1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2020 - 469 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ2001С бб, ела, см, 13 11 7 58 0 89 2597 Открит конкурс
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Банско ОГТ2002С бб, 0 0 0 173 0 173 5190 Открит конкурс
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог 2001-ОС бб, чб, 40 249 37 222 0 548 15356 Открит конкурс
10.02.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Разлог ОГТ 20-1 бб, бк, 369 965 194 553 109 2190 59702 Открит конкурс
16.10.2020
04.11.2020 04.11.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20103 бк, дб, 111 23 16 1101 270 1521 48420 Открит конкурс
02.12.2019
23.12.2019
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20301 бб, бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 28 31 25 1387 175 1646 52621 Открит конкурс
26.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20407 бл, дб, цр, 0 0 3 524 0 527 16864 Открит конкурс
17.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20501 С чб, 427 125 3 152 0 707 19796 Договори по чл. 27
03.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 37033 Собствени работници
02.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2004с бб, 58 210 41 51 9 369 13490 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2005 бб, 64 294 12 400 78 848 30722 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2006 бк, гбр, трп, 0 0 0 725 153 878 38331 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, здб, цр, чб, 360 211 6 50 6 633 23840 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 33558 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2009 бб, бк, брз, гбр, см, чб, 280 115 5 224 20 644 25530 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 ак, бб, см, чб, 254 126 1 34 4 419 15721 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000 бб, бк, см, 591 40 2 57 108 798 20623 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 бб, бк, дб, тп, 315 107 12 241 104 779 21704 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 20446 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 18675 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2005 бб, бк, ела, см, чб, 936 198 17 166 164 1481 39107 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007 бб, бк, см, 1286 51 2 260 253 1852 48746 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2009 бб, бк, брз, ела, ива, см, 740 195 18 268 98 1319 35697 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, 326 38 8 149 65 586 15999 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2012 бб, бк, см, 479 45 7 142 72 745 19906 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014 бб, бк, ела, см, 442 26 17 96 41 622 16485 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017 бб, бк, ела, см, 657 76 63 150 119 1065 28373 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019 бб, бк, см, 930 227 62 141 137 1497 39567 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2020 бб, бк, брз, см, 262 55 4 82 24 427 11471 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 20652 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2023 бк, гбр, здб, 0 0 0 933 0 933 29856 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2004 бб, бк, ела, см, тп, 776 48 9 123 95 1051 27506 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008 бб, бк, ела, см, 745 141 19 452 281 1638 45151 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2010 бб, бк, ела, см, 216 38 9 373 75 711 20694 Открит конкурс
18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2018 бб, бк, ела, см, 1064 116 55 96 255 1586 41240 Открит конкурс
18.03.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006 бб, бк, см, 600 33 2 232 89 956 25868 Открит конкурс
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-5 бб, чб, 859 1176 59 801 0 2895 82223 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2013 бб, бк, ела, см, 493 43 8 223 131 898 24463 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2024 бб, бк, ела, см, 131 34 10 546 188 909 26899 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20101MT бб, чб, 252 424 35 649 55 1415 41862 Открит конкурс
20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20103 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 518 0 518 20513 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20104 бл, здб, цр, 0 0 0 1024 0 1024 40550 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20105С бб, чб, 0 0 0 834 0 834 24186 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20106 бл, здб, цр, 0 0 0 433 0 433 15155 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Кричим 2002 дб, едлп, лдб, тп, чтп, 0 0 18 97 273 388 9276 Договори по чл. 27
11.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Кричим 2001 дб, едлп, лдб, пбрс, 10 4 0 232 250 496 13290 Открит конкурс
18.09.2020
05.10.2020 05.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 34949 Открит конкурс
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 35383 Открит конкурс
17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 19772 Открит конкурс
17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20005с чб, 1 5 1 13 0 20 394 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20004с бб, 29 216 44 634 0 923 18766 Договори по чл. 27
03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20017с бб, см, 9 62 12 184 0 267 5231 Договори по чл. 27
08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20018с бб, 52 77 0 6 0 135 1731 Договори по чл. 27
08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20011с бб, здб, цр, чб, 47 69 8 577 0 701 20479 Открит конкурс
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20013 бк, брз, 0 0 0 917 0 917 26119 Открит конкурс
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20028 бб, бк, 141 1 0 239 20 401 11268 Открит конкурс
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20019с бб, 7 49 11 140 0 207 4112 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20020с бб, 5 34 7 99 0 145 2905 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20022с бб, 4 31 6 89 0 130 2643 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20029 см, 6 0 0 0 0 6 147 Договори по чл. 27
