1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИВъзлагане на услугата добив на дървесина
- Година 2021 - 108 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2101 чб, 38 73 5 18 1 135 4954 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2102 бб, чб, 13 26 0 108 6 153 5526 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2103 бб, брз, см, чб, 58 97 4 104 9 272 10166 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2104 бб, гбр, чб, 291 143 1 121 14 570 21075 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2105 бб, чб, 87 71 2 30 4 194 7169 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2106 бб, 4 20 4 36 2 66 2385 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2107 бб, бк, чб, 359 353 110 155 10 987 36729 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2108 бб, бк, 60 65 10 27 1 163 6124 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2109 бб, бк, чб, 48 35 8 78 10 179 7123 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2110 бб, бк, брз, гбр, см, чб, 51 49 4 110 7 221 8981 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2111 бб, 7 62 18 12 4 103 3727 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 242 22 3 243 54 564 15950 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, бк, ела, ива, см, 1302 156 15 212 186 1871 49072 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2104 бб, бк, ела, ива, см, 831 101 16 333 176 1457 39415 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106 бб, бк, ела, см, 314 28 6 205 49 602 16731 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 335 52 4 353 129 873 24621 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 1674 134 71 567 601 3047 81560 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110 бб, бк, ела, см, тп, 585 177 12 353 66 1193 32982 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, бк, ела, см, 1758 87 45 145 268 2303 59387 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2113 бб, 614 230 5 91 111 1051 27862 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, бк, брз, ела, см, 1055 203 44 101 121 1524 39860 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 23582 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2118 бб, бк, ела, см, 213 48 14 368 76 719 20851 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, бк, ива, см, 144 208 11 184 26 573 16378 Открит конкурс
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, дб, чб, 437 1135 78 249 54 1953 54884 Открит конкурс   05.01.2021 05.01.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2102 бб, чб, 179 152 5 14 35 385 10602 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103 бб, здб, чб, 159 134 10 159 96 558 15846 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2104 бб, здб, чб, 132 139 7 140 5 423 12322 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106 бк, дб, дрш, 76 4 3 470 100 653 28202 Собствени работници   04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2108 бк, дб, дрш, цр, 0 0 0 1012 0 1012 35420 Открит конкурс
17.11.2020
15.01.2021 15.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2101 бб, чб, 581 602 10 24 7 1224 33569 Открит конкурс
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2102 чб, 737 584 22 43 10 1396 38938 Открит конкурс
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2103 бб, чб, 307 148 3 9 1 468 13071 Открит конкурс
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2101ТТР ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 37 191 33 1725 0 1986 113488 Открит конкурс
24.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2102ТТР бб, бк, бл, гбр, здб, кл, цр, 54 303 72 1634 0 2063 116816 Открит конкурс
24.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2109ТТР ак, бб, бл, здб, цр, чб, 42 162 127 1417 0 1748 54386 Открит конкурс
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2103 бб, гбр, здб, цр, чб, 503 491 203 667 5 1869 52863 Открит конкурс
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2107 бб, бк, гбр, здб, здгл, трп, цр, 320 573 130 830 1 1854 54842 Открит конкурс
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2108 бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 92 125 65 1440 0 1722 52573 Открит конкурс
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кюстендил 21006 бб, бк, чб, 96 42 0 655 0 793 22950 Открит конкурс
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21007 бк, 61 17 0 1322 0 1400 44271 Открит конкурс
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21008 бк, 165 29 13 1391 0 1598 50007 Открит конкурс
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21009 бк, 24 2 0 614 0 640 20551 Открит конкурс
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2101МТ бб, ела, см, 336 108 18 179 58 699 19116 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2102МТ бб, см, 477 97 39 139 51 803 21607 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2103МТ бб, бк, ела, см, 610 84 23 175 38 930 24885 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2104МТ бб, бк, см, чб, 408 126 30 138 29 731 19789 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2105МТ бб, бк, ела, см, 591 397 57 259 84 1388 38216 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2106МТ бб, ела, см, 382 129 19 111 51 692 18655 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2107МТ бб, бк, ела, см, 240 51 11 119 14 435 11831 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2112 бб, ела, см, 220 82 9 143 55 509 13998 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2110 бб, ела, см, 312 38 5 106 16 477 12801 Открит конкурс
23.11.2020
10.12.2020 10.12.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2111 бб, см, 209 63 7 63 12 354 9577 Открит конкурс
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21106 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 652 198 77 653 10 1590 52988 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21107 бл, дб, здб, цр, 0 270 20 945 0 1235 40755 Открит конкурс
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21109 бк, 107 10 33 654 0 804 27336 Открит конкурс
02.12.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 1804Д-21 бб, бк, гбр, дб, здб, срлп, трп, цр, 36 657 122 1681 0 2496 84028 Открит конкурс   01.01.2021 01.01.2021
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2109 бб, чб, 242 71 0 393 70 776 21993 Открит конкурс
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101 бб, бк, ела, ива, см, 364 521 67 806 150 1908 53881 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 92 84 12 53 44 285 7632 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104 бб, 42 283 31 274 68 698 19457 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103 бб, бк, ела, см, 453 162 21 94 26 756 19746 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105 бб, 181 287 163 224 49 904 25009 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106 бб, бк, ела, 235 45 4 89 71 444 11778 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected].bg 2107 бб, бк, ела, см, 1397 148 48 220 23 1836 47862 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 570 32 30 82 20 734 19110 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109 бб, бк, ела, см, 202 38 4 145 24 413 11464 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110 бб, чб, 303 27 1 154 14 499 13293 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111 бб, чб, 64 200 90 120 60 534 14757 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112 бб, бк, 552 94 7 255 402 1310 35791 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 473 594 67 810 352 2296 63519 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114 бб, бк, ела, 734 65 6 121 12 938 24564 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115 бб, бк, 821 40 6 201 21 1089 30349 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116 бб, бк, ела, см, 304 29 20 183 30 566 15491 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117 бб, бк, ела, см, 477 33 30 91 48 679 17699 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118 бб, 58 304 44 144 36 586 16106 Открит конкурс
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 15812 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 12895 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 7519 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, бк, см, 420 36 7 80 45 588 13559 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 22863 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, ела, лст, см, 107 121 12 38 9 287 6697 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 6839 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 9286 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 22520 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 24828 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 25822 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, ела, см, 1377 43 6 29 186 1641 37250 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 20224 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 14035 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 11233 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 29811 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 22060 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 ела, см, 244 5 0 18 68 335 7310 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, ела, см, 324 9 0 26 78 437 9544 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 340 9 0 44 117 510 11336 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 бк, ела, см, 469 10 3 102 306 890 19915 Открит конкурс
01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2119 бб, бк, трп, 171 79 2 149 33 434 14196 Открит конкурс
06.01.2021
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Сливница 21101 бл, здб, цр, 0 0 0 640 0 640 19840 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС Сливница 21102 здб, цр, чб, 2 26 1 840 0 869 26828 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 13280 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 15700 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС Сливница 21110 чб, 66 352 30 290 18 756 21865 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 10453 Открит конкурс
03.12.2020
21.12.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 21115 бл, цр, 0 0 0 117 0 117 3510 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21116 бл, дб, цр, 8 14 1 192 0 215 6381 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21117 дб, здб, цр, 2 6 2 138 0 148 4416 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21118 гбр, здб, кл, 0 0 0 50 0 50 1500 Открит конкурс
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА