1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2021 - 325 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Банско ОГТ2101 бб, чб, 33 69 16 111 0 229 6618 Открит конкурс
19.04.2021
10.05.2021 10.05.2021
Община Разлог 2021-ОС бб, бк, чб, 54 196 38 161 11 460 12588 Открит конкурс
22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21204 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 78 75 2 1069 52 1276 38969 Открит конкурс
19.04.2021
11.05.2021 11.05.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2101 чб, 38 73 5 18 1 135 4954 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2102 бб, чб, 13 26 1 108 6 154 5572 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2103 бб, брз, см, чб, 58 97 4 104 9 272 10166 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2104 бб, гбр, чб, 375 189 1 116 52 733 27139 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2105 бб, чб, 87 71 2 30 4 194 7169 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2106 бб, 4 20 4 36 2 66 2385 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2107 бб, бк, чб, 359 353 110 155 10 987 36729 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2108 бб, бк, 60 65 10 27 1 163 6124 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2109 бб, бк, чб, 48 35 8 78 10 179 7123 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2110 бб, бк, брз, гбр, см, чб, 51 49 4 110 7 221 8981 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2111 бб, 4 35 10 7 2 58 2097 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2112 ак, 0 33 0 12 0 45 1772 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2113 ак, 0 9 75 88 0 172 7424 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 21-51б-1 бб, 5 2 0 1 0 8 297 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2114 бб, бк, брз, см, чб, 926 1162 239 718 195 3240 118746 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 242 22 3 243 59 569 16071 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, бк, ела, ива, см, 1302 156 15 212 186 1871 49072 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2104 бб, бк, ела, ива, см, 831 101 16 333 176 1457 39415 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106 бб, бк, ела, см, 314 28 6 205 49 602 16731 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 335 52 4 353 129 873 24621 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 1674 134 71 567 601 3047 81560 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110 бб, бк, ела, см, тп, 585 177 12 353 66 1193 32982 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, бк, ела, см, 1758 87 45 145 268 2303 59387 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2113 бб, 614 230 5 91 111 1051 27862 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, бк, брз, ела, см, 1055 203 44 101 121 1524 39860 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 23582 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2118 бб, бк, ела, см, 213 48 14 368 76 719 20851 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, бк, ива, см, 144 208 11 184 26 573 16378 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2120 бб, бк, ела, см, 1021 30 17 40 67 1175 29923 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 339 33 0 40 108 520 13521 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2122 бб, бк, 182 70 4 33 66 355 9452 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2123 бб, бк, см, 551 208 41 47 123 970 25645 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2101 бб, бк, см, 580 94 6 388 201 1269 34997 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2105 бб, бк, ела, 414 24 1 153 58 650 17472 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2109 бб, ела, см, 1572 88 81 288 157 2186 57536 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2115 бб, бк, ела, см, тп, 1395 192 58 349 514 2508 66613 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2100 бб, бк, 198 27 2 53 45 325 8645 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2116 бб, см, 191 328 20 29 35 603 16507 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, дб, чб, 437 1135 78 249 54 1953 54884 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2111 бб, бк, см, 1362 116 10 142 78 1708 44198 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2124 бб, дб, чб, 105 50 1 25 2 183 4927 Открит конкурс   29.03.2021 29.03.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2125 бб, брз, 0 0 0 256 0 256 8192 Открит конкурс   30.03.2021 30.03.2021
ДЛС Искър 21104 здб, цр, 0 0 0 847 0 847 33541 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 21201 бл, здб, цр, 0 0 0 306 0 306 10710 Собствени работници   26.05.2021 26.05.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2102 бб, чб, 179 152 5 14 35 385 10602 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103 бб, здб, чб, 159 134 10 159 96 558 15846 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2104 бб, здб, см, чб, 132 139 7 140 5 423 12322 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2106 бб, бк, ела, здб, см, трп, 224 170 13 167 14 588 17012 Открит конкурс
10.02.2021
05.03.2021 05.02.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2110 бб, бк, ела, см, 1191 198 14 46 83 1532 41747 Открит конкурс
10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2108 бк, дб, дрш, лп, цр, 0 0 0 1012 0 1012 35420 Открит конкурс
