1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2020 - 830 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
Община Якоруда ОГТ 4 бб, 60 126 49 95 10 340 12988 Таен търг
30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Якоруда ОГТ 5 бб, см, трп, 87 336 137 93 13 666 25586 Таен търг
30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
Община Якоруда ОГТ 6 бб, см, 24 156 67 48 9 304 11020 Таен търг
30.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20101 дб, цр, 10 6 4 486 52 558 24003 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20102 дб, цр, 131 92 7 1191 508 1929 85494 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20104 бб, бк, лст, см, 90 95 25 513 160 883 33571 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20201 бк, бл, здб, 111 23 16 1101 270 1521 67408 Електронен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20405 бк, гбр, дб, 382 88 85 1032 114 1701 76368 Таен търг
26.02.2020
08.09.2020 08.09.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20406 бк, 13 45 36 65 22 181 7579 Таен търг
26.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 2001-Д бб, бк, бл, здб, см, цр, 193 175 125 1440 207 2140 77780 Явен търг
15.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20401 бб, дб, чб, 14 10 3 89 0 116 3359 Таен търг
17.06.2020
03.07.2020 03.07.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20402 бл, гбр, здб, цр, 33 25 7 915 0 980 55000 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20403 бб, дб, 123 65 3 396 0 587 19646 Таен търг
18.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 20404 бк, 36 31 16 658 49 790 32380 Таен търг
18.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Искър 20102 бб, чб, 713 563 85 865 89 2315 88232 Таен търг
20.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Кричим 2001 едлп, лдб, пбрс, 10 4 0 232 250 496 23820 Таен търг
29.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 34325 Явен търг
23.04.2020
15.05.2020 15.05.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20006с бб, бк, см, чб, 747 319 7 803 50 1926 90333 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20007с бб, бк, здгл, см, трп, 154 83 1 422 0 660 21762 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20008 бб, бк, гбр, здгл, 345 128 8 127 0 608 31524 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20009 бк, 240 1 0 919 50 1210 57515 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20010 бб, чб, 96 81 0 20 0 197 7865 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20012 бк, 35 4 0 886 0 925 38747 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20014с бб, лст, 56 60 4 40 0 160 6560 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20015 бб, бк, 268 76 0 45 0 389 22504 Явен търг
23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20023с бб, бк, вб, ела, здгл, трп, чб, 572 731 13 1311 0 2627 97897 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20024с бб, чб, 317 187 3 112 0 619 24372 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20027 чб, 62 14 0 7 0 83 3829 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20025 бб, бк, чб, 570 497 8 201 0 1276 59197 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20026с бб, бк, чб, 210 224 9 94 0 537 23054 Явен търг
23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20031 ак, бб, здб, чб, 1144 773 23 210 0 2150 93223 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20032 бб, бк, здгл, см, чб, 401 51 1 66 0 519 29407 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20033с бб, чб, 70 212 17 117 0 416 12644 Явен търг
25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20034 бб, здб, здгл, чб, 171 430 27 120 0 748 24491 Явен търг
25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20035 бб, чб, 285 496 13 104 0 898 33467 Явен търг
25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20036с бб, 7 50 11 144 0 212 4468 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20037с бб, 18 135 27 396 0 576 12600 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20038с бб, 9 64 13 187 0 273 5631 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20039 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 34325 Явен търг
02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20040 бб, бк, см, 242 137 6 166 0 551 26911 Явен търг
08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20041с бб, 3 22 4 65 0 94 1986 Явен търг
08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20042 бк, 96 2 0 380 0 478 22804 Явен търг
08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20043 бб, бк, чб, 263 430 28 90 0 811 29210 Явен търг
08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20044 бб, бк, здб, чб, 214 407 17 209 0 847 30998 Явен търг
08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1903Д-20 бб, гбр, здб, чб, 478 1489 115 231 0 2313 65359 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1904Д-20 бк, брз, см, яв, 1322 19 0 3227 230 4798 225968 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2002 бб, чб, 153 191 5 23 47 419 21669 Таен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2004 бб, бк, ела, здб, см, трп, 166 172 4 233 7 582 28444 Таен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2008 бб, бк, ела, см, трп, 263 46 4 22 37 372 27489 Таен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, трп, 391 159 6 235 47 838 49761 Явен търг
18.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2006 бб, бм, ела, см, 421 156 17 61 52 707 48049 Електронен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 1804 бб, ела, см, 88 147 25 38 28 326 16501 Електронен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2014 бб, бк, ела, см, 81 149 51 30 0 311 15270 Електронен търг
25.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2015 бб, чб, 88 31 0 15 37 171 9423 Електронен търг
25.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2018 бб, чб, 43 11 0 171 32 257 7099 Явен търг
20.10.2020
04.11.2020 04.11.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2021 бк, дб, дрш, 26 8 0 347 71 452 21631 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2024 бк, дб, дрш, цр, 0 0 0 292 0 292 14308 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2025 бк, дри, дрш, 546 20 1 324 485 1376 79422 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2026 чб, 161 142 33 74 100 510 26192 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2027мф бб, см, 567 57 5 47 300 976 68529 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2029 бк, ела, 1393 29 0 200 543 2165 144382 Таен търг
29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2002 бб, бк, брз, ела, см, 154 40 1 104 258 557 32590 Таен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2003 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 190 0 190 8758 Таен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2005 бб, см, 132 31 2 8 75 248 16300 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2007 бб, см, 227 27 1 13 80 348 25069 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2008 бб, см, 85 9 0 81 324 499 28193 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2009 бк, 56 6 0 100 88 250 13436 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2012 бк, ела, 42 8 0 133 28 211 11710 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2013 см, 2 0 0 9 85 96 5402 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2004 бб, см, 104 23 1 13 88 229 14685 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2028 бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 20663 Таен търг