08.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20030 бб, 4 1 0 0 0 5 122 Договори по чл. 27
13.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20016 бб, бк, здгл, см, яв, 2 44 7 22 0 75 1591 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2000 бб, чб, 350 103 1 148 23 625 17759 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2001 бб, чб, 236 109 2 116 10 473 13570 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2003 бб, бк, здб, чб, 128 283 15 88 19 533 15486 Открит конкурс
09.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2007 бб, ела, см, 347 165 11 51 37 611 17098 Открит конкурс
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2009 бб, ела, см, 1347 80 3 36 139 1605 43318 Открит конкурс
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2013 бб, дри, ела, см, 0 0 0 168 0 168 5376 Открит конкурс
25.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2022мф бк, ела, 17 2 0 112 54 185 6039 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2023мф бк, дб, дрш, цр, 80 3 0 999 165 1247 42161 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2028 бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 14381 Собствени работници
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2010с гбр, здб, трп, 0 0 0 320 0 320 11216 Договори по чл. 27
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2015 ак, бб, бк, брз, дб, дрш, трп, цр, чб, 44 100 12 155 29 340 10944 Договори по чл. 27
09.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2014с бб, см, 0 0 0 13 278 291 8517 Договори по чл. 27
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2020с бк, гбр, дб, 0 0 0 216 0 216 7560 Договори по чл. 27
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2032 бк, 197 34 0 554 150 935 30507 Открит конкурс
16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2033с бб, см, 0 0 0 4 55 59 1735 Договори по чл. 27
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2014с бб, см, 0 0 0 13 182 195 5733 Договори по чл. 27
13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2035 бб, бк, гбр, дб, трп, цр, чб, 2 25 2 992 55 1076 37210 Открит конкурс
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2010с-1 здб, 0 0 0 16 0 16 560 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2016 бб, бк, ела, см, 509 93 11 107 236 956 34172 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2034 бк, гбр, дб, 305 5 0 555 108 973 40396 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2016 здб, 0 0 0 220 0 220 8800 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2022 ак, бб, бк, брз, гбр, дб, здб, цр, 17 50 0 1677 18 1762 69767 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2026 бл, здб, цр, 0 0 0 607 0 607 24280 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2027 бб, бк, брз, гбр, ел, трп, 2 1 0 75 0 78 2780 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2033 бб, чб, 0 17 0 12 2 31 1055 Собствени работници   11.06.2020 11.06.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2036 бк, гбр, дб, здб, здгл, 0 0 0 480 8 488 19375 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2037 бб, 143 0 0 0 0 143 5005 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2044-С бб, 0 28 0 620 131 779 23239 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2001 бб, чб, 450 300 2 14 2 768 21610 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2002 бб, чб, 573 200 0 29 3 805 22806 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2003 бб, здб, чб, 370 306 4 759 24 1463 44513 Открит конкурс
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2023С бб, 0 0 0 1150 33 1183 29542 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2024С бб, 0 0 0 1011 39 1050 26211 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2021 бк, 532 0 0 42 6 580 14076 Договори по чл. 27
25.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2023С бб, бк, чб, 90 218 79 2909 65 3361 102387 Договори по чл. 27
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2028С бб, бк, см, 2 14 3 616 12 647 20473 Договори по чл. 27
20.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2029С бк, гбр, дб, чрш, 0 0 0 912 0 912 30187 Договори по чл. 27
20.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2001-мф бб, 0 0 0 807 275 1082 31103 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2002 бб, бк, ела, см, 0 0 12 833 293 1138 32697 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2003-мф бб, 0 0 0 1573 415 1988 57237 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2004 бб, 0 0 0 1880 461 2341 67428 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2012-мф бб, ела, см, 909 115 84 520 225 1853 49116 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2013 бб, см, 457 39 18 183 138 835 21906 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2014-мф бб, ела, см, 1482 73 131 274 173 2133 54414 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2005 бб, 0 0 0 1524 200 1724 49796 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2006-мф бб, см, 514 65 15 630 435 1659 45215 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2007-мф бб, бк, 0 0 0 153 0 153 4437 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2008-мф бб, бк, 245 12 1 372 263 893 24495 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2009-мф бб, ела, см, 218 26 6 480 317 1047 29016 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2010-мф бб, 14 33 3 618 0 668 19238 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2011-мф бб, чб, 28 16 2 324 0 370 10578 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2015 бб, ела, см, 1104 114 117 280 179 1794 46413 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2016 бб, ела, см, 513 73 46 214 83 929 24373 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2017-мф бб, ела, см, 1070 87 62 479 304 2002 52637 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2018-мф бб, см, 537 24 7 179 72 819 21031 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2019-мф бк, 0 0 0 192 0 192 5568 Открит конкурс
