1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2020 - 190 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ2001С бб, см, ела, 13 12 6 28 0 59 3301 Явен търг
23.07.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ2002С бб, 0 0 0 173 0 173 7266 Явен търг
23.07.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог 2001-ОС1 бб, чб, 40 249 37 114 0 440 27867 Явен търг
10.02.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 20-1 бб, 369 965 194 0 109 1637 122865 Явен търг

04.11.2020 04.11.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20103-1 бк, дб, 111 23 16 1101 270 1521 114610 Таен търг
02.12.2019
23.12.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 19201-2 бк, гбр, цр, 36 74 40 14 0 164 12530 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20301-1 бб, бк, гбр, здб, бл, цр, дб, 28 31 25 80 37 201 14596 Таен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 201928с бб, чб, 139 105 0 224 135 603 38503 Таен търг
18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 78678 Таен търг
21.01.2020
28.02.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2009 бб, см, бк, чб, гбр, брз, 280 115 5 129 10 539 43339 Таен търг
28.09.2020
16.10.2020 16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, чб, здб, цр, 360 211 6 12 6 595 47658 Таен търг
28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 73647 Таен търг
28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 бб, см, чб, ак, 254 126 1 34 4 419 34240 Таен търг
28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 1908 бб, чб, 42 120 20 34 6 222 16496 Таен търг
01.10.2020
16.10.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000 бб, см, бк, 591 40 2 57 108 798 79058 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 бб, бк, тп, дб, 315 107 12 241 104 779 64394 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 67811 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 59616 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2005-1 бб, см, ела, бк, чб, 936 198 17 0 164 1315 129360 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006-1 бб, см, бк, 600 33 2 0 89 724 74943 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-1 бб, см, бк, 1286 51 2 0 253 1592 164655 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2009 бб, см, ела, бк, ива, 740 195 18 268 98 1319 116705 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2011 бб, см, ела, бк, 326 38 8 149 65 586 52227 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2012 бб, см, бк, 479 45 7 142 72 745 69568 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2013-1 бб, см, ела, бк, 493 43 8 0 131 675 65149 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014 бб, см, ела, бк, 442 26 17 96 41 622 62070 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017-1 бб, см, ела, бк, 657 76 63 0 119 915 97723 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019 бб, см, бк, 930 227 62 141 137 1497 148902 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2020 бб, см, бк, брз, 262 55 4 82 24 427 39418 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 65288 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-5 про бб, чб, 304 168 0 59 27 558 44914 Явен търг
08.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20101МТ бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 86546 Таен търг
20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 74653 Явен търг
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 97004 Явен търг
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 55604 Явен търг
17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20011с-1 бб, чб, 47 69 8 114 0 238 11253 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20013-1 бк, брз, 0 0 0 467 0 467 32147 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20028-1 бб, бк, 141 1 0 0 20 162 15284 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2000-1 бб, чб, 350 103 1 0 23 477 44376 Електронен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2001-1 бб, чб, 236 109 2 0 10 357 31726 Електронен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2003-1 бб, чб, здб, 128 283 15 58 19 503 38869 Явен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2007 бб, см, ела, 347 165 11 51 37 611 56649 Явен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2009 бб, см, ела, 1347 80 3 36 139 1605 173102 Явен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2022мф ела, бк, 17 2 0 112 54 185 15377 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2023мф бк, цр, дрш, дб, 80 3 0 999 165 1247 104902 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2028мф бб, см, бк, 46 20 1 99 230 396 32765 Таен търг
29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2032-2 бк, 197 0 0 0 0 197 18319 Явен търг
16.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2034-1 бк, 305 5 0 0 0 310 28920 Таен търг
19.08.2020
02.09.2020 02.09.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2035-2 бб, бк, чб, гбр, цр, дб, 2 25 2 675 39 743 55405 Таен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2001 бб, чб, 450 300 2 14 2 768 53605 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2002 бб, чб, 573 200 0 29 3 805 58027 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2003 бб, чб, здб, 370 306 4 759 24 1463 100939 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2006-мф бб, см, 514 65 15 630 435 1659 119847 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2008-мф бб, бк, 245 12 1 372 263 893 62633 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2009-мф бб, см, ела, 218 26 6 480 317 1047 69695 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2012-мф бб, см, ела, 909 124 75 520 225 1853 154122 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2013 бб, см, 457 41 16 183 138 835 70700 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2014-мф бб, см, ела, 1482 78 126 274 173 2133 208064 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2015 бб, см, ела, 1104 124 107 280 179 1794 165789 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2016 бб, см, ела, 513 73 46 214 83 929 80343 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2017 бб, см, ела, 1070 94 55 479 304 2002 173881 Явен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2018 бб, см, 537 28 3 179 72 819 77983 Явен търг
09.07.2020
28.07.2020 28.07.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2021 бб, см, 57 7 1 264 177 506 26842 Явен търг