17.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2015 ак, бб, бк, брз, брс, гбр, дб, дгл, дрш, здгл, срлп, цр, чб, 36 8 0 238 8 290 9848 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106 бк, дб, дрш, 76 4 3 470 100 653 28202 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2112 бб, бк, брз, ива, см, 59 75 2 223 150 509 20166 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected]ug.bg 2118 бб, брз, ела, трп, 297 104 6 177 209 793 29414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2119 бб, бк, гбр, дб, ива, кл, 16 3 0 300 78 397 17264 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2109-С бб, 0 0 0 604 44 648 19396 Открит конкурс
25.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2110-С бб, 0 0 0 296 28 324 9692 Открит конкурс
25.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2108 бк, здб, 0 0 4 483 30 517 21396 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2111 бб, бк, дб, здб, чб, 21 105 13 2452 11 2602 107688 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2119 бк, дб, ела, здб, здгл, 23 4 9 1603 54 1693 70409 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2101 бб, чб, 581 602 10 24 7 1224 33569 Открит конкурс
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2102 бб, чб, 737 584 22 103 10 1456 40438 Открит конкурс
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2103 бб, чб, 307 148 3 9 1 468 13071 Открит конкурс
04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2110П бк, гбр, 0 0 0 2223 0 2223 77805 Открит конкурс
21.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2111 бк, 0 0 0 556 0 556 19460 Открит конкурс
21.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2114П бб, здгл, чб, 129 234 22 122 15 522 13643 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2113П бб, бк, 7 442 81 1047 22 1599 41695 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2115П бб, чб, 5 367 57 556 15 1000 25225 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2116П бб, чб, 12 863 134 1255 95 2359 59444 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2117П бб, чб, 6 589 71 505 35 1206 30491 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2118П бб, чб, 7 457 69 661 32 1226 30918 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2138С тп, 7 4 0 12 2 25 325 Договори по чл. 27
12.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2118 бк, 0 0 0 612 0 612 20257 Открит конкурс
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2139 бк, 552 2 11 932 1 1498 44836 Открит конкурс
11.05.2021
27.05.2021
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2141 бк, 0 0 0 229 0 229 7580 Открит конкурс
11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2142 бк, дб, чрш, 0 0 0 168 0 168 5561 Открит конкурс
11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2100 бб, 48 50 1 6 5 110 2770 Открит конкурс
01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2101-мф бб, см, 418 318 27 161 70 994 26070 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2102-мф бб, бк, 594 55 3 335 200 1187 30905 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2106-мф бб, 412 254 68 174 23 931 24478 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2103-мф бб, бк, 498 125 17 345 238 1223 32225 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2105-мф бб, бк, см, 491 110 15 162 140 918 23827 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 2107-мф бб, см, 369 180 47 102 30 728 18903 Открит конкурс
29.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2101МТ бб, бк, чб, 242 169 27 96 20 554 15720 Открит конкурс
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2102МТ бб, 315 174 19 104 32 644 18000 Открит конкурс
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2103МТ бб, здгл, чб, 145 196 17 59 16 433 12190 Открит конкурс
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2104МТ бб, 174 128 19 74 14 409 11558 Открит конкурс
21.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2106 бб, бк, 45 6 6 865 48 970 37408 Открит конкурс
11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2107 бк, чб, 695 91 3 201 54 1044 28182 Открит конкурс
09.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2108 бб, бк, чб, 334 61 7 103 48 553 14920 Открит конкурс
09.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2109 бб, бк, дб, чб, 285 115 13 141 38 592 16418 Открит конкурс
14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2110 бб, бк, чб, 456 124 13 187 79 859 27075 Открит конкурс
12.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2120 бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 214 0 214 5778 Открит конкурс
29.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2119 бк, гбр, здб, 0 0 0 405 0 405 10935 Открит конкурс
18.03.2021
06.04.2021 06.04.2021
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2125 бл, здб, цр, чб, 0 57 6 277 0 340 8907 Открит конкурс
01.06.2021
07.07.2021 07.07.2021
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2114 бб, бк, ела, 255 41 4 141 58 499 13681 Открит конкурс
23.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 1190 347 51 566 125 2279 62018 Открит конкурс
23.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2116 бб, ела, см, 275 132 20 91 47 565 15183 Открит конкурс