28.01.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, 326 158 9 66 257 816 50395 Таен търг
28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2001ет бб, бк, ела, см, 639 67 36 149 382 1273 83073 Електронен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2006ет бб, см, 289 88 7 104 309 797 47126 Електронен търг
27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2017 бк, ела, см, 357 14 0 30 81 482 36035 Таен търг
28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2018мф бб, бк, ела, см, 405 30 0 23 51 509 38419 Таен търг
28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2019мф бб, дб, чб, 80 19 0 35 10 144 8569 Таен търг
28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2030 бб, см, 259 26 1 12 49 347 24180 Явен търг
16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2031 бб, ела, см, 237 15 0 26 82 360 23880 Явен търг
16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2036мф бк, см, 430 12 0 66 145 653 47631 Таен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2037 бб, бк, ела, см, 129 18 0 48 64 259 17075 Таен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 1802д20 бб, бк, ела, см, 2302 122 7 170 1023 3623 251862 Конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2001 бб, бк, вб, здб, здгл, чб, 116 612 54 146 5 933 31907 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2002 бб, чб, 23 384 16 240 21 684 18490 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2003 бб, чб, 156 304 25 62 4 551 20455 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2004 чб, 54 272 21 39 2 388 12640 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2005 бб, бк, ела, здб, здгл, чб, 120 799 195 200 15 1329 44195 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2006 бб, бк, здб, здгл, чб, 45 436 77 171 13 742 25720 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2007 бб, здб, здгл, чб, 77 716 113 350 14 1270 37830 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2008 бб, бк, здб, здгл, 11 281 71 165 6 534 14799 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2009 ак, бб, чб, 142 336 46 123 8 655 23130 Таен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2010 бб, бл, чб, 130 582 93 131 11 947 31960 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2011 бб, бл, здб, чб, 185 1047 131 522 46 1931 61955 Таен търг
31.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2012 ак, бб, бл, гбр, здб, здгл, кст, лп, чб, 295 1950 400 604 23 3272 104741 Таен търг
31.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2013 бб, здб, 2 93 15 40 1 151 5185 Таен търг
31.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2014 бб, бк, чб, 88 138 17 175 19 437 15874 Таен търг
31.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2015 бб, чб, 3 147 68 63 8 289 8150 Таен търг
31.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2017 бб, бл, чб, 185 494 53 167 19 918 33340 Таен търг
28.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2018 бб, бк, здгл, лст, чб, 196 443 53 241 24 957 38805 Таен търг
28.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2019 бб, бк, здб, чб, 170 375 40 346 23 954 42527 Таен търг
28.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2020 бб, бк, брз, ела, см, трп, 1015 519 85 439 175 2233 122430 Таен търг
20.03.2020
18.03.2020 18.03.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2021 бб, 216 392 23 307 127 1065 39600 Таен търг
28.02.2020
18.03.2020 18.03.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2023 бб, бк, чб, 494 391 16 79 7 987 43360 Таен търг
28.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2024 бб, бл, здгл, чб, 352 533 52 341 37 1315 38412 Таен търг
28.02.2020
21.08.2020 21.08.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2025 бб, здб, 165 162 9 257 20 613 23625 Таен търг
28.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2028 бб, бк, 607 90 7 271 17 992 50807 Таен търг
12.06.2020
21.08.2020 21.08.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2029 бб, 861 541 11 610 60 2083 90853 Таен търг
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2030 бб, здб, чб, 249 1246 227 249 12 1983 62855 Таен търг
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2031 бб, здб, чб, 145 888 125 234 23 1415 42907 Таен търг
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2032 бб, 556 281 5 410 33 1285 49692 Таен търг
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2034 бк, врб, чб, 88 0 11 244 28 371 22966 Таен търг
12.06.2020
21.08.2020 21.08.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2035 бб, здб, здгл, чб, 77 716 113 350 14 1270 35899 Таен търг
12.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2038 бб, брз, здгл, 404 1499 87 325 16 2331 73057 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2039 ак, бб, гбр, здб, чб, 121 615 41 258 19 1054 33769 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2040 бб, гбр, ела, здб, здгл, чб, 2072 2453 73 575 86 5259 199184 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2041 бб, бк, здб, здгл, чб, 404 1514 125 329 15 2387 73559 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2042 бб, бк, ела, здгл, 53 59 6 41 2 161 6791 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2043 бб, бк, здгл, 95 176 14 33 3 321 11091 Таен търг
07.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2045 бб, здб, здгл, чб, 20 414 189 174 6 803 20565 Таен търг
13.10.2020
28.10.2020 28.10.2020
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2004 бб, 11 760 36 31 7 845 25585 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2005 бб, чб, 28 1174 69 52 11 1334 40003 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2006 бб, чб, 140 985 52 49 12 1238 39051 Таен търг
04.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2007 бб, чб, 242 396 4 25 4 671 26219 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2008 бб, бк, здгл, чб, 108 221 9 77 0 415 16267 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2009 бб, здб, кдб, чб, 19 213 24 39 1 296 8572 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2010 бб, чб, 131 359 16 21 1 528 17520 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2011 здб, чб, 273 339 7 46 2 667 24932 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2012 бб, бк, здб, чб, 7 152 5 280 1 445 17035 Таен търг
09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2014 бб, здгл, чб, 32 751 45 75 8 911 24753 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2015 бб, бк, гбр, чб, 93 789 30 99 4 1015 27722 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2016 бб, чб, 76 828 39 185 14 1142 28120 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2017 бб, здб, цр, чб, 156 495 18 36 6 711 20841 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2018 бб, здб, чб, 273 333 7 79 4 696 23570 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2019 бб, здб, чб, 0 265 20 21 2 308 7156 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2020 бб, 11 760 36 31 7 845 20464 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2021 бб, чб, 30 1163 65 56 10 1324 31880 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2022 бб, бк, чб, 259 826 17 101 11 1214 38252 Таен търг
