1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на дървесина от склад
- Година 2021 - 35 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2004-7 бб, см, ела, 69 8 0 0 14 90 9177 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006-1 бб, см, бк, 432 8 0 0 33 473 48930 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-4 бб, см, бк, 146 11 1 0 56 214 20013 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008-3 бб, бк, 259 6 0 0 44 309 31006 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 20132025 бб, см, ела, 59 4 0 0 20 83 8052 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017-4 ела, 147 4 0 0 30 181 19288 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected]nug.bg 2019-4 бб, см, 243 41 0 0 41 325 34019 Явен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1909-3 бб, см, 69 28 1 0 15 113 10383 Таен търг
07.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006-2 бб, бк, 71 4 0 0 17 92 9094 Таен търг
07.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008-4 бб, см, ела, бк, 456 57 0 0 188 700 65444 Таен търг
07.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008-5 бб, см, ела, бк, 0 0 0 305 0 305 20250 Таен търг
07.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019-5 бб, 36 50 10 0 13 109 8398 Таен търг
07.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014-3 бб, см, ела, бк, 161 24 1 1 27 213 20096 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2018-1 бб, см, 155 8 0 0 42 205 21397 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2111-1 бб, 149 4 0 0 13 166 17224 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019-6 бб, см, 78 1 0 0 12 92 9965 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102-1 бб, см, ела, 222 18 0 0 31 272 26771 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106-1 бб, бк, 129 9 0 0 41 179 16962 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108-1 бб, см, 222 21 0 42 75 359 32716 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110-1 бб, см, 339 21 0 0 46 405 39764 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2111-2 бб, 143 4 0 0 10 156 16095 Явен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2018-2 бб, см, 328 6 0 0 0 334 37079 Таен търг
31.03.2021
19.04.2021 19.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106-2 бб, бк, 95 0 0 0 5 100 9934 Таен търг
31.03.2021
19.04.2021 19.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2107-1 бб, 141 0 0 0 0 141 14604 Таен търг
31.03.2021
19.04.2021 19.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108-2 бб, см, 164 1 0 0 0 165 18276 Таен търг
31.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110-2 бб, см, ела, 138 1 0 0 0 140 14865 Таен търг
31.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2118-1 бб, 105 0 0 0 4 109 11415 Таен търг
31.03.2021
19.04.2021 19.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2018-3 бб, см, ела, 152 9 0 0 54 215 21816 Явен търг

25.05.2021 25.05.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102-2 бк, 0 0 0 66 0 66 4851 Явен търг

25.05.2021 25.05.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108-3 бб, ела, 369 3 0 0 0 372 40789 Явен търг

25.05.2021 25.05.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2111-3 бб, 111 4 0 0 8 122 12457 Явен търг

25.05.2021 25.05.2021
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2101-5 бб, см, ела, 7 0 0 0 0 7 818 Таен търг
01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2020-5 бб, см, ела, 78 0 0 0 0 78 8565 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 1904-2 бб, см, ела, 238 40 0 72 89 440 38935 Таен търг
20.04.2021
10.05.2021 10.05.2021
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2005-1 бб, 211 0 0 0 0 211 20756 Таен търг
20.04.2021
10.05.2021 10.05.2021