1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИПродажба на прогнозни количества
- Година 2021 - 181 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ2101 бб, чб, 33 69 16 111 0 229 14030 Явен търг
19.04.2021
10.05.2021 10.05.2021
Община Разлог 2021-ОС1 бб, бк, чб, 54 196 38 53 11 352 24670 Явен търг
22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21204-1 бк, гбр, здб, бл, цр, дб, 78 75 2 105 52 312 23773 Таен търг
19.04.2021
11.05.2021 11.05.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2101 чб, 38 73 5 18 1 135 8833 Таен търг
08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2102 бб, чб, 13 26 0 108 6 153 8325 Таен търг
08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2103 бб, см, чб, брз, 58 97 4 104 9 272 17731 Таен търг
08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2104 бб, чб, гбр, 291 143 1 121 14 570 41767 Таен търг
08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2105 бб, чб, 87 71 2 30 4 194 14049 Таен търг
08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2107 бб, бк, чб, 359 353 110 155 10 987 69075 Таен търг
08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2108 бб, бк, 60 65 10 27 1 163 11457 Таен търг
08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2109 бб, бк, чб, 48 35 8 78 10 179 13327 Таен търг
08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 бб, см, чб, ак, 254 126 1 34 4 419 34240 Таен търг
26.04.2021
04.06.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 73647 Таен търг
26.04.2021
04.06.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, здб, цр, дб, 360 211 6 50 6 633 50546 Таен търг
26.04.2021
04.06.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, чб, дб, 437 1135 78 249 54 1953 134384 Явен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2100 бб, бк, 198 27 2 53 45 325 28263 Явен търг
03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2101 бб, см, бк, 580 94 6 388 201 1269 105864 Явен търг
03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2105 бб, ела, бк, 414 24 1 0 58 497 49179 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2109 бб, см, ела, 1572 88 81 0 157 1898 196876 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, см, ела, бк, 1758 87 45 145 268 2303 225635 Явен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2115 бб, см, ела, бк, тп, 1395 192 58 0 18 1663 166489 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2116 бб, см, 191 328 20 29 35 603 45709 Явен търг
03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 51551 Явен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, см, бк, ива, 144 208 11 184 26 573 39798 Явен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, см, ела, бк, 1302 156 15 0 186 1659 169380 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, см, ела, 1055 203 44 0 121 1423 135076 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2122 бб, 182 70 4 0 66 322 26999 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2120 бб, см, ела, 1021 30 17 0 67 1135 118816 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2121 бб, см, ела, бк, 339 33 0 0 108 480 49641 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2123 бб, см, 551 208 41 0 123 923 80813 Таен търг
09.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2102 бб, чб, 179 152 5 14 35 385 31146 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103-1 бб, чб, 159 134 10 0 96 399 30718 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2104-1 бб, см, чб, 112 139 7 0 5 263 21671 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2106 бб, см, ела, бк, трп, здб, 224 170 13 167 14 588 48883 Таен търг
10.02.2021
01.03.2021 01.03.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2110 бб, см, ела, бк, 1191 198 14 46 83 1532 159410 Таен търг
10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106-1 бк, дрш, дб, 66 4 3 0 100 173 14467 Таен търг
17.11.2020
Прекратена
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2108-1 бк, лп, цр, дрш, дб, 0 0 0 507 0 507 41508 Таен търг
17.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2112-1 бб, см, бк, брз, 59 75 2 24 152 312 24509 Таен търг
25.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106-1 бк, 76 0 0 0 0 76 7442 Таен търг
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2118-1 бб, ела, трп, брз, 287 104 6 177 209 783 65321 Таен търг
26.05.2021
15.06.2021 15.06.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2101 бб, чб, 581 602 10 24 7 1224 77589 Таен търг
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2102 бб, чб, 737 584 22 103 10 1456 94682 Таен търг
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2103 бб, чб, 307 148 3 9 1 468 32238 Таен търг
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2100 бб, 48 50 1 6 5 110 9070 Явен търг
01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2101-мф бб, см, 418 318 27 161 70 994 80869 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2102-мф бб, бк, 594 55 3 335 200 1187 101191 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2103-мф бб, бк, 498 125 17 345 238 1223 96449 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2105-мф бб, см, бк, 491 110 15 162 140 918 80119 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2106-мф бб, 412 254 68 174 23 931 74520 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2107-мф бб, см, 369 180 47 102 30 728 62682 Таен търг
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2101-1МТ бб, бк, чб, 242 169 27 0 20 458 39642 Явен търг
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2102-1МТ бб, 315 174 19 0 32 540 47564 Явен търг
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2103-1МТ бб, чб, здгл, 145 196 17 0 16 374 29603 Явен търг
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2104-1МТ бб, 174 128 19 0 14 335 28780 Явен търг
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2106-2 бб, бк, 45 6 6 0 48 105 9275 Електронен търг
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2107-1 бк, чб, 695 91 3 0 54 843 78334 Електронен търг
08.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2108-1 бб, бк, чб, 334 61 7 0 48 450 41766 Електронен търг