03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2025 бк, здгл, чб, 587 771 53 276 12 1699 67787 Таен търг
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2026 бб, чб, 529 386 2 23 5 945 38898 Таен търг
14.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2027 бб, бк, здгл, чб, 42 642 39 109 7 839 20620 Таен търг
14.10.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2028 здб, кдб, цр, чб, 97 707 32 143 4 983 25947 Таен търг
14.10.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2029 бб, чб, 364 231 6 50 8 659 25527 Таен търг
14.10.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 1806Д-20 бб, бк, гбр, здб, кдб, пкл, цр, чб, 4 128 11 2693 88 2924 54794 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2001 бб, гбр, дб, чб, 74 288 17 245 15 639 26451 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2002 ак, бб, гбр, дб, чб, 55 205 22 229 16 527 17662 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2006 бб, бк, ела, см, 113 203 14 117 12 459 23572 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2007 бб, бк, ела, чб, 19 257 28 165 2 471 16061 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2008 бб, бк, ела, см, 208 133 8 136 10 495 28968 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2003 бк, дб, 0 0 13 888 0 901 36313 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2004 бб, бк, см, 44 73 11 259 1 388 19497 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2005 тп, 318 12 17 44 15 406 22035 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2009 бк, 855 34 20 1190 100 2199 115512 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2010 бк, гбр, дб, 0 0 5 655 0 660 28390 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2011 бк, 834 53 18 460 144 1509 94755 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2012 бб, бк, 363 174 2 1092 65 1696 76951 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2013 бб, бк, ела, см, 903 96 39 341 72 1451 101297 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2014 бб, бк, 624 51 2 428 29 1134 63599 Таен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2015 бб, бк, 472 113 7 133 40 765 47207 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2016 бб, бк, бм, ела, см, 911 112 46 233 78 1380 100837 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2017 тп, 355 48 23 50 18 494 25881 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2018 бб, бк, 41 15 3 951 7 1017 43907 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2019 бк, здб, 0 0 15 995 0 1010 40736 Явен търг
21.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2024 здб, 0 0 0 756 0 756 32432 Електронен търг
06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2025 бк, см, 911 33 17 347 88 1396 87276 Електронен търг
06.07.2020
23.07.2020 23.07.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2026 бб, бк, гбр, дб, ела, см, чб, 12 273 26 761 9 1081 37767 Електронен търг
06.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гърмен 07523 20 22 [email protected] 1725-Д бб, см, 2638 320 146 365 367 3836 360551 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2001 бк, чб, 961 68 3 263 0 1295 80756 Явен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2002 бб, бк, чб, 681 190 17 250 0 1138 67729 Явен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2003 бб, бк, врб, ела, см, трп, чб, 182 119 9 415 33 758 31701 Явен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2004 бб, бк, чб, 860 116 9 355 109 1449 78846 Явен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2005 бк, чб, 708 90 6 225 97 1126 63699 Явен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2006 бб, бк, дгл, здгл, чб, 794 227 23 453 76 1573 76053 Таен търг
11.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2008 бб, бк, ела, см, чб, 222 177 18 122 14 553 31137 Таен търг
07.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2009 бб, бк, врб, ела, см, трп, 215 99 12 450 51 827 39827 Таен търг
05.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2010 бб, бк, бм, ела, см, 246 86 5 61 18 416 23337 Електронен търг
01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2012 бб, бк, ела, 531 15 1 1165 498 2210 96592 Явен търг
24.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2013 бб, бк, бм, см, 491 135 8 64 12 710 42656 Таен търг
24.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2014 бк, чб, 784 151 5 288 74 1302 64820 Таен търг
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2015 бк, чб, 532 64 2 195 63 856 44108 Таен търг
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2016 бб, бк, дб, здб, чб, 578 146 8 476 89 1297 56698 Таен търг
08.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Добринище 07447 23 74 [email protected] 2022 бб, чб, 363 322 29 126 45 885 44550 Таен търг
29.09.2020
16.10.2020 16.10.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2003 бб, кдб, цр, чб, 197 1304 238 395 6 2140 72284 Таен търг
27.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2009 бб, бк, ела, см, 544 193 53 319 29 1138 63981 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2008мт бб, бм, ела, см, 518 33 63 229 66 909 57648 Явен търг
06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2012 бк, гбр, здб, тп, 292 0 26 1101 90 1509 76517 Явен търг
06.03.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2013мт бк, гбр, здб, трп, 7 0 0 598 24 629 33482 Явен търг
09.03.2020
18.05.2020 18.05.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2014 бл, здб, чб, 0 35 23 94 0 152 5652 Явен търг
09.03.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2015 бк, гбр, здб, цр, 4 3 0 596 14 617 30703 Явен търг
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2016 бл, здб, цр, 0 0 0 471 0 471 25057 Явен търг
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2017мт бл, здб, цр, 0 2 1 176 0 179 9547 Явен търг
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2018 бл, пляс, цр, чб, 37 106 2 126 0 271 10226 Явен търг
09.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2019 ак, бб, бл, кдб, чб, 199 655 40 321 5 1220 40425 Явен търг
12.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2020 бб, кдб, чб, 133 409 90 122 6 760 26343 Явен търг
12.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2021 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 629 0 629 33366 Явен търг
12.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2022 бб, бк, ела, см, 877 168 35 324 34 1438 92061 Явен търг
29.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2023 бл, пляс, цр, чб, 27 79 2 119 1 228 7665 Явен търг
29.07.2020