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2020 бб, бк, 115 54 3 266 110 548 15194 Открит конкурс
14.09.2020
01.10.2020 01.10.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2021 бб, см, 57 7 1 264 177 506 14232 Открит конкурс
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2022 бб, ела, см, 107 62 7 519 278 973 27361 Открит конкурс
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2023 бб, бк, 140 47 4 571 321 1083 30361 Открит конкурс
20.10.2020
05.11.2020 05.11.2020
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2007 бб, бк, ела, чб, 360 213 27 160 0 760 20974 Открит конкурс
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2011 бб, бк, 106 6 1 1025 40 1178 44838 Открит конкурс
22.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2017С бб, бк, ела, см, чб, 68 23 4 1349 48 1492 47078 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2018С бб, ела, чб, 0 0 0 240 0 240 7440 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2019С бб, бк, чб, 2 3 1 413 0 419 13019 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2020С бб, бк, ела, чб, 0 0 0 383 0 383 12280 Договори по чл. 27
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2021С бб, 0 0 0 299 0 299 9568 Договори по чл. 27
29.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2001мт бб, бк, брз, гбр, ела, здб, см, чб, 147 398 33 353 10 941 22557 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2002мт бб, чб, 148 640 117 134 4 1043 24575 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2004мт ак, бб, здб, цр, чб, 15 272 33 132 0 452 10811 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2005мт бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 691 0 691 18451 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2007мт бк, бл, здб, цр, 0 0 0 284 0 284 7668 Открит конкурс
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2006мт бб, цр, чб, 56 281 16 330 0 683 16526 Открит конкурс
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2010мт бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 303 0 303 8090 Открит конкурс
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2011 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 450 0 450 12015 Открит конкурс
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2024 здб, 0 0 0 93 0 93 2511 Открит конкурс
29.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2005 бб, бк, чб, 183 49 6 316 642 1196 32645 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2017 бб, бк, ела, см, 271 129 13 316 29 758 21104 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2011 бб, 610 255 35 112 256 1268 32584 Открит конкурс
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2027-С бб, 106 83 9 49 6 253 6677 Договори по чл. 27   22.10.2020 22.10.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2001ТТР ак, бл, гбр, здб, цр, 57 191 93 1475 0 1816 55820 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2002 бк, бл, брз, гбр, здб, кл, трп, цр, 57 222 20 1063 0 1362 41665 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2005ТТР бк, бл, гбр, здб, цр, 35 303 12 2693 0 3043 96560 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2004 бк, гбр, здб, цр, 34 71 31 626 0 762 24078 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2007 ак, бб, бк, бм, д, см, чб, 156 306 211 574 3 1250 35080 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2012 ак, бб, бл, цр, чб, 28 128 46 153 0 355 10295 Договори по чл. 27
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2016ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, цр, чб, 95 150 35 2098 0 2378 74853 Открит конкурс
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2023ТТР бб, бл, здб, цр, 28 38 42 422 0 530 32669 Открит конкурс
09.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 1804Д-20 бб, бк, бл, гбр, дб, здб, см, срлп, трп, цр, чб, 83 1048 136 3304 0 4571 164045 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2008 СР бб, бл, здб, цр, 8 56 6 300 0 370 9686 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2010С чб, 50 202 50 37 3 342 10168 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2013 бб, бл, цр, чб, 25 37 10 29 2 103 3017 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2015 ак, бб, бл, брз, гбр, здб, лст, трп, цр, чб, чдб, яс, 159 153 44 687 3 1046 30574 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2017 бб, бл, здб, рег, цр, чб, яв, 59 83 29 162 2 335 9895 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2018 ак, бб, бл, брз, дри, здб, трп, цр, чб, яс, 68 99 35 119 3 324 9496 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2019С бб, чб, 135 229 142 463 4 973 28217 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2022 СР бб, 3 48 26 69 0 146 3264 Собствени работници   20.08.2020 20.08.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2008-193 бк, вб, здгл, см, трп, 156 148 15 544 0 863 34583 Открит конкурс
22.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2015 бл, цр, 0 0 0 52 0 52 1602 Открит конкурс
28.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2016 гбр, здб, 0 0 0 237 0 237 7300 Открит конкурс
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2023с бб, бл, 12 96 12 247 23 390 8802 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2022с бб, 4 32 4 80 8 128 2873 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2017с бб, бл, здб, 18 140 18 364 34 574 12960 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2021с бб, цр, 13 105 13 279 22 432 9781 Договори по чл. 27
21.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2057с бб, бл, 5 42 5 113 4 169 3819 Договори по чл. 27
30.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2019с бб, бл, 14 112 14 290 25 455 10271 Договори по чл. 27