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2022 бб, см, ела, 107 62 7 519 278 973 51094 Явен търг
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2023 бб, бк, 140 47 4 571 321 1083 59381 Явен търг
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 1962. бб, 14 6 1 240 15 276 12149 Явен търг
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2007-1 бб, ела, бк, чб, 360 213 27 160 0 760 63887 Явен търг
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2011-2 бб, бк, 106 6 1 0 40 153 13517 Електронен търг
30.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2017-2 бб, см, ела, бк, 53 23 4 0 48 128 9943 Електронен търг
30.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2001мт бб, см, ела, бк, чб, гбр, здб, брз, 147 398 33 353 10 941 57870 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2002мт бб, чб, 148 640 117 134 4 1043 61200 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2004мт бб, чб, здб, ак, 15 272 33 132 0 452 25035 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2007мт бк, здб, бл, цр, 0 0 0 284 0 284 22600 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2006мт бб, чб, цр, 60 411 17 352 0 840 49740 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2005-1 бб, бк, чб, 163 49 6 96 642 956 69920 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2017-1 бб, см, ела, бк, 261 129 13 206 29 638 53518 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2002 бк, трп, гбр, здб, бл, брз, цр, кл, 57 222 20 1063 0 1362 103263 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2004 бк, гбр, здб, цр, 34 71 31 626 0 762 57596 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2007 бб, см, бк, чб, ак, бм, д, 156 306 211 574 3 1250 76638 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2002МТ бк, 98 8 3 196 10 315 25153 Таен търг
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2003МТ бб, см, бм, 1151 128 3 171 27 1480 136312 Таен търг
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2004МТ бк, чб, здб, 65 6 2 80 5 158 11579 Таен търг
16.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2005МТ бк, здб, вгбр, мжд, дб, кл, 16 3 0 532 4 555 42389 Таен търг
16.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кюстендил 20006 бб, чб, здб, 161 158 6 531 0 856 46464 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20012 бк, 24 2 0 614 0 640 47551 Таен търг
23.12.2019
27.05.2020 27.05.2020
ДГС Кюстендил 20009 бк, гбр, здгл, 82 24 0 2075 0 2181 161616 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20010 бк, гбр, здб, цр, 10 0 0 659 0 669 49969 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20011 бк, гбр, 108 17 0 1341 0 1466 109182 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20008 бк, 43 4 0 664 0 711 52936 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 1811-1 бб, см, ела, 1195 232 24 0 166 1617 158477 Таен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2001МТ бб, см, 326 102 31 109 30 598 51246 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2002МТ бб, см, 328 59 18 101 42 548 48431 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2003МТ бб, см, 319 139 23 90 19 590 51390 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2004МТ бб, см, ела, 652 141 10 354 147 1304 107071 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2005МТ бб, см, ела, 106 57 8 208 58 437 29553 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2006 бб, см, ела, 173 57 7 195 81 513 38232 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 1828-6 бб, см, 128 155 28 69 34 414 31791 Таен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 1810-3 бб, см, 776 167 21 197 106 1267 113335 Електронен търг
21.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2009-1 бк, 160 0 13 1299 160 1632 127782 Явен търг
20.05.2020
05.06.2020 05.06.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2010С бб, см, 85 48 7 0 43 183 12644 Явен търг
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2011С бб, см, 52 43 5 0 24 124 8335 Явен търг
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2012С бб, 69 33 4 0 35 141 9851 Явен търг
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2014С бб, 308 69 5 0 31 413 33211 Явен търг
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2023 бб, см, 29 33 2 28 3 95 5995 Явен търг
28.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20203-3 бк, дб, 98 20 0 200 0 318 22694 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20207-1 чб, 17 31 1 5 0 54 3159 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 1804Д-20 бк, цр, дб, 50 0 0 0 0 50 3910 Таен търг
28.05.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2016 бк, 387 30 34 988 8 1447 119100 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2021-1 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 293 0 293 23440 Таен търг
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2040-1 чб, 5 21 0 23 0 49 2649 Таен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2001-1 бб, бк, трп, дб, 908 47 3 0 130 1088 110975 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2002-1 бб, см, ела, бк, 642 77 6 0 116 841 84803 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2003-1 бб, ела, бк, 561 126 9 0 50 746 74152 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2017-1 бб, ела, 760 163 16 0 105 1044 103368 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2004-1 бб, ела, бк, трп, 707 137 35 0 92 971 99262 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2005-1 бб, чб, 501 17 2 0 130 650 56325 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2015-1 бб, ела, бк, 287 19 2 0 60 368 37825 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2016-1 бб, ела, 367 86 7 0 31 491 49473 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2006-1 бб, 83 199 57 0 45 384 29960 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2007-1 бб, чб, 658 82 4 0 56 800 78290 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2008-1 бб, см, ела, 644 36 33 0 102 815 84565 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2009-1 бб, 133 24 1 0 27 185 17835 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2013-1 бб, см, ела, 2244 138 105 0 198 2685 287552 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2014-1 бб, см, ела, 1253 54 70 0 218 1595 168746 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2010-1 бб, ела, 1194 98 2 0 122 1416 145131 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2011-1 бб, ела, 629 36 2 0 95 762 78760 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2012-1 бб, бк, 271 24 3 0 84 382 36650 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2018-С-1 бб, 85 24 2 0 16 127 10985 Явен търг