17.08.2020 17.08.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 1902-20Д акдр, бб, дб, цр, 90 1088 44 860 0 2082 69513 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 1903-20Д бб, бк, бл, гбр, дб, дрш, ела, здб, см, цр, 865 34 50 2919 41 3909 213154 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2001 бб, 64 356 45 163 69 697 26086 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2002 бб, см, 147 282 44 200 42 715 31724 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2003 ак, бб, дб, чб, 188 181 45 66 71 551 26753 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2004 чб, 289 13 1 93 215 611 33931 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2006 чб, 234 34 1 77 115 461 25026 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2008 чб, 367 14 1 46 67 495 32555 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2010 бб, 322 81 11 23 51 488 34459 Явен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2007 бб, бк, ела, см, 592 145 12 332 259 1340 81393 Таен търг
03.12.2019
Прекратена
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2009 бб, 700 160 16 74 216 1166 79206 Таен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2007-1 бб, бк, ела, см, 592 145 12 332 259 1340 81393 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2021 бб, бк, трп, чб, 252 87 9 94 182 624 36284 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2019 бб, бк, дгл, 69 352 32 350 0 803 28000 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2015 бб, см, 323 48 12 13 29 425 33390 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2018 бб, чб, 185 113 12 111 30 451 22103 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2014 бб, бк, ела, см, чб, 127 264 61 134 48 634 29533 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2012 бб, см, чб, 336 260 48 74 149 867 50358 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2013 бб, бк, ела, см, 240 89 12 30 53 424 27931 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2020 бб, бк, ела, см, 162 166 24 80 39 471 25329 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2016 бб, ела, см, 260 83 21 30 34 428 30195 Електронен търг
23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2022-П бб, 17 15 3 11 3 49 2542 Таен търг
01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2023-П бб, 100 24 2 37 22 185 11246 Таен търг
01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2024-П бб, см, трп, 27 20 4 28 6 85 4030 Таен търг
01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2025-П бб, чб, 0 0 0 987 0 987 14805 Таен търг
01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2026-С бб, 78 22 2 41 9 152 7937 Таен търг
25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2003 бк, гбр, здб, цр, 49 158 7 337 0 551 25455 Таен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2006 бб, здб, здгл, цр, чб, 650 321 141 507 3 1622 69962 Таен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2009 чб, 31 247 154 610 1 1043 26494 Таен търг
17.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2010 чб, 50 202 50 37 3 342 11052 Таен търг
17.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2011 бб, чб, 176 29 15 130 0 350 18504 Таен търг
17.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2014 бб, гбр, здб, чб, чдб, 84 762 306 857 6 2015 47185 Таен търг
02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2021 бб, чб, 38 457 146 707 0 1348 28219 Таен търг
25.08.2020
11.09.2020 11.09.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2001 бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, см, срлп, трп, чб, чдб, 592 455 12 2382 0 3441 108367 Таен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2002 бб, бк, бл, гбр, чб, чдб, 25 186 81 1060 0 1352 28643 Таен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2003 бк, брз, вб, здгл, см, трп, 3 4 0 193 0 200 7140 Таен търг
27.12.2019
19.12.2019 19.12.2019
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2004 бб, бк, брз, гбр, здгл, лст, см, трп, чдб, 160 300 25 3180 0 3665 117966 Таен търг
27.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2005 бб, бк, гбр, яв, 0 70 45 330 0 445 16485 Таен търг
03.12.2019
19.12.2019 19.12.2019
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2006 бб, бк, брз, гбр, здгл, 33 49 3 701 0 786 25150 Таен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2007 бб, бк, ела, см, трп, 199 403 30 1534 0 2166 58498 Таен търг
03.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2009 бб, бк, ела, см, трп, 199 403 30 1534 0 2166 48606 Таен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2010 бб, бк, брз, здгл, см, трп, 369 750 181 2139 0 3439 92020 Таен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2011 бб, бк, гбр, см, трп, 449 182 19 703 0 1353 47815 Таен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2012 бб, бк, здгл, лст, см, 0 0 0 1360 0 1360 20540 Таен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2013 бб, бк, гбр, здгл, см, трп, яв, 314 504 68 2449 0 3335 94649 Таен търг
13.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2014 бб, бк, брз, гбр, трп, 111 133 9 1000 0 1253 36298 Таен търг
13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2015 бб, бк, брз, см, чб, 56 106 76 569 0 807 15419 Таен търг
24.09.2020
12.10.2020 12.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2005 бб, чб, 241 320 15 283 30 889 30795 Таен търг
28.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2001 бк, гбр, здб, 0 0 0 218 0 218 9766 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2002 бл, цр, 0 0 0 373 0 373 16710 Таен търг
28.11.2019
15.05.2020 15.05.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2007 цр, чб, 208 685 27 137 39 1096 39784 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2013 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 222 0 222 9946 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2003 бб, чб, 10 163 16 267 25 481 11116 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2004 бк, гбр, здб, цр, 0 6 1 1033 0 1040 46565 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2006 бб, чб, 188 439 21 148 8 804 25965 Таен търг
28.11.2019
17.12.2019 17.12.2019
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2014 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 848 0 848 37990 Таен търг
28.11.2019
11.05.2020 11.05.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2010 бб, чб, 261 271 5 125 21 683 27180 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2008 бб, здгл, цр, чб, 191 154 6 191 21 563 20467 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2009 бб, чб, 10 99 7 60 7 183 5656 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2012 бб, чб, 189 270 29 420 22 930 31056 Таен търг
28.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2011 бб, чб, 39 184 23 163 17 426 12699 Таен търг
28.11.2019
22.06.2020 22.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2041 бк, гбр, здб, 0 0 0 698 0 698 31270 Таен търг
04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2042с бб, 33 270 34 735 27 1099 22728 Таен търг
04.06.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2043 бб, бл, цр, чб, 3 103 13 143 4 266 7194 Таен търг
18.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2044 здб, чб, 23 101 4 65 5 198 6415 Таен търг
08.07.2020
06.07.2020 06.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2045 бл, чб, 47 152 6 54 9 268 9093 Таен търг
18.06.2020
06.07.2020 06.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2046 бб, чб, 1 22 5 7 0 35 940 Таен търг
18.06.2020
06.07.2020 06.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2047 бб, чб, 157 141 19 65 12 394 15508 Таен търг