30.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2020с бб, кдб, 10 74 10 191 17 302 6829 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2025 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 660 0 660 20328 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2026 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 210 0 210 6468 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2027 бл, здб, цр, 0 0 0 605 0 605 18634 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2028 бл, здб, цр, 0 0 0 392 0 392 12074 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2029 бл, гбр, здб, кдб, цр, 0 0 0 478 0 478 14722 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2030 бл, здб, цр, 0 0 0 596 0 596 18357 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2031 бл, цр, 0 0 0 339 0 339 10441 Открит конкурс
13.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2033с бб, здб, см, цр, 2 19 3 59 3 86 1999 Договори по чл. 27
23.06.2020
04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2034с бб, кдб, 7 58 7 155 8 235 5320 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2035с бб, бк, 10 88 11 232 14 355 8000 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2036с бб, цр, 4 37 5 101 5 152 3432 Договори по чл. 27
23.06.2020
04.06.2020 04.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2037с бб, цр, 12 101 13 103 10 239 5396 Договори по чл. 27
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2024с бб, цр, 15 121 15 334 31 516 11665 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2032с бб, кдб, цр, 9 80 11 211 18 329 7425 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2038с бб, бл, цр, 8 75 10 210 12 315 7149 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2039с бб, бк, см, 13 131 19 344 30 537 12084 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2040с бб, 7 59 8 153 14 241 5414 Договори по чл. 27
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2055с бб, бл, 16 123 16 315 29 499 11237 Договори по чл. 27
18.08.2020
05.08.2020 05.08.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2056с бб, бл, 12 97 13 249 24 395 8902 Договори по чл. 27
18.08.2020
05.08.2020 05.08.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2054с бб, чб, 11 85 11 216 17 340 7635 Договори по чл. 27   26.08.2020 26.08.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2058с бб, 3 28 3 69 7 110 2471 Договори по чл. 27   18.09.2020 18.09.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2059с бб, 4 32 4 81 7 128 2873 Договори по чл. 27   18.09.2020 18.09.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2060с бб, цр, 20 157 20 409 26 632 14231 Договори по чл. 27   18.09.2020 18.09.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2061с бб, 7 56 7 145 9 224 5031 Договори по чл. 27   18.09.2020 18.09.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2067с бб, 10 80 10 220 0 320 7186 Договори по чл. 27
20.10.2020
16.10.2020 16.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2068с бб, кдб, 8 61 8 173 0 250 5664 Договори по чл. 27
20.10.2020
16.10.2020 16.10.2020
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2002их бл, здб, цр, 0 0 0 288 0 288 8640 Открит конкурс
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2003ф бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 0 8 0 964 0 972 29160 Открит конкурс
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2004с бб, 0 0 0 119 0 119 3570 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 205сн ак, 0 46 5 5 0 56 1680 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2022 бб, бк, см, трп, 58 10 0 365 37 470 16984 Открит конкурс
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2023 бк, врб, 51 5 1 186 8 251 9083 Открит конкурс
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2028 бк, 0 0 0 40 0 40 1560 Открит конкурс
15.06.2020
02.07.2020 02.07.2020
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2017 дб, здб, 0 125 0 523 0 648 19315 Открит конкурс
30.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2018с бб, бк, дб, здб, 0 56 0 238 0 294 8728 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2021с бб, 0 18 0 85 0 103 2763 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2019 ак, бб, бл, гбр, дб, кгбр, цр, чб, 719 491 1 657 29 1897 48055 Договори по чл. 27
06.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2002МТ бк, 98 8 3 196 10 315 9284 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2003МТ бб, бм, см, 1151 128 3 171 27 1480 37499 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2004МТ бк, здб, чб, 65 6 2 80 5 158 4248 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2005МТ бк, вгбр, дб, здб, кл, мжд, 16 3 0 532 4 555 17609 Открит конкурс
02.12.2019
Прекратена
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2017П бб, чб, 0 17 2 226 0 245 6860 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2028 бк, 0 0 0 184 0 184 5888 Открит конкурс
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2036 здб, 0 0 0 160 0 160 5120 Открит конкурс
06.10.2020
21.10.2020 21.10.2020
ДГС Кюстендил 20006 бб, здб, чб, 161 158 6 531 0 856 19804 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20007 бк, гбр, здб, 0 0 0 737 0 737 25205 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20012 бк, 24 2 0 614 0 640 19019 Открит конкурс
23.12.2019
27.05.2020 27.05.2020
ДГС Кюстендил 20009 бк, гбр, здгл, 82 24 0 2075 0 2181 64268 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20010 бк, гбр, здб, цр, 10 0 0 659 0 669 20451 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20011 бк, гбр, 108 17 0 1341 0 1466 42500 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20008 бк, 43 4 0 664 0 711 20627 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20028 бк, 0 0 0 582 0 582 19904 Открит конкурс