08.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2109-1 бб, бк, чб, 285 115 13 0 38 451 37762 Електронен търг
03.06.2021
22.06.2021 29.06.2021
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2114-1 бб, ела, бк, 235 41 4 58 58 396 35110 Явен търг
23.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2116 бб, см, ела, 275 132 20 91 47 565 48670 Явен търг
23.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2103 бб, чб, гбр, здб, цр, 503 491 203 667 5 1869 119582 Явен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2107 бб, бк, трп, гбр, здб, цр, здгл, 320 573 130 830 1 1854 127628 Явен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2108 бб, бк, чб, гбр, здб, цр, 92 125 65 1440 0 1722 117605 Явен търг
05.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 1804Д-21 см, бк, гбр, здб, 609 0 0 0 0 609 49393 Явен търг
15.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2116с бб, 205 0 0 0 0 205 19695 Явен търг
12.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2118с бб, чб, 61 0 0 0 0 61 5565 Явен търг
12.05.2021
28.05.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2126-1 бб, чб, 8 52 0 24 0 84 4228 Таен търг
28.04.2021
25.06.2021 25.06.2021
ДГС Кюстендил 21006 бб, бк, чб, 96 42 0 655 0 793 58115 Таен търг
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21007 бк, 61 17 0 1322 0 1400 103901 Таен търг
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21008 бк, 165 29 13 1391 0 1598 119452 Таен търг
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21009 бк, 24 2 0 614 0 640 47551 Таен търг
22.12.2020
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21037 бб, чб, здб, дгл, 335 434 19 142 0 930 61984 Таен търг
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21038 бб, бк, чб, здб, ак, 340 781 17 227 0 1365 77383 Таен търг
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21036 бб, бк, чб, гбр, здб, цр, бм, 92 496 20 812 0 1420 84969 Таен търг
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21035 бб, чб, здб, цр, 81 344 17 846 0 1288 79138 Таен търг
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2101МТ бб, см, ела, 336 108 18 179 58 699 57043 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102МТ бб, см, 477 97 39 139 51 803 70366 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2103МТ бб, см, ела, бк, 610 84 23 175 38 930 85374 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2104МТ бб, см, бк, чб, 408 126 30 138 29 731 62856 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2105МТ бб, см, ела, бк, 591 397 57 259 84 1388 116578 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2106МТ бб, см, ела, 382 129 19 111 51 692 59526 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2112 бб, см, ела, 220 82 9 143 55 509 39403 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2107МТ бб, см, ела, бк, 240 51 11 119 14 435 36151 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2110 бб, см, ела, 312 38 5 106 16 477 41965 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2111 бб, см, 209 63 7 63 12 354 30591 Явен търг
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2116С бб, 49 17 5 0 37 108 7957 Таен търг
31.05.2021
16.06.2021 16.06.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2117С бб, 25 8 2 0 23 58 4193 Таен търг
31.05.2021
16.06.2021 16.06.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2118С бб, 25 10 2 0 21 58 4151 Таен търг
31.05.2021
16.06.2021 16.06.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2120С бб, см, 106 41 4 0 65 216 16068 Таен търг
31.05.2021
16.06.2021 16.06.2021
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2131-2 бк, трп, 197 20 21 7 0 245 21244 Явен търг
15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21109-1 бк, 107 10 33 654 0 804 57616 Таен търг
02.12.2020
28.06.2021 28.06.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21106-1 бб, бк, чб, гбр, здб, цр, дб, 652 198 77 653 10 1590 116040 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21107-1 здб, бл, цр, дб, 0 270 20 945 0 1235 86450 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21206-1 бк, 167 57 1 290 54 569 40184 Таен търг
06.03.2021
12.05.2021 12.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21210-1 бк, 525 48 3 1543 172 2291 169482 Таен търг
28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21212-1 бк, 331 18 0 587 65 1001 77320 Таен търг
28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21301-1 бк, гбр, здб, цр, дб, 43 45 15 410 10 523 36475 Таен търг
11.06.2021
28.06.2021 28.06.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2109-1 бб, чб, 192 71 0 393 70 726 43920 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2123-1 бк, гбр, здб, дрш, 17 4 0 64 0 85 6612 Таен търг
11.05.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2124-1 чб, 228 181 23 103 38 573 37485 Таен търг
11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101-1 бб, см, ела, бк, ива, 364 521 67 0 150 1102 90191 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102-1 бб, см, ела, бк, 92 84 12 0 44 232 19483 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103-1 бб, см, ела, 453 162 21 0 26 662 62640 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104-1 бб, 42 283 31 0 68 424 29870 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105-1 бб, 181 287 163 0 49 680 51670 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106-1 бб, ела, бк, 235 45 4 0 71 355 32886 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2107-1 бб, см, ела, бк, 1397 148 48 0 23 1616 167858 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108-1 бб, см, ела, бк, 570 32 30 0 20 652 68538 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109-1 бб, см, ела, бк, 202 38 4 0 24 268 26546 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110-1 бб, чб, 303 27 1 0 14 345 31955 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112-1 бб, бк, 552 94 7 0 402 1055 89975 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111-1 бб, чб, 64 200 90 0 60 414 29219 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113-1 бб, см, ела, 473 594 67 0 352 1486 119791 