18.06.2020
23.07.2020 23.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2048 бб, чб, 160 456 23 126 25 790 27093 Таен търг
18.06.2020
06.07.2020 06.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2049 чб, 70 30 1 29 3 133 5736 Таен търг
18.06.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2050 бб, чб, 11 143 17 349 11 531 11675 Таен търг
18.06.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2051с бб, 4 29 4 74 6 117 2547 Таен търг
18.06.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2052 чб, 1 22 3 40 0 66 1521 Таен търг
18.06.2020
06.07.2020 06.07.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2053 бб, чб, 73 162 8 209 12 464 15446 Таен търг
09.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2063 бб, чб, 98 194 16 101 15 424 13314 Таен търг
16.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2065 бб, бл, цр, чб, 50 142 10 129 10 341 11092 Таен търг
16.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2066 бб, бл, цр, 23 211 28 506 15 783 17139 Таен търг
16.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2062 бб, цр, чб, 18 146 25 135 13 337 8914 Таен търг
16.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2064 бб, чб, 61 287 28 118 17 511 14399 Таен търг
16.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 1806Д-20 бб, бл, кдб, цр, чб, 85 928 78 1158 92 2341 52198 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 201 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 67 73 0 3801 2 3943 133604 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 202 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, трп, чб, 160 177 1 3516 0 3854 158640 Таен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2001Д бб, бк, гбр, дб, цр, чб, 420 309 18 7609 7 8363 304743 Явен търг
15.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 203 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чб, 23 8 0 3718 11 3760 152001 Таен търг
29.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 204 акдр, бб, бк, бл, ела, здб, цр, чб, 14 18 1 1754 3 1790 64453 Таен търг
29.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2003 бб, бк, брз, ела, 166 31 10 128 10 345 18303 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2013 бк, здб, 0 0 0 107 0 107 4612 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2000 бк, 136 8 6 470 34 654 29812 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2001 бб, бк, брз, ела, см, 825 56 4 457 33 1375 74296 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2002 бб, бк, брз, см, 604 48 6 553 86 1297 62585 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2004 бб, бк, брз, 311 64 3 252 13 643 33660 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2006 бб, бк, трп, 191 20 4 131 13 359 18354 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2008 бб, бк, 650 57 13 709 301 1730 87100 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2009 бб, бк, 421 43 12 704 152 1332 64668 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2010 бб, бк, 86 11 10 598 76 781 32875 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2014 гбр, здб, 2 3 0 267 0 272 12595 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2015 здб, 1 4 1 230 0 236 10916 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2016 бк, здб, 53 11 0 285 0 349 17616 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2017 бк, гбр, здб, 74 13 11 320 31 449 20887 Явен търг
26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2011 бк, 81 20 3 222 80 406 19197 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2005 бб, бк, брз, 314 26 3 679 69 1091 48083 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2007 бк, гбр, трп, 238 32 26 606 42 944 42856 Явен търг
15.06.2020
02.07.2020 02.07.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2012 бк, 135 48 5 570 104 862 39495 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2018 бб, бк, 702 32 1 830 188 1753 88171 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2024 бб, бк, трп, 114 30 16 398 38 596 25146 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2025 ела, см, 91 22 15 26 9 163 9375 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2026 бб, бк, брз, дгл, см, чб, 137 36 9 42 9 233 12786 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2027 бб, бк, см, трп, 325 106 36 708 81 1256 46823 Явен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2001 бб, 52 31 0 125 2 210 6357 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2002 бл, здб, цр, 31 79 0 441 0 551 28560 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2003 бб, бк, бл, гбр, здб, 44 61 0 472 1 578 29628 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2004 ак, бб, здб, чб, 119 124 1 293 6 543 19540 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2005 бб, 59 122 2 68 3 254 7736 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2006 бб, бл, здб, цр, чб, 39 62 0 184 3 288 9945 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2007 бб, бл, кгбр, цр, 79 202 0 199 14 494 14824 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2008 бк, бл, гбр, здб, цр, 29 51 0 416 3 499 25902 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2009 бк, брз, ела, здб, ива, см, трп, 87 32 2 124 29 274 11771 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2010 бк, брз, гбр, ела, см, трп, 266 38 23 58 48 433 25454 Електронен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected]nug.bg 2011 ак, бб, бл, гбр, здб, цр, 32 102 0 298 4 436 13972 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2012 бк, здб, 34 17 0 342 2 395 21004 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2013 бб, бк, брз, ела, ива, см, трп, 164 111 13 357 29 674 28116 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2014 бк, бл, здб, цр, 42 70 0 397 5 514 27380 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2015 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, 42 120 0 466 2 630 33219 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2016 бк, здб, цр, 16 83 1 280 1 381 20034 Електронен търг
20.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2000МТ врб, тп, 438 84 33 103 8 666 33190 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2001МТ бб, здб, чб, 44 290 61 80 10 485 13482 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2006МТ бб, здб, чб, 39 240 51 56 3 389 10386 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2007 бб, бк, бм, ела, см, 955 108 21 116 14 1214 75875 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2008 бб, бк, чб, 218 467 31 140 14 870 29904 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2009 бк, здб, чб, 450 15 2 245 11 723 37132 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2010MT бб, здб, чб, 144 181 9 47 6 387 15282 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2011 бк, 277 21 0 319 26 643 33326 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2012МТ тп, 71 15 3 1 0 90 4910 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2013МТ бб, здб, чб, 62 77 3 23 2 167 6806 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2014МТ бб, здб, чб, 139 306 19 148 10 622 20492 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2015МТ бб, чб, 75 126 27 40 3 271 9051 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2016 бб, 60 4 0 19 2 85 4615 Явен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2002 бк, 98 8 3 196 10 315 15566 Явен търг