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20001с бб, цр, чб, 15 123 24 360 0 522 10012 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20013с бб, бл, здб, чб, 6 38 8 128 0 180 3663 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20014с ак, бб, бл, чб, 30 214 42 638 0 924 18480 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20015с бб, бк, бл, здб, цр, 10 66 13 204 0 293 5838 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20016с бб, бк, гбр, цр, 13 98 22 311 0 444 8790 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20017с бб, бк, здб, 8 61 13 197 0 279 5637 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20018с бб, бк, цр, 8 53 10 161 0 232 4574 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20019с бб, здб, 6 48 10 150 0 214 4241 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20020с бб, здб, 7 51 9 155 0 222 4395 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20021с ак, бб, здб, 20 148 29 443 0 640 12474 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20030с бб, чб, 4 18 3 50 0 75 1483 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20031с бб, бк, здб, 8 61 12 190 0 271 5430 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20033с ак, бб, гбр, здб, трп, чб, 25 172 35 542 0 774 15662 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20035с бб, бк, 6 47 9 139 0 201 3966 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20041с бб, бк, здб, цр, 32 242 48 744 0 1066 22386 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20034с бб, бк, здб, 5 38 8 119 0 170 3432 Договори по чл. 27
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20046с бб, бк, здб, 20 142 29 433 0 624 12226 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20047с бб, бк, чб, 4 20 3 57 0 84 1633 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20048с бб, бк, здб, 3 18 4 60 0 85 1703 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20049с бб, бк, цр, чб, 9 65 13 201 0 288 5760 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2001МТ бб, см, 326 102 31 109 30 598 16219 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2002МТ бб, см, 328 59 18 101 42 548 14729 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2003МТ бб, см, 319 139 23 90 19 590 16032 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2004МТ бб, ела, см, 652 141 10 354 147 1304 35620 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2005МТ бб, ела, см, 106 57 8 208 58 437 12382 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2006 бб, ела, см, 173 57 7 195 81 513 14285 Открит конкурс
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2009 бк, здб, 160 0 13 1799 160 2132 68833 Открит конкурс
20.05.2020
05.06.2020 05.06.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2010С бб, см, 85 48 7 226 43 409 11693 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2011С бб, см, 52 43 5 153 24 277 7945 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2012С бб, 69 33 5 363 35 505 14693 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2013С бб, 0 0 0 807 0 807 24210 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2014С бб, 308 69 5 338 36 756 21114 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2015 бк, 0 0 0 270 0 270 8910 Открит конкурс
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2019С бб, см, 121 111 5 1102 248 1587 46171 Открит конкурс
14.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2022-С бб, 0 32 4 91 0 127 3247 Договори по чл. 27
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2028-С бб, 0 43 2 67 0 112 2890 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2029-С бб, 0 18 1 30 0 49 1263 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2055-С бб, 0 4 0 90 0 94 2358 Договори по чл. 27
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2062 гбр, дб, цр, 0 0 0 946 0 946 29326 Открит конкурс
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2010 бк, брз, вгбр, 64 0 3 267 5 339 10170 Открит конкурс
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2023 бб, см, 29 33 2 28 3 95 2555 Договори по чл. 27
29.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2011с бб, 0 0 0 17 0 17 544 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2018с чб, 0 3 0 40 5 48 1530 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected]ug.bg 2009с бб, 0 7 2 17 0 26 780 Договори по чл. 27
26.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3594 Договори по чл. 27
03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20203 бк, дб, здб, 98 20 0 820 0 938 28042 Открит конкурс
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20207 бк, бл, гбр, здб, кгбр, цр, чб, 17 31 1 1148 0 1197 35893 Открит конкурс
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20211 бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, кл, цр, 50 213 43 1408 46 1760 60276 Открит конкурс
20.05.2020
Прекратена
16.06.2020 16.06.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20217с бб, 0 1 0 55 0 56 1792 Договори по чл. 27
29.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 1804Д-20 бк, бл, дб, здб, цр, 50 203 167 2142 0 2562 87890 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2016 бк, 387 30 34 1388 8 1847 63040 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2016-С бб, 18 98 25 168 74 383 9174 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2015-С бб, 12 47 16 53 29 157 3756 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2014-С бб, 2 6 3 43 3 57 1366 Договори по чл. 27
22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2021 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 493 0 493 16762 Открит конкурс
04.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2029-С бб, 2 23 9 75 0 109 2614 Договори по чл. 27
30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2032 гбр, дрш, здб, 0 0 0 376 0 376 12784 Открит конкурс
06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2033 бл, дб, здб, цр, 8 24 0 1246 0 1278 43500 Открит конкурс
06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2040 чб, 30 21 0 23 0 74 2168 Открит конкурс
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2041 бл, дб, здб, цр, 7 79 8 431 0 525 18024 Открит конкурс