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114-1 бб, ела, бк, 734 65 6 0 12 817 83490 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115-1 бб, бк, 821 40 6 0 21 888 81465 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116-1 бб, см, ела, бк, 304 29 20 0 30 383 37596 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117-1 бб, см, ела, бк, 477 33 30 0 48 588 60067 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118-1 бб, 58 304 44 0 36 442 31745 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2119-1 бб, ела, бк, 747 232 16 0 68 1063 98432 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2120-1 бб, ела, бк, 659 111 8 0 81 859 80828 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2121-1 бб, 92 187 8 0 33 320 24950 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2122-1 бб, 173 31 2 0 6 212 20670 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2123-1 бб, ела, бк, 275 36 4 0 146 461 40657 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2124-1 бб, см, ела, 602 51 5 0 41 699 71640 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2125-1 бб, см, ела, 503 37 31 0 31 602 63434 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2126-1 бб, бк, 316 8 1 0 92 417 40625 Явен търг
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2127-1 бб, см, ела, 337 43 21 0 79 480 46757 Явен търг
17.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2128-С-1 бб, см, бк, 81 18 6 0 65 170 13825 Таен търг
04.06.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 35619 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 37913 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 24796 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, см, бк, 420 36 7 80 45 588 50399 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 85491 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, см, ела, лст, 107 121 12 38 9 287 19466 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 23877 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 39476 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 101514 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 110190 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 115546 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, см, ела, 1377 43 6 29 186 1641 169228 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 91399 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 50665 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 42363 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 135274 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 51442 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 см, ела, 244 5 0 18 68 335 33306 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, см, ела, 324 9 0 26 78 437 42857 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, см, ела, бк, 340 9 0 44 117 510 48543 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 см, ела, бк, 469 10 3 102 306 890 80238 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2123 бк, 76 0 0 0 0 76 6210 Таен търг
22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2124 бк, 24 0 0 0 0 24 1950 Таен търг
22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2125 бк, 16 0 0 0 0 16 1350 Таен търг
22.03.2021
06.04.2021 06.04.2021
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2110-2 бк, дб, 35 0 0 0 0 35 3100 Таен търг
10.02.2021
26.02.2021 26.02.2021
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2119 бб, бк, трп, 171 79 2 149 33 434 40742 Таен търг
10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21102 чб, здб, цр, 2 26 1 840 0 869 61957 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21110 чб, 66 352 30 290 18 756 40417 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 19541 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 31299 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 33642 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21636 чб, 370 650 55 295 0 1370 79631 Таен търг
15.06.2021
01.07.2021
ДГС Сливница 21638-П бк, гбр, здб, цр, 10 57 23 1014 10 1114 80718 Таен търг
15.06.2021
01.07.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2118-1 бк, 346 12 22 3 136 519 40950 Таен търг
17.06.2021
06.07.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2102 бб, чб, 160 28 0 53 6 247 16671 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2103 бб, бк, чб, 164 83 0 193 0 440 27413 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2104 бб, чб, 180 274 24 34 0 512 30152 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2105 бб, чб, 542 123 0 58 0 723 49737 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2106 бб, чб, 137 292 19 18 0 466 27202 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2108 бб, бк, гбр, здб, 0 5 0 898 0 903 63993 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2109 бк, гбр, цр, 2 3 0 356 0 361 25649 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2110 здб, цр, кдб, 0 1 0 169 0 170 12070 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2111 гбр, цр, кдб, 0 0 0 342 0 342 24282 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2112 бк, 183 18 0 432 0 633 47002 Таен търг
03.02.2021
17.03.2021 17.03.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2113 бб, чб, 296 233 4 65 0 598 37383 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2114 бк, гбр, здб, цр, 1 0 0 521 0 522 37079 Таен търг
03.02.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2115 бб, бк, здб, цр, 0 7 2 236 3 248 15244 Таен търг
03.02.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2116 бк, 0 0 0 2020 6 2026 143870 Таен търг
03.02.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2117 бк, здб, цр, 0 1 0 153 0 154 10934 Таен търг
03.02.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2118 бб, чб, 973 498 1 105 0 1577 103007 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2120 бб, бк, чб, здб, дрлп, 86 63 1 36 0 186 11949 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2121 бб, чб, 4 192 42 219 9 466 20996 Таен търг
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2114-ІІ бк, 0 0 0 166 0 166 11786 Таен търг
03.06.2021
22.06.2021 22.06.2021