23.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2101ТТР ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 37 191 33 1725 0 1986 113488 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2102ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 54 303 72 1634 0 2063 116816 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2109ТТР ак, бб, бл, здб, цр, чб, 42 162 127 1417 0 1748 54386 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2103 бб, гбр, здб, цр, чб, 503 491 203 667 5 1869 52863 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2107 бб, бк, гбр, здб, здгл, трп, цр, 320 573 130 830 1 1854 54842 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2108 бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 92 125 65 1440 0 1722 52573 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 1804Д-21 бк, гбр, здб, см, трп, чрш, яв, 609 705 335 3275 0 4924 177428 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2111с бб, брз, см, 50 197 45 229 5 526 15254 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2112с СР бб, брз, 1 18 11 50 0 80 1875 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2114 СР бб, бл, здб, кл, цр, чб, 0 7 3 149 0 159 4109 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2115с СР бб, 2 13 9 39 0 63 1464 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2116с бб, бк, гбр, 205 823 186 452 2 1668 49470 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2117с бб, 6 155 92 208 2 463 13505 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2118с бб, чб, 61 292 86 196 2 637 18671 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2119с бк, гбр, здб, трп, цр, 17 88 86 1496 3 1690 55530 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2120с СР бб, 1 14 9 17 0 41 936 Собствени работници   14.05.2021 14.05.2021
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2121ТТР бл, гбр, здб, цр, 33 227 17 3066 0 3343 196585 Открит конкурс
28.05.2021
15.06.2021 15.06.2021
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2122ТТР бл, здб, цр, 68 290 177 1881 0 2416 149162 Открит конкурс
28.05.2021
15.06.2021 15.06.2021
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2124 СР бк, бл, гбр, здб, кдб, цр, 2 10 0 470 0 482 12767 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2112-193 бк, 0 19 0 563 0 582 25007 Открит конкурс
01.06.2021
16.06.2021 16.06.2021
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2117с бб, цр, 20 304 43 109 6 482 10878 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2118 бл, гбр, кдб, цр, 0 0 0 190 0 190 5852 Открит конкурс
28.04.2021
17.05.2021 17.05.2021
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2119 бл, здб, цр, 0 0 0 334 0 334 10287 Открит конкурс
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2120 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 523 0 523 16108 Открит конкурс
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2121 бл, здб, цр, 0 0 0 361 0 361 11119 Открит конкурс
28.04.2021
17.05.2021 17.05.2021
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2122 здб, цр, 0 0 0 513 0 513 15800 Открит конкурс
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2123 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 222 0 222 6838 Открит конкурс
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2124 бл, цр, 0 0 0 119 0 119 3665 Открит конкурс
18.05.2021
17.05.2021 17.05.2021
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2125 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 260 0 260 8008 Открит конкурс
18.05.2021
17.05.2021 17.05.2021
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2126 бл, гбр, кдб, цр, 0 0 0 112 0 112 3450 Открит конкурс
07.06.2021
23.06.2021 23.06.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2101 бб, 13 13 0 3 1 30 750 Договори по чл. 27
01.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2102 бк, гбр, дб, здб, 0 23 0 331 0 354 10620 Открит конкурс
21.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2103 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, лп, цр, чб, 19 30 0 438 1 488 14640 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2118 бб, бк, 89 9 17 510 76 701 25296 Открит конкурс
16.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2124 бк, 0 0 0 141 0 141 4512 Открит конкурс
28.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2126 бб, чб, 8 103 59 24 0 194 5946 Открит конкурс
28.04.2021
25.06.2021 25.06.2021
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2132 бк, здб, 0 0 0 181 0 181 5792 Открит конкурс
09.06.2021
25.06.2021 25.06.2021
ДГС Кюстендил 21006 бб, бк, чб, 96 42 0 655 0 793 22950 Открит конкурс
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21007 бк, 61 17 0 1322 0 1400 44271 Открит конкурс
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21008 бк, 165 29 13 1391 0 1598 50007 Открит конкурс
22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21009 бк, 24 2 0 614 0 640 20551 Открит конкурс
22.12.2020
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21010с бб, бк, 2 12 2 37 0 53 1054 Договори по чл. 27
25.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21011с бб, бк, здб, 6 41 9 137 0 193 3977 Договори по чл. 27
23.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21017с бб, здб, цр, чб, 9 68 13 212 0 302 6097 Договори по чл. 27
12.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21018с бб, здб, 10 77 15 235 0 337 6739 Договори по чл. 27
15.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21019с бб, бл, 7 57 12 170 0 246 4805 Договори по чл. 27
12.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21020с бб, бл, чб, 10 85 18 254 0 367 7213 Договори по чл. 27
15.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21021 бк, бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 407 0 407 13919 Открит конкурс
08.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21022 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 327 0 327 11183 Открит конкурс
08.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21023с бб, 6 44 8 132 0 190 3607 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21024с бб, 5 37 7 109 0 158 2995 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21028с бб, здб, 11 86 18 263 0 378 7480 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21026с бб, здб, цр, 7 53 10 169 0 239 4826 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21029с бб, гбр, здб, 18 137 28 406 0 589 11600 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21035 бб, здб, цр, чб, 81 344 17 846 0 1288 35071 Открит конкурс