28.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2001 бб, бк, дб, трп, 948 47 3 322 130 1450 41133 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2002 бб, бк, ела, см, 642 77 6 157 116 998 27123 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2003 бб, бк, ела, 561 126 9 203 50 949 26445 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2004 бб, бк, ела, трп, 707 137 35 260 92 1231 34063 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2017 бб, бк, ела, 760 163 16 371 105 1415 38890 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2005 бб, бк, дб, чб, 501 17 2 99 130 749 20046 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2015 бб, бк, ела, 287 19 2 43 60 411 10965 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2016 бб, ела, 367 86 7 70 31 561 15106 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2006 бб, чб, 83 199 57 191 45 575 16448 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2007 бб, чб, 658 82 4 129 56 929 24896 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2008 бб, ела, см, 644 36 33 54 102 869 23044 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2009 бб, бк, 133 24 1 40 27 225 6103 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2010 бб, бк, ела, 1194 98 2 72 122 1488 39278 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2013 бб, бк, ела, см, 2244 138 105 285 198 2970 79181 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2014 бб, ела, см, 1253 54 70 96 218 1691 44777 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2011 бб, бк, ела, 629 36 2 52 95 814 21516 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2012 бб, бк, 271 24 3 86 84 468 13006 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2018-С бб, 85 24 2 17 16 144 3883 Открит конкурс
11.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 1932С-20 бб, 249 14 1 33 0 297 7889 Открит конкурс
11.02.2020
27.02.2020 27.02.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2019 бб, бк, ела, см, 165 306 51 252 69 843 22892 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2020 бб, бк, ела, 770 108 5 172 424 1479 36985 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2021 бб, 21 166 11 87 4 289 7983 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2022 бб, бк, 13 126 11 195 9 354 10071 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2023 бб, 209 348 227 220 36 1040 28563 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2024 бб, 80 259 122 136 6 603 16724 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2025-С бб, см, 88 108 10 158 0 364 10025 Открит конкурс
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2026-С бб, 31 57 8 121 0 217 6135 Открит конкурс
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2006МТ бб, бл, дб, дгл, чб, 42 363 101 229 3 738 19915 Открит конкурс
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2020 бб, бк, чб, 81 87 8 122 9 307 7236 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2001 бб, чб, 87 366 27 144 35 659 15968 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2002 бб, 26 149 13 58 5 251 6149 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2003 бб, 44 134 10 108 16 312 7626 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2004 бб, бк, ела, см, 359 11 2 42 116 530 11530 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2005 бб, бк, ела, см, 292 8 1 29 65 395 8603 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2006 бб, бк, ела, см, 453 8 1 67 170 699 15291 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2007 бб, гбр, ела, см, цр, 144 237 27 152 14 574 13757 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2008 бб, см, 556 14 2 15 70 657 14250 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2009 бб, 218 56 6 38 110 428 9347 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2010 бб, см, 1623 47 8 43 177 1898 41191 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2011 бб, см, 399 7 0 20 70 496 10814 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2012 бб, см, 413 9 2 19 49 492 10411 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2013 бб, см, 1401 91 14 66 194 1766 38170 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2014 бб, см, 503 13 2 32 80 630 13689 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2015 бб, бм, 564 14 2 9 24 613 13427 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2016 бб, чб, 71 151 11 56 15 304 7011 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2017 бб, чб, 65 174 10 43 8 300 6913 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2018 бб, чб, 92 106 9 47 7 261 5965 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2019 бб, бк, цр, 118 124 12 199 10 463 10953 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2021 бб, бк, см, чб, 68 86 9 35 3 201 4569 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2022 бб, см, 188 426 50 52 7 723 16561 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2023 бб, см, 862 178 32 56 51 1179 26169 Открит конкурс
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2024 бк, 24 3 0 202 0 229 5647 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2025 см, 100 1 0 6 18 125 2644 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2026 бк, трп, 49 6 0 661 0 716 18317 Открит конкурс
13.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2003 бк, дб, здб, 0 0 12 761 0 773 27756 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2016 бк, здб, 0 0 0 739 0 739 26604 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2028 бб, 193 215 2 49 1 460 12721 Открит конкурс
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2034 бл, гбр, здб, 0 0 0 612 50 662 23382 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2037 бб, 85 96 2 60 2 245 6838 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2038 бк, здб, 0 0 0 381 143 524 17577 Открит конкурс
15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2044 бб, чб, 373 276 9 71 14 743 22866 Открит конкурс
06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2047-193 бк, здб, 0 0 0 550 0 550 19250 Открит конкурс
18.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2052-193 бк, здб, трп, 0 0 0 378 0 378 13230 Открит конкурс
12.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20103 бл, гбр, дб, здб, цр, 0 4 1 447 0 452 13975 Открит конкурс