11.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 1932С-20 бб, 249 14 1 0 0 264 25190 Явен търг
11.02.2020
27.02.2020 27.02.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2019-1 бб, см, ела, 165 306 51 0 69 591 45575 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2020-1 бб, ела, бк, 770 108 5 0 424 1307 121535 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2021-1 бб, 21 166 11 0 4 202 14255 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2022-1 бб, 13 126 11 0 9 159 11180 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2023-1 бб, 209 348 227 0 36 820 61845 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2024-1 бб, 80 259 122 0 6 467 33885 Явен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2025-С-1 бб, см, 88 108 10 0 0 206 16565 Явен търг
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2026-С-1 бб, 31 57 8 0 0 96 7025 Явен търг
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, чб, бл, дгл, дб, 42 363 101 229 3 738 43797 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2001 бб, чб, 87 366 27 144 35 659 34838 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2002 бб, 26 149 13 58 5 251 13071 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2003 бб, 44 134 10 108 16 312 16946 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2004 бб, см, ела, бк, 359 11 2 42 116 530 49278 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2005 бб, см, ела, бк, 292 8 1 29 65 395 37598 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2006 бб, см, ела, бк, 453 8 1 67 170 699 66956 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2007 бб, см, ела, гбр, цр, 144 237 27 152 14 574 37874 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2008 бб, см, 556 14 2 15 70 657 67160 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2009 бб, 218 56 6 38 110 428 32476 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2010 бб, см, 1623 47 8 43 177 1898 188861 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2011 бб, см, 399 7 0 20 70 496 50225 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2012 бб, см, 413 9 2 19 49 492 48383 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2013 бб, см, 1401 91 14 66 194 1766 169692 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2014 бб, см, 503 13 2 32 80 630 60759 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2015 бб, бм, 564 14 2 9 24 613 62253 Явен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2016 бб, чб, 71 151 11 56 15 304 17427 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2017 бб, чб, 65 174 10 43 8 300 17231 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2018 бб, чб, 92 106 9 47 7 261 16774 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2019 бб, бк, цр, 118 124 12 199 10 463 31007 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2020 бб, бк, чб, 81 87 8 122 9 307 20040 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2021 бб, см, бк, чб, 68 86 9 35 3 201 13056 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2022 бб, см, 188 426 50 52 7 723 43724 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2023 бб, см, 862 178 32 56 51 1179 106267 Явен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2024 бк, 24 0 0 0 0 24 2065 Явен търг
27.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2026 бк, трп, 49 0 0 0 0 49 3815 Явен търг
27.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2003-1 бк, здб, дб, 0 0 12 461 0 473 36989 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2016-1 бк, здб, 0 0 0 439 0 439 34779 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 35341 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20103 гбр, здб, бл, цр, дб, 0 4 1 447 0 452 33428 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20201-2 бб, чб, цр, 68 159 11 249 17 504 26403 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20203-1 бк, гбр, здб, бл, цр, дб, 3 3 0 363 0 369 26795 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20204-2 бб, чб, 143 277 25 50 0 495 28768 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20601 бб, чб, ак, 152 79 8 16 6 261 17232 Явен търг
27.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20603 чб, 498 245 25 70 25 863 58196 Явен търг
27.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20701 здб, бл, цр, 0 0 0 1156 0 1156 83810 Явен търг
27.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20902 здб, бл, цр, дб, 6 18 1 553 0 578 42048 Явен търг
02.10.2020
20.10.2020 20.10.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20110 бб, см, бк, чб, 1360 404 89 690 77 2620 193288 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20111 бк, гбр, здб, цр, дб, 18 37 21 1820 0 1896 140412 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20112 бк, гбр, здб, дб, 0 7 11 1191 0 1209 83421 Явен търг
22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2004-1 бк, 601 33 39 0 127 800 56537 Явен търг
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2010 бб, чб, здб, 180 265 12 64 0 521 30535 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2011 бб, чб, 272 596 17 159 5 1049 57890 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2012 бб, чб, 520 96 0 34 2 652 47100 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2013 чб, 75 27 0 7 0 109 7346 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2014 чб, 297 92 1 9 1 400 28061 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2038-II бк, 3 3 0 542 55 603 43064 Таен търг
09.06.2020
25.06.2020 25.06.2020
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2063-II бк, гбр, здб, 1 1 0 339 0 341 24222 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2064 бк, 0 3 0 243 0 246 17472 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2065 бк, 0 0 0 1778 179 1957 139663 Таен търг
09.06.2020
31.07.2020 31.07.2020
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2069 бк, чб, здб, 182 58 0 13 2 255 17228 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2070 бб, чб, 745 102 0 82 4 933 65531 Таен търг
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2093 бк, 1 2 0 883 0 886 62919 Таен търг
15.10.2020
02.11.2020 02.11.2020