка -66дка, Залесяване - 115, 5дка, Попълване на култури - 6дка, Първо и второ отглеждане на едно годишни култури - 335дка, Първо и второ отглеждане на две годишни култури - 208дка, Първо отглеждане на три 60247 Открит конкурс
05.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Разлог [email protected] 2101 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване на горски култури и отглеждане на горски култури 15016 Открит конкурс
10.02.2021
02.03.2021
ДГС Рилски манастир 2101 1.попълване на култури-20 дка2.отглеждане на култури-44 дка 5285 Открит конкурс
04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2102 1.Почистване на площи за залесяване-10 дка2.направа на дупки с моторен свредел-20 дка-16000бр.3.залесяване - ръчно садене на фиданки в дупки отворени с моторен свредел и временно съхранение на фиданки-20 дка-16000бр.4.отглеждане /първо и следващо/ на едно 12476 Открит конкурс
04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2103 1.Почистване на площи за залесяване-10 дка2.направа на дупки с моторен свредел-20 дка-8000бр.3.залесяване - ръчно садене на фиданки в дупки отворени с моторен свредел и временно съхранение на фиданки-20 дка-8000бр.4.отглеждане /първо и следващо/ на едного 7133 Открит конкурс
04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2104 отглеждане /първо и следващо/ на две- и тригодишни горски култури-150 дка 9959 Открит конкурс
04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Рилски манастир 2105 отглеждане /първо и следващо/ на двегодишни горски култури-100 дка 7744 Открит конкурс
04.02.2021
23.02.2021 23.02.2021
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2101 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури 33148 Открит конкурс
26.01.2021
11.02.2021 11.02.2021
ДГС Сливница 0889206782 [email protected] 2101 Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки, временно съхранение, първо и второ отглеждане на култури 6220 Открит конкурс
11.03.2021
29.03.2021
ДГС Сливница 0889206782 [email protected] 2103 Първо отглеждане на 1-год. култури и 2-ро отглеждане на 1-год. култури 4112 Открит конкурс
11.03.2021
29.03.2021
ДГС Сливница [email protected] 2104 Първо и второ отглеждане на 1-год. култури 7147 Открит конкурс
11.03.2021
29.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2101 1.Попълване на култури - 64, 1 дка2.Отглеждане на култури - 266, 0 дка 20602 Открит конкурс
24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2102 1.Попълване на култури - 43, 0 дка2.Отглеждане на култури - 160, 3 дка 13405 Открит конкурс
24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2103 1.Попълване на култури - 17, 2 дка2.Отглеждане на култури - 81, 0 дка 7373 Открит конкурс
24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2104 1.Почистване на площи - 3, 0 дка2.Почвоподготовка за залесяване - 8, 0 дка3.Залесяване - 8, 0 дка4.Отглеждане - 16, 0 дка 4520 Открит конкурс
24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2105 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 73 дка 5075 Открит конкурс
05.04.2021
21.04.2021 21.04.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2101 I.Отглеждане на едногодишни култури:1.Окопаване на топола2.Междурудова обработка на почвата с трактор/дисковане/3.Поливане/5-пъти/4.Варосване на фиданки включително приготвяне на разтвора5.Филизене на тополови фиданкиII.Попълване и отглеждане на двугодишн 11336 Открит конкурс
06.03.2021
23.03.2021 23.03.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2101 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2101, подотдели: 179щ, землище на с. Бохова, 394и, землище на с. Долна Мелна, 442т, землище на с. Горна Мелна, 468р, землище на с. Горочевци, общ. Трън 6830 Открит конкурс
06.04.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2102 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2102, подотдел 495ф, землище на с. Докьовци, общ. Трън 2889 Открит конкурс
06.04.2021
13.04.2021 13.04.2021