06.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2003 бб, бм, см, 1151 128 3 171 27 1480 94590 Явен търг
06.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2004МТ бк, здб, чб, 65 6 2 80 5 158 6546 Явен търг
06.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2005МТ бк, вгбр, здб, кл, мжд, 16 3 0 532 4 555 24208 Явен търг
06.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2018 бб, бк, бм, ела, см, 1068 128 23 119 32 1370 84462 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2019 бк, 9 2 0 93 5 109 4890 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2020 бк, 0 0 0 115 1 116 4992 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2021 бб, здб, чб, 118 164 11 37 5 335 12606 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2022 бб, чб, 23 262 68 39 5 397 9457 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2023 бб, чб, 2 86 27 12 3 130 2854 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2024 бб, здб, чб, 5 204 112 59 5 385 9105 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2025 бк, чб, 172 16 1 48 4 241 12956 Явен търг
22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2026 бб, вгбр, здб, кгбр, 15 76 5 135 5 236 7061 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2027 бб, гбр, здб, здгл, 25 97 6 60 2 190 6495 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2029 бб, бк, 159 110 2 250 6 527 18645 Явен търг
19.08.2020
04.09.2020 04.09.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2030 бб, чб, 32 202 36 30 3 303 7931 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2031 бб, здб, чб, 11 111 37 27 2 188 4738 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2032 бк, чб, 30 6 1 86 1 124 5435 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2033П бб, бк, ела, см, трп, 141 58 20 40 0 259 11982 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2034 бб, чб, 32 200 35 29 3 299 7733 Явен търг
19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2035 бб, чб, 45 153 12 31 3 244 6919 Явен търг
19.08.2020
04.09.2020 04.09.2020
ДГС Кюстендил 20002 бб, цр, чб, 19 199 37 510 0 765 14687 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20003 бб, здб, цр, чб, 44 143 7 320 0 514 13222 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20004 чб, 33 122 7 229 0 391 9342 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20005 бб, чб, 159 134 3 422 0 718 20606 Явен търг
23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20022 бб, чб, 159 156 2 539 0 856 23318 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20023 бб, см, чб, 570 176 0 1100 0 1846 57344 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20024 бб, чб, 397 194 6 998 0 1595 48645 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20025 бб, здб, чб, 110 209 14 746 0 1079 30914 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20026 ак, бб, чб, 59 747 109 1374 0 2289 49541 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20027 бб, чб, 182 164 3 526 0 875 24385 Таен търг
17.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20012 бк, 24 2 0 614 0 640 27575 Таен търг
17.06.2020
18.08.2020 18.08.2020
ДГС Кюстендил 20036 ак, бб, чб, 549 703 27 1195 0 2474 72141 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20037 бб, бк, чб, 422 348 3 652 0 1425 47764 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20038 бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 312 240 1 1001 0 1554 50849 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20039 бб, чб, 266 153 8 328 0 755 25078 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20040 кдб, чб, 4 361 116 717 0 1198 24453 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20042 бб, бл, здб, цр, чб, 548 737 26 318 0 1629 60609 Таен търг
31.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20043 чб, 51 435 85 63 0 634 15348 Таен търг
31.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20044 ак, бб, бк, брз, здб, ива, трп, цр, чб, 278 196 10 133 0 617 25194 Таен търг
31.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20045 бб, бк, здб, цр, чб, 60 160 7 204 0 431 15677 Таен търг
31.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 1903Д-20 бб, бл, цр, чб, 537 1080 71 2501 0 4189 101226 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Кюстендил 20050 бб, бл, дгл, здб, чб, 73 327 11 328 0 739 19954 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20051 здб, чб, 42 310 18 181 0 551 13836 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20052 бб, чб, 34 151 6 90 0 281 8995 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20053 бб, здб, чб, 40 262 8 403 0 713 17937 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20054 бб, бл, здб, чб, 474 450 10 495 0 1429 48650 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20055 бб, чб, 400 435 2 232 0 1069 37674 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20056 бб, бк, здб, чб, 450 311 3 225 0 989 38676 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20057 бб, чб, 469 176 1 449 0 1095 38889 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20058 чб, 309 169 1 337 0 816 27342 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил 20059 бк, бл, цр, чб, 61 475 39 235 0 810 21256 Таен търг
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2007МТ бб, бк, см, 145 354 71 482 25 1077 43854 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2008МТ бб, бк, здб, здгл, чб, 60 366 51 211 15 703 25414 Явен търг
15.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2016С бб, см, 173 102 12 555 43 885 21277 Явен търг
17.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2017С бб, см, 40 12 2 197 30 281 5960 Явен търг
14.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2018С бб, бк, здб, трп, 49 35 8 325 40 457 9557 Явен търг
14.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2020С бб, 59 21 3 150 16 249 6532 Явен търг
28.09.2020
15.10.2020 15.10.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2021С бб, 70 22 3 51 26 172 6212 Явен търг
28.09.2020
15.10.2020 15.10.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2022С бб, 43 16 3 54 6 122 3970 Явен търг
28.09.2020
15.10.2020 15.10.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2023С бб, 67 56 4 166 15 308 7994 Явен търг
28.09.2020
15.10.2020 15.10.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2001 бк, дб, чб, 70 316 32 336 9 763 24276 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2002 бб, бк, дб, дгл, см, чб, 53 737 70 687 7 1554 49486 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2003 бк, дб, цр, 341 3 0 1687 56 2087 100674 Явен търг
20.11.2019