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20201 бб, цр, чб, 68 159 11 249 17 504 14399 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20202 бк, гбр, 0 0 0 314 0 314 9734 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20203 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 3 3 0 363 0 369 11409 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20204 бб, чб, 143 277 25 50 0 495 13424 Открит конкурс
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20406 гбр, дб, здб, цр, 4 7 1 283 0 295 9110 Открит конкурс
08.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20407 кдб, цр, 0 0 0 140 0 140 4340 Открит конкурс
08.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20601 ак, бб, чб, 152 79 8 17 6 262 6897 Открит конкурс
27.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20603 чб, 498 245 25 70 25 863 22177 Открит конкурс
27.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20701 бл, здб, цр, 0 0 0 1156 0 1156 35836 Открит конкурс
27.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20702 бл, здб, цр, 0 0 0 267 0 267 8277 Открит конкурс
27.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20901 гбр, здб, цр, 0 0 0 50 0 50 1550 Открит конкурс
02.10.2020
20.10.2020 20.10.2020
ДГС Сливница 20902 бл, дб, здб, цр, 6 18 1 553 0 578 17848 Открит конкурс
02.10.2020
20.10.2020 20.10.2020
ДГС Сливница 20110-С бб, 0 0 0 112 0 112 3360 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20301-С бб, 0 2 2 28 0 32 960 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20302-С бб, 0 50 18 50 0 118 3540 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20303-С бб, 1 7 1 262 0 271 8109 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20304-С бб, 0 0 0 35 0 35 1050 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20602-С бб, 0 0 0 35 0 35 1050 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20801-С бб, чб, 0 0 0 148 0 148 4440 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20802-С бб, 0 0 0 52 0 52 1560 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20107 бл, гбр, дб, здб, цр, 4 34 22 775 0 835 24940 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20108 бк, дб, здб, 23 23 8 217 0 271 7961 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20109 бл, цр, 0 13 8 329 0 350 10466 Открит конкурс
22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 [email protected] 20110 бб, бк, см, чб, 1360 404 89 690 77 2620 66896 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20111 бк, гбр, дб, здб, цр, 18 37 21 1820 0 1896 56695 Открит конкурс
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20112 бк, гбр, дб, здб, 0 7 11 1191 0 1209 36245 Открит конкурс
22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС София 029818563 dls[email protected] 20224-2 бк, дб, здб, 8 24 1 205 0 238 7051 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20225 дб, здб, цр, 0 22 6 453 0 481 14380 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20226 бб, бк, гбр, здб, 0 2 1 99 0 102 2961 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20227 бк, гбр, здб, 0 0 1 83 0 84 2519 Открит конкурс
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20432 бк, дб, здб, 0 0 5 225 0 230 6895 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20433 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 3 9 518 0 530 15885 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20434 гбр, дб, здб, цр, 0 6 5 230 0 241 7213 Открит конкурс
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20535 бл, дб, цр, 0 3 4 197 0 204 6110 Открит конкурс
07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20114 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 55 0 55 1650 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20329с-2 бб, 0 0 0 29 2 31 806 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20330с бб, 0 0 0 20 2 22 572 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20540с бб, 0 18 3 25 11 57 1461 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2004 бк, 601 33 39 250 127 1050 27994 Открит конкурс
12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2020 бб, 0 9 6 0 0 15 401 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2040 бк, 0 0 0 957 0 957 37323 Открит конкурс
15.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2041-193 бб, бк, гбр, здб, здгл, см, цр, 52 11 4 667 0 734 32330 Открит конкурс
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 1804Д-20 бк, 105 1 0 966 0 1072 41384 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2010 бб, здб, чб, 180 265 12 64 0 521 14097 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2011 бб, чб, 272 596 17 159 5 1049 28323 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2012 бб, чб, 520 96 0 34 2 652 17604 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2013 чб, 75 27 0 7 0 109 2943 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2014 чб, 297 92 1 9 1 400 10800 Открит конкурс
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2038 бк, гбр, здб, цр, 3 3 0 812 55 873 27936 Открит конкурс
22.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2063 бк, гбр, здб, 1 1 0 449 0 451 14432 Открит конкурс
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2064 бк, 0 3 0 243 0 246 7872 Открит конкурс
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2065 бк, 0 0 0 1957 0 1957 62624 Открит конкурс
09.06.2020
31.07.2020 31.07.2020
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2069 бк, здб, чб, 182 58 0 13 2 255 6915 Открит конкурс
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2070 бб, чб, 745 102 0 82 4 933 25191 Открит конкурс
09.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2093 бк, 1 2 0 883 0 886 28352 Открит конкурс
15.10.2020
02.11.2020 02.11.2020
