1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2021 - 59 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2102 бб, чб, 179 152 5 14 35 385 10602 Открит конкурс
24.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103 бб, здб, чб, 159 134 10 159 96 558 15846 Открит конкурс
24.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2104 бб, здб, чб, 132 139 7 140 5 423 12322 Открит конкурс
24.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106 бк, дб, дрш, 76 4 3 470 100 653 28202 Собствени работници   04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2108 бк, дб, дрш, цр, 0 0 0 1012 0 1012 35420 Открит конкурс
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2101ТТР ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 37 191 33 1725 0 1986 113488 Открит конкурс
24.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2102ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 54 303 72 1634 0 2063 116816 Открит конкурс
24.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2109ТТР ак, бб, бл, здб, цр, чб, 42 162 127 1417 0 1748 95048 Открит конкурс
24.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2101МТ бб, ела, см, 336 108 18 179 58 699 19116 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102МТ бб, см, 477 97 39 139 51 803 21607 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2103МТ бб, бк, ела, см, 610 84 23 175 38 930 24885 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2104МТ бб, бк, см, чб, 408 126 30 138 29 731 19789 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2105МТ бб, бк, ела, см, 591 397 57 259 84 1388 38216 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2106МТ бб, ела, см, 382 129 19 111 51 692 18655 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2107МТ бб, бк, ела, см, 240 51 11 119 14 435 11831 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2112 бб, ела, см, 220 82 9 143 55 509 13998 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2110 бб, ела, см, 312 38 5 106 16 477 12801 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2111 бб, см, 209 63 7 63 12 354 9577 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2109 бб, чб, 242 71 0 393 70 776 21993 Открит конкурс
27.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101 бб, бк, ела, ива, см, 364 521 67 806 150 1908 53881 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 92 84 12 53 44 285 7632 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104 бб, 42 283 31 274 68 698 19457 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103 бб, бк, ела, см, 453 162 21 94 26 756 19746 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105 бб, 181 287 163 224 49 904 25009 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106 бб, бк, ела, 235 45 4 89 71 444 11778 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 1397 148 48 220 23 1836 47862 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 570 32 30 82 20 734 19110 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109 бб, бк, ела, см, 202 38 4 145 24 413 11464 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110 бб, чб, 303 27 1 154 14 499 13293 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111 бб, чб, 64 200 90 120 60 534 14757 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112 бб, бк, 552 94 7 255 402 1310 35791 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 473 594 67 810 352 2296 63519 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114 бб, бк, ела, 734 65 6 121 12 938 24564 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115 бб, бк, 821 40 6 201 21 1089 30349 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116 бб, бк, ела, см, 304 29 20 183 30 566 15491 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117 бб, бк, ела, см, 477 33 30 91 48 679 17699 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118 бб, 58 304 44 144 36 586 16106 Открит конкурс
20.11.2020
08.12.2020 08.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 15812 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 12895 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 7519 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, бк, см, 420 36 7 80 45 588 13559 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 22863 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, ела, лст, см, 107 121 12 38 9 287 6697 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 6839 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 9286 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 22520 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 24828 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 25822 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, ела, см, 1377 43 6 29 186 1641 37250 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 20224 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 14035 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 11233 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 29811 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 22060 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 ела, см, 244 5 0 18 68 335 7310 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, ела, см, 324 9 0 26 78 437 9544 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 340 9 0 44 117 510 11336 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 бк, ела, см, 469 10 3 102 306 890 19915 Открит конкурс   18.12.2020 18.12.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2119 бб, бк, трп, 171 79 2 149 33 434 14196 Открит конкурс   10.12.2020 10.12.2020