29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21036 бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 92 496 20 812 0 1420 37438 Открит конкурс

29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21037 бб, дгл, здб, чб, 335 434 19 142 0 930 22534 Открит конкурс
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21038 ак, бб, бк, здб, чб, 340 781 17 227 0 1365 32950 Открит конкурс
11.06.2021
29.06.2021 29.06.2021
ДГС Кюстендил 21027с бб, 15 102 20 299 0 436 8517 Договори по чл. 27
17.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 21025с бб, здб, 4 27 5 83 0 119 2297 Договори по чл. 27
17.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2101МТ бб, ела, см, 336 108 18 179 58 699 19116 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102МТ бб, см, 477 97 39 139 51 803 21607 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2103МТ бб, бк, ела, см, 610 84 23 175 38 930 24885 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2104МТ бб, бк, см, чб, 408 126 30 138 29 731 19789 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2105МТ бб, бк, ела, см, 591 397 57 259 84 1388 38216 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2106МТ бб, ела, см, 382 129 19 111 51 692 18655 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2107МТ бб, бк, ела, см, 240 51 11 119 14 435 11831 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2112 бб, ела, см, 220 82 9 143 55 509 13998 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2110 бб, ела, см, 312 38 5 106 16 477 12801 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2111 бб, см, 209 63 7 63 12 354 9577 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102-1 бб, см, 377 90 39 125 39 670 18127 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2116С бб, 49 17 5 159 37 267 7647 Договори по чл. 27
28.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2117С бб, 25 8 2 219 23 277 8119 Договори по чл. 27
28.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2118С бб, 25 10 2 55 21 113 3206 Договори по чл. 27
28.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2120С бб, см, 106 41 4 355 65 571 16406 Договори по чл. 27
28.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2119С бб, 0 0 0 85 0 85 2550 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2109-С бб, бл, 0 20 1 54 0 75 1941 Договори по чл. 27
02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2115 бк, дб, 0 0 0 424 0 424 13144 Открит конкурс
18.06.2021
06.07.2021 06.07.2021
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2116 дб, цр, 0 0 0 277 0 277 8587 Открит конкурс
18.06.2021
06.07.2021 06.07.2021
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2131 бк, трп, 197 20 21 897 0 1135 39038 Открит конкурс
15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2134 бк, 0 0 0 65 22 87 3000 Договори по чл. 27
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21106 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 652 198 77 653 10 1590 52988 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21107 бл, дб, здб, цр, 0 270 20 945 0 1235 40755 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21109 бк, 107 10 33 654 0 804 27336 Открит конкурс
02.12.2020
28.06.2021 28.06.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21210 бк, 525 48 3 1543 172 2291 77894 Открит конкурс
11.02.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21204 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 23 10 333 0 366 12444 Открит конкурс
11.02.2021
17.03.2021 17.03.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21205с бб, брз, 0 49 1 31 0 81 2674 Договори по чл. 27
02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21206 бк, 167 57 1 490 54 769 26146 Открит конкурс
06.03.2021
12.05.2021 12.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 1804Д-21 бб, бк, гбр, дб, здб, срлп, трп, цр, 36 657 122 1681 0 2496 84028 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21207с бб, 0 4 0 1 0 5 125 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21208с бб, 0 81 2 29 0 112 3696 Договори по чл. 27
07.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21212 бк, 331 18 0 587 65 1001 34034 Открит конкурс
28.04.2021
14.05.2021 14.05.2021
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21301 бк, гбр, дб, здб, цр, 43 45 15 630 10 743 25262 Открит конкурс
11.06.2021
28.06.2021 28.06.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2109 бб, чб, 242 71 0 393 70 776 21993 Открит конкурс
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2123 бк, гбр, дрш, здб, 17 4 0 254 0 275 9866 Открит конкурс
11.05.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2124 чб, 268 191 23 103 38 623 18245 Открит конкурс