04.03.2020 04.03.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2004 бк, 200 12 0 1352 46 1610 75634 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2005 бк, 8 0 0 321 1 330 14938 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2006 бб, дб, чб, 4 269 46 135 0 454 11892 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2007 бб, дб, дгл, цр, чб, 8 200 24 97 0 329 9492 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2008 чб, 26 127 12 43 1 209 6071 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2009 бк, 86 0 0 447 8 541 25961 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2010 бк, 34 5 0 298 6 343 15827 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2011 бб, дгл, см, 37 270 17 64 0 388 11779 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2012 бб, дб, цр, чб, 10 134 17 116 0 277 8192 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2013 бб, бк, брз, дгл, см, чб, 12 160 18 146 0 336 8674 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2014 бб, дб, дгл, цр, чб, 3 38 7 154 0 202 5260 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2015 бб, бк, дб, чб, 16 803 154 275 1 1249 33321 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2016 бб, дб, цр, чб, 8 356 65 162 0 591 16173 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2017 ак, бб, дб, чб, 10 133 23 38 1 205 5788 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2018 бк, 66 5 0 349 19 439 20727 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2019 бк, 20 0 0 192 3 215 9931 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2020 бк, 83 0 0 711 8 802 37553 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2021 бк, 149 0 0 799 30 978 46797 Явен търг
20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2023 чб, 87 13 0 21 2 123 5770 Явен търг
20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2068 бб, дб, см, цр, чб, 87 584 75 234 2 982 28576 Явен търг   09.11.2020 09.11.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2036 бб, чб, 227 152 0 106 3 488 17982 Явен търг
13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2024 бб, дб, цр, чб, 18 67 9 385 2 481 16296 Явен търг
18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2025 бб, дб, цр, чб, 22 218 23 143 2 408 11167 Явен търг
18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2026 бб, бк, дб, дгл, лст, см, чб, 29 671 74 446 5 1225 35090 Явен търг
18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2027 бб, дб, дгл, цр, чб, 195 428 55 331 6 1015 38408 Явен търг
06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2030 бб, бк, дб, чб, 16 596 61 435 2 1110 27990 Явен търг
06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2031 дб, чб, 4 90 16 78 1 189 4930 Явен търг
06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2032 бб, дб, дгл, лст, чб, 71 213 22 306 1 613 16790 Явен търг
13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2033 бб, бк, чб, 21 174 21 82 1 299 8380 Явен търг
13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2034 бб, дб, дгл, 9 107 9 50 1 176 4921 Явен търг
13.02.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2035 дб, чб, 638 169 6 293 21 1127 48121 Явен търг
13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2037 чб, 208 15 0 75 11 309 14079 Явен търг
13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2039 бб, дб, чб, 97 96 1 538 4 736 19417 Явен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2040 чб, 6 26 1 143 1 177 4075 Явен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2041 бб, вб, дб, дгл, чб, 69 1220 175 454 1 1919 51896 Явен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2042 ак, чб, 144 180 16 449 8 797 22430 Явен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2043 чб, 0 7 1 36 0 44 986 Явен търг
27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2046 бк, 95 3 0 354 34 486 23711 Явен търг
02.03.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2044 бб, дб, чб, 330 1486 116 1750 2 3684 90373 Явен търг
04.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2045 бк, 150 9 0 78 1 238 13374 Явен търг
04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2047 бк, 107 1 0 799 24 931 43968 Явен търг
04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2048 бк, дб, 234 2 0 632 32 900 45186 Явен търг
04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2049 бк, дб, цр, 0 0 0 136 0 136 6120 Явен търг
04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2050 дб, цр, 0 0 0 120 0 120 5400 Явен търг
04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2051 чб, 309 79 1 53 2 444 19795 Явен търг
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2052 бб, дгл, см, 13 380 26 184 0 603 15650 Явен търг
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2053 бб, чб, 261 367 39 357 19 1043 32960 Явен търг
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2054 бб, дгл, см, чб, 31 81 5 208 1 326 8646 Явен търг
01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2056 вб, гбр, дб, цр, чб, 0 0 0 230 0 230 10062 Явен търг
03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2057 бб, бк, чб, 18 98 4 119 0 239 6320 Явен търг
03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2058 бб, дб, дгл, чб, 212 2151 261 1424 3 4051 105553 Явен търг
03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2059 чб, 118 6 0 84 3 211 8834 Явен търг
03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2060 бб, дб, чб, 6 332 58 125 0 521 13576 Явен търг
03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2061 бб, чб, 558 128 0 31 4 721 35710 Явен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2063 бб, бк, дб, дгл, см, чб, 481 2722 428 1294 10 4935 135075 Явен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2064 бк, бл, вб, цр, чб, 7 27 1 173 1 209 7793 Явен търг
11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 1806Д-20 бб, бк, ива, см, чб, 184 852 54 1039 8 2137 49263 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2065 бб, чб, 1048 202 0 21 2 1273 63109 Явен търг
21.10.2020
09.11.2020 09.11.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2067 ак, бб, дб, дгл, чб, 150 770 81 374 2 1377 37820 Явен търг
21.10.2020
09.11.2020 09.11.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2066 бб, дб, чб, 20 80 2 141 3 246 6722 Явен търг
21.10.2020
09.11.2020 09.11.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2069 бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 42 68 2 175 1 288 9303 Явен търг
21.10.2020
09.11.2020 09.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2001 ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, кст, 392 155 38 269 5 859 38476 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2002МТ ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, лп, лст, чб, 831 249 57 687 99 1923 90292 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2004 ак, бб, бк, брз, здгл, ива, кст, лст, см, трп, 287 93 12 806 56 1254 60818 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2007 ак, бб, бк, брз, вгбр, ива, кст, трп, 88 42 5 1210 60 1405 63348 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2008 ак, бб, бк, вгбр, здб, кст, чб, 229 114 2 708 6 1059 46247 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2009МТ тп, 1281 75 71 106 7 1540 122029 Таен търг
02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2000 ак, бк, брз, вгбр, ел, ива, см, трп, яв, 98 61 7 568 7 741 33547 Таен търг
20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2003 бб, бк, брз, ива, см, 116 52 6 819 6 999 45103 Таен търг
20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2005 бк, брз, вгбр, ива, трп, 254 11 0 726 160 1151 57658 Таен търг