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2001С бб, чб, 0 0 0 230 14 244 6588 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2002С бб, чб, 0 0 0 725 23 748 20196 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2003С бб, 0 0 0 1130 35 1165 31455 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2004С бб, 0 0 0 115 2 117 3159 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2005С бб, 0 0 0 1063 31 1094 29538 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2006С бб, 0 0 0 836 17 853 23031 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2007С бб, бк, 0 24 4 725 11 764 20648 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2008С бб, 0 0 0 1194 26 1220 32940 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2015С бб, 0 3 0 280 36 319 8613 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2016С бб, 0 1 0 513 12 526 14202 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2017С бб, 0 0 0 220 4 224 6048 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2018С бб, здб, 0 0 0 1170 20 1190 32145 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2019С бб, здб, чб, 0 2 1 732 1 736 19912 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2021С бб, 0 0 1 1779 27 1807 48789 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2022С бб, 0 0 0 351 2 353 9531 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2023С бб, чб, 0 2 1 556 49 608 16416 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2024С бб, 0 0 0 413 41 454 12258 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2025С бб, 0 0 0 332 20 352 9504 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2026С бб, бк, здб, 0 0 0 608 60 668 18051 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2028С бб, 0 0 0 400 38 438 11826 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2029С бб, 0 0 0 170 18 188 5076 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2031С бб, 0 0 0 47 4 51 1377 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2032С бб, здб, чб, 0 2 0 404 38 444 12068 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2034С бб, 0 0 0 275 30 305 8235 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2039С бб, 0 1 0 62 2 65 1755 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2040С бб, 0 0 0 288 9 297 8019 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2041С бб, 0 0 0 880 27 907 24489 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2042С бб, 0 0 0 255 3 258 6966 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2043С бб, 0 0 0 61 2 63 1701 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2046С бб, 0 0 0 69 1 70 1890 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2047С бб, 0 0 0 223 4 227 6129 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2048С бб, 0 0 0 529 27 556 15012 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2049С бб, 0 0 0 133 3 136 3672 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2050С бб, 0 0 0 941 21 962 25974 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2051С бб, 0 0 0 1181 16 1197 32319 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2052С бб, 0 0 0 599 19 618 16686 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2053С бб, 0 0 0 203 8 211 5697 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2054С бб, 0 0 0 1179 18 1197 32319 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2055С бб, 0 0 0 255 3 258 6966 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2056С бб, 0 0 0 184 3 187 5049 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2058С бб, 0 0 0 383 16 399 10773 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2059С бб, 0 0 0 22 5 27 729 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2060С бб, 0 0 0 165 5 170 4590 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2061С бб, здб, 0 4 0 716 5 725 19590 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2071С бб, 0 0 0 943 19 962 25974 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2072С бб, 0 0 0 641 8 649 17523 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2073С бб, 0 0 0 122 3 125 3375 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2074С бб, 0 0 0 205 6 211 5697 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2075С бб, 0 0 0 84 2 86 2322 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2077С бб, 0 0 0 325 11 336 9072 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2079С бб, 0 0 0 217 4 221 5967 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2080С бб, 0 0 0 344 0 344 9288 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2081С бб, 0 0 0 368 0 368 9936 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2082С бб, 0 0 0 562 17 579 15633 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2083С бб, чб, 0 0 0 195 4 199 5373 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2086С бб, 0 0 0 67 3 70 1890 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2087С бб, бк, здб, чб, 0 15 9 467 3 494 13353 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2088С бб, 0 1 1 660 3 665 17955 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2010 здб, 0 0 0 543 0 543 17376 Открит конкурс
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2013 бб, бк, брз, ела, здб, см, трп, 277 226 29 1837 60 2429 77452 Открит конкурс
29.11.2019
23.01.2020 23.01.2020
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2024 бб, бк, здб, 2 0 0 919 0 921 31304 Открит конкурс
29.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2013 бб, бк, брз, ела, здб, см, трп, 277 226 29 1837 60 2429 97160 Открит конкурс
03.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2012 бб, ела, см, 451 270 17 57 13 808 22388 Открит конкурс
08.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2014 бб, бк, трп, 261 59 8 135 18 481 14210 Открит конкурс
08.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2024 бб, бк, гбр, дб, здб, 36 9 0 876 0 921 35514 Открит конкурс
03.08.2020
09.09.2020 09.09.2020
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2031-С бб, 46 10 1 4 2 63 1606 Договори по чл. 27
08.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2032-С бб, см, 59 3 4 45 10 121 3257 Договори по чл. 27
08.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2033-С бб, ела, см, 2 6 0 175 9 192 5681 Договори по чл. 27
08.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2010 здб, 0 0 0 543 0 543 20091 Открит конкурс
09.10.2020
27.10.2020 27.10.2020