11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101 бб, бк, ела, ива, см, 364 521 67 806 150 1908 53881 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 92 84 12 53 44 285 7632 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104 бб, 42 283 31 274 68 698 19457 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103 бб, бк, ела, см, 453 162 21 94 26 756 19746 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105 бб, 181 287 163 224 49 904 25009 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106 бб, бк, ела, 235 45 4 89 71 444 11778 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 1397 148 48 220 23 1836 47862 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 570 32 30 82 20 734 19110 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109 бб, бк, ела, см, 202 38 4 145 24 413 11464 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110 бб, чб, 303 27 1 154 14 499 13293 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111 бб, чб, 64 200 90 120 60 534 14757 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112 бб, бк, 552 94 7 255 402 1310 35791 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 473 594 67 810 352 2296 63519 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114 бб, бк, ела, 734 65 6 121 12 938 24564 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115 бб, бк, 821 40 6 201 21 1089 30349 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116 бб, бк, ела, см, 304 29 20 183 30 566 15491 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117 бб, бк, ела, см, 477 33 30 91 48 679 17699 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118 бб, 58 304 44 144 36 586 16106 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2119 бб, бк, ела, 747 232 16 285 68 1348 38317 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2120 бб, бк, ела, 659 111 11 257 81 1119 32177 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2121 бб, 92 187 8 96 33 416 11921 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2122 бб, бк, 173 31 2 47 6 259 7273 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2123 бб, бк, ела, 275 36 4 107 146 568 16095 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2124 бб, ела, см, 602 51 5 98 41 797 22013 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2125 бб, ела, см, 533 37 31 76 31 708 19578 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2126 бб, бк, 316 8 1 118 92 535 15099 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2127 бб, ела, см, 337 43 21 81 79 561 15605 Открит конкурс
13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2128-С бб, бк, см, 81 18 6 117 65 287 8560 Открит конкурс
04.06.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2129-С бб, см, 0 0 3 320 0 323 10010 Открит конкурс
04.06.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2130-С бб, см, 0 0 2 255 0 257 7965 Открит конкурс
04.06.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 15812 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 12895 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 7519 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, бк, см, 420 36 7 80 45 588 13559 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 22863 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, ела, лст, см, 107 121 12 38 9 287 6697 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 6839 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 9286 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 22520 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 24828 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 25822 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, ела, см, 1377 43 6 29 186 1641 37250 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 20224 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 14035 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 11233 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 29811 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 22060 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 ела, см, 244 5 0 18 68 335 7310 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, ела, см, 324 9 0 26 78 437 9544 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 340 9 0 44 117 510 11336 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 бк, ела, см, 469 10 3 102 306 890 19915 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2123 бк, 76 35 6 567 0 684 16928 Открит конкурс
19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2124 бк, 24 16 2 113 0 155 3777 Открит конкурс
19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2125 бк, 16 4 0 199 0 219 5469 Открит конкурс
19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2126 бб, см, 145 4 1 8 19 177 3753 Открит конкурс
19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2110 бк, гбр, дб, трп, 35 29 0 1193 2 1259 45979 Открит конкурс
10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2119 бб, бк, трп, 171 79 2 149 33 434 14196 Открит конкурс
06.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2138 дб, здб, 0 0 0 916 15 931 32480 Открит конкурс
07.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21101 бл, здб, цр, 0 0 0 640 0 640 19840 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21102 здб, цр, чб, 2 26 1 840 0 869 26828 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 13280 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 15700 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21110 чб, 66 352 30 290 18 756 21865 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 10453 Открит конкурс
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21214-П чб, 0 60 20 60 0 140 3920 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21215-П чб, 30 222 70 147 0 469 12952 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21216-П бб, чб, 21 184 60 143 0 408 11271 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21217-П бб, 0 0 0 88 0 88 2464 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21218-П чб, 141 226 23 88 0 478 12901 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21219-П бб, чб, 12 92 31 65 0 200 5537 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21220-П чб, 270 768 99 433 0 1570 42805 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21321-П бб, чб, 30 170 60 144 0 404 11162 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21322-П бб, 95 350 120 241 0 806 22073 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21425-П бб, чб, 25 103 38 79 0 245 6740 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21426-П чб, 210 720 248 422 0 1600 43846 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21527-П бб, чб, 20 179 60 141 0 400 11041 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21528-П бб, чб, 23 187 63 131 0 404 11162 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21529-П бб, здгл, чб, 0 235 88 183 0 506 13934 Договори по чл. 27   11.05.2021