20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2006 бк, ива, 123 0 3 459 110 695 35218 Таен търг
20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2011 ак, бб, бк, брз, вгбр, ел, здгл, ива, кст, см, чб, 411 136 10 424 10 991 44702 Електронен търг
26.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2012 ак, бб, здгл, кст, чб, 158 115 3 202 1 479 18489 Електронен търг
26.05.2020
02.07.2020 09.07.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2024 бб, бк, брз, 34 1 2 389 33 459 17775 Явен търг
28.08.2020
15.09.2020 15.09.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2025 бк, ива, 174 16 22 839 92 1143 51034 Явен търг
28.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2026 бб, чб, 177 90 1 38 5 311 12115 Явен търг
28.08.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2027 бк, 116 21 0 697 78 912 40441 Явен търг
28.08.2020
15.09.2020 15.09.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2028 бб, бк, ива, трп, 70 11 0 922 101 1104 47787 Явен търг
28.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2012 бб, 370 125 0 61 3 559 26038 Таен търг
25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2014 тп, 389 178 29 31 4 631 44001 Таен търг
25.09.2020
Прекратена
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2015 тп, 237 91 9 11 2 350 24638 Таен търг
25.09.2020
Прекратена
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2016 тп, 209 66 11 19 2 307 21699 Таен търг
25.09.2020
Прекратена
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2013 бк, вгбр, 407 30 24 714 153 1328 65072 Таен търг
25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2014 ак, бб, здгл, кст, чб, 158 115 3 202 1 479 17580 Явен търг
22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2015 ак, бб, бк, здгл, кст, чб, 229 88 3 230 2 552 21959 Явен търг
22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2016 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, кст, чб, 81 85 3 146 3 318 11876 Явен търг
22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2001 бб, чб, 353 119 30 248 45 795 29013 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2006с бб, 112 20 0 77 14 223 8585 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2009 ак, чб, 67 55 0 201 24 347 10184 Таен търг
08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2012 бк, 173 16 0 870 153 1212 50046 Таен търг
08.01.2020
29.01.2020 29.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2013 бб, чб, 979 388 199 538 95 2199 80902 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2002 бб, брз, чб, 291 510 68 590 115 1574 47145 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2003 бб, брз, чб, 253 297 162 303 51 1066 32363 Таен търг
24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2004 бл, цр, 0 9 6 99 0 114 4317 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2008 бк, бл, гбр, здб, 9 25 37 285 33 389 15051 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2016с бб, чб, 39 16 6 57 5 123 3856 Електронен търг
06.01.2020
07.04.2020 07.04.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2007 бб, брз, см, 1243 250 6 641 107 2247 91623 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20206 бл, здб, цр, чб, 139 161 12 447 0 759 17332 Таен търг
08.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2014 бб, гбр, здб, цр, чб, 117 57 10 377 34 595 21674 Таен търг
19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2015 бл, цр, 0 0 0 276 0 276 10488 Таен търг
19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2005 чб, 87 37 14 464 11 613 13836 Таен търг
19.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2017 бб, бл, цр, чб, 96 73 1 177 32 379 12068 Таен търг
19.12.2019
Прекратена
06.01.2020 06.01.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 0 брз, 0 0 0 15 0 15 420 Таен търг
24.04.2020
02.06.2020 02.06.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20204 бк, гбр, здб, цр, 330 53 50 1563 208 2204 95271 Електронен търг
28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20208 бб, бк, см, чб, 67 345 23 303 0 738 16012 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20201 бб, бк, ела, см, 360 700 65 1255 122 2502 76745 Таен търг
24.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20202 бб, бк, см, 222 417 25 485 51 1200 40593 Таен търг
24.04.2020
Прекратена
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20209 ак, кдб, чб, 70 58 0 209 24 361 10212 Таен търг
29.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20210 бб, бк, см, 178 304 52 361 20 915 24548 Таен търг
29.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20212 бк, 312 4 34 191 180 721 37464 Таен търг
02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20213 бб, бк, см, 21 109 15 209 0 354 9822 Таен търг
02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20214 бб, бл, дгл, срлп, цр, чб, 255 126 38 384 0 803 27061 Таен търг
02.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20216 здб, цр, 7 46 68 857 0 978 38429 Таен търг
17.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20215 ак, бб, бл, здб, цр, чб, 278 402 11 1040 0 1731 40190 Таен търг
24.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20219с бб, 30 23 1 141 0 195 3822 Таен търг
26.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20302 бк, бл, гбр, здб, кгбр, кл, цр, 62 323 52 2180 46 2663 79713 Таен търг
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20301 бб, бк, см, 292 39 9 714 51 1105 37583 Таен търг
24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20303 бк, бл, здб, цр, 0 230 36 1672 0 1938 56202 Таен търг
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20304 бк, 173 16 0 870 153 1212 38125 Таен търг
24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20306 бб, см, 984 294 5 251 0 1534 69990 Таен търг
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20218 бк, 475 15 0 208 208 906 37114 Таен търг
24.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20305 здб, цр, чб, 26 70 4 58 0 158 4757 Таен търг
24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20307 бб, бк, брз, 76 351 69 814 0 1310 37205 Таен търг
24.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 20308 бб, бл, цр, чб, 270 275 48 271 22 886 32598 Таен търг
09.10.2020
26.10.2020 26.10.2020
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2001 бб, дгл, чб, 15 85 6 137 3 246 6195 Явен търг
22.11.2019
12.12.2019 12.12.2019
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2004МТ бб, 208 231 3 101 14 557 23722 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2005МТ бб, 502 110 0 66 12 690 37940 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2006МТ бб, 402 77 0 83 9 571 30673 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2007МТ бб, чб, 126 333 7 45 21 532 19572 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2009 бк, бл, трп, 42 6 2 420 2 472 20932 Явен търг
22.11.2019
31.01.2020 31.01.2020
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2010МТ бк, трп, 140 33 0 436 7 616 29358 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2011 бк, 191 17 0 869 7 1084 51274 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Първомай 07427 20 02 [email protected] 2013 бб, 1 135 1 19 7 163 4669 Явен търг
22.11.2019
ПРОВЕДЕНА