ДГС Сливница 21630-П чб, 0 50 6 46 0 102 2832 Договори по чл. 27   15.06.2021
ДГС Сливница 21636 чб, 370 650 55 295 0 1370 38435 Открит конкурс
15.06.2021
01.07.2021
ДГС Сливница 21637-П бк, гбр, здб, 0 0 0 645 0 645 20640 Открит конкурс
15.06.2021
01.07.2021
ДГС Сливница 21638-П бк, гбр, здб, цр, 10 57 23 1014 10 1114 35433 Открит конкурс
15.06.2021
01.07.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 21115 бл, цр, 0 0 0 117 0 117 3510 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21116 бл, дб, цр, 8 14 1 192 0 215 6381 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21117 дб, здб, цр, 2 6 2 138 0 148 4416 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21118 гбр, здб, кл, 0 0 0 50 0 50 1500 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21219п бб, здгл, чб, 372 493 45 266 9 1185 29900 Договори по чл. 27
16.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21220п бб, 15 21 2 12 1 51 1288 Договори по чл. 27
02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21221п бб, 34 45 4 30 4 117 2959 Договори по чл. 27
02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21425 гбр, здб, цр, 0 0 0 678 0 678 20340 Открит конкурс
14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 51-б ак, бб, гбр, и214, тп, 0 0 0 17 5 22 42 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21427с бб, 0 15 2 11 3 31 789 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2118 бк, 346 12 22 253 136 769 20829 Открит конкурс
17.06.2021
06.07.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 1804Д-21 бк, гбр, цр, 0 0 0 1085 0 1085 42315 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2141П бб, бк, гбр, здб, здгл, ор, трп, цр, чб, чрш, 5 6 1 246 0 258 10014 Договори по чл. 27
14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2142П бк, гбр, кгбр, ор, цр, чрш, яв, 0 0 0 176 0 176 6864 Договори по чл. 27
14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2143П бб, гбр, кдб, кл, цр, чб, 18 24 4 120 0 166 6330 Договори по чл. 27
11.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2102 бб, чб, 160 28 0 53 6 247 6669 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2103 бб, бк, чб, 183 118 0 200 0 501 13927 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2104 бб, чб, 180 274 24 34 0 512 13767 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2105 бб, чб, 542 123 0 58 0 723 19521 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2106 бб, чб, 137 292 19 18 0 466 12582 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2108 бб, бк, гбр, здб, 0 5 0 898 0 903 28871 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2109 бк, гбр, цр, 2 3 0 356 0 361 11552 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2110 здб, кдб, цр, 0 1 0 169 0 170 5440 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2111 гбр, кдб, цр, 0 0 0 342 0 342 10944 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2112 бк, 183 18 0 0 0 201 6432 Открит конкурс
03.02.2021
17.03.2021 17.03.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2113 бб, чб, 296 233 4 65 0 598 16096 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2114 бк, гбр, здб, цр, 1 0 0 809 0 810 25920 Открит конкурс
03.02.2021
22.06.2021 22.06.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2115 бб, бк, здб, цр, 0 7 2 236 3 248 7536 Открит конкурс
03.02.2021
17.03.2021 17.03.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2116 бк, 0 0 0 2020 6 2026 64832 Открит конкурс
03.02.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2117 бк, здб, цр, 0 1 0 153 0 154 4928 Открит конкурс
03.02.2021
13.04.2021 13.04.2021
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2118 бб, чб, 973 498 1 105 0 1577 42579 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2120 бб, бк, дрлп, здб, чб, 86 63 1 36 0 186 5152 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2121 бб, чб, 4 192 42 219 9 466 12582 Открит конкурс
03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2122С бб, 0 11 2 407 25 445 12015 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2123С бб, 0 0 0 630 27 657 17739 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2124С бб, 0 0 0 305 16 321 8667 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2125С бб, гбр, чб, 0 1 0 567 5 573 15476 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2127С бб, 0 0 0 0 3 3 81 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2128С бб, 0 0 0 147 2 149 4023 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2126С бб, 0 0 0 171 9 180 4860 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2135С бб, 0 0 0 728 15 743 20061 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2136С бб, 0 0 0 459 13 472 12744 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2137С бб, 0 0 0 1041 54 1095 29565 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2134С бб, 0 0 0 119 6 125 3375 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2104 бк, здб, трп, 0 0 0 204 0 204 7548 Открит конкурс
25.05.2021
04.06.2021 04.06.2021
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2116 бб, бк, гбр, дб, 36 9 0 876 0 921 35919 Открит конкурс
04.06.2021
22.06.2021 22.06.2021