1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИОтдаване на дървесина на корен
- Година 2021 - 315 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Wood
Species
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21101 бб, бк, дб, 213 156 8 674 104 1155 41815 Таен търг
02.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21102 бб, бк, брз, гбр, дб, см, 416 291 11 915 83 1716 62949 Таен търг
02.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21103 гбр, дб, цр, 42 60 0 815 41 958 40220 Таен търг
02.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21104 бк, гбр, дб, цр, 42 34 1 554 29 660 27908 Таен търг
02.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21105 бб, бк, здгл, см, трп, 136 123 57 500 111 927 26013 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Арамлиец 07252373 [email protected] 21106 бб, бк, брз, гбр, см, трп, чб, 78 61 44 555 129 867 24012 Таен търг
02.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДЛС Искър 21101MT бб, чб, 104 275 93 784 27 1283 33811 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДЛС Искър 21102 бб, чб, 315 421 116 825 90 1767 54558 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДЛС Искър 21103 бб, чб, 325 310 54 338 36 1063 37452 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДЛС Кричим 2101 ак, дрш, едлп, ел, ичн, лдб, пбрс, пяс, тп, 1 0 16 120 315 452 19872 Таен търг
13.01.2021
28.01.2021 28.01.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21001 бб, бк, здб, цр, 2 9 0 509 0 520 21242 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21002 бк, здгл, см, 72 77 6 688 0 843 35050 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21003 бб, чб, 309 127 2 73 0 511 23408 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21005 бк, 0 0 0 849 0 849 34809 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21006 здгл, 55 33 2 16 0 106 5201 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21007 бб, бк, брз, здгл, лп, лст, см, 175 115 3 212 0 505 22160 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21004с ак, бб, гбр, здб, чб, 2337 1064 20 365 0 3786 163845 Явен търг
26.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2102Д бб, бк, см, 265 462 31 245 0 1003 39044 Явен търг
22.12.2020
21.01.2021 21.01.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1904Д-21 бк, 1702 4 0 2509 150 4365 215842 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1903Д-21 бб, бк, здб, цр, чб, 865 786 48 806 0 2505 83661 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2100 бб, чб, 157 291 16 16 14 494 24527 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2101 бб, здб, здгл, чб, 59 278 14 245 7 603 24818 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2108 бб, бк, ела, здб, см, трп, 158 230 19 210 15 632 29903 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2105 бб, бк, здб, трп, 130 243 34 185 25 617 27019 Електронен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2101 бб, бк, дб, дрш, здгл, цр, чб, 181 509 23 357 292 1362 59740 Таен търг
17.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2102 бб, бк, дб, дрш, трп, 142 13 3 231 130 519 27166 Таен търг
17.11.2020
15.01.2021 15.01.2021
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2103 бб, бк, дб, дрш, трп, цр, чб, 33 89 8 228 13 371 16861 Таен търг
17.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2104мф бк, гбр, дб, ела, 99 6 8 288 116 517 26745 Таен търг
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2105мф бб, бк, гбр, дб, 689 20 0 515 817 2041 112266 Таен търг
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2107 бк, дб, дрш, ела, 361 19 46 579 263 1268 66010 Таен търг
17.11.2020
15.01.2021 15.01.2021
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2109мф бб, бк, дрш, ела, см, 832 629 91 213 532 2297 124825 Таен търг
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2110 бб, бк, дб, ела, 634 33 2 240 71 980 64095 Таен търг
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2111 бб, ела, см, 573 81 2 36 181 873 59597 Таен търг
17.11.2020
04.12.2020 04.12.2020
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2101 ак, бб, здб, чб, 428 662 53 167 10 1320 53298 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2102 бб, здб, здгл, чб, 111 719 52 159 15 1056 35037 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2103 бб, бк, здб, чб, 173 528 29 208 11 949 36039 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2104 бб, здб, чб, 228 744 40 131 5 1148 42255 Таен търг
23.11.2020
06.01.2021 06.01.2021
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2105 бб, здб, чб, 136 424 30 120 3 713 26103 Таен търг
23.11.2020
06.01.2021 06.01.2021
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2106 бб, здб, чб, 832 1835 51 251 24 2993 120696 Таен търг
23.11.2020
06.01.2021 06.01.2021
ДГС Благоевград 073 88 42 07 [email protected] 2107 бк, врб, чб, 88 0 11 244 28 371 22443 Таен търг
23.11.2020
06.01.2021 06.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2104 бб, чб, 139 542 21 31 5 738 22773 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2105 бб, здб, чб, 91 596 63 99 17 866 23606 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2106 бб, чб, 94 595 23 100 8 820 21547 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2107 бб, чб, 71 286 15 35 6 413 12098 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2108 бб, бк, чб, 6 207 17 103 10 343 8304 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 2109 бб, чб, 104 170 2 6 2 284 9639 Таен търг
04.01.2021
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Брезник 07751 30 51 [email protected] 1806Д-21 бб, бк, гбр, чб, 558 1447 50 667 54 2776 79743 Явен търг   17.08.2018 17.08.2018
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2101 бб, бк, см, чб, 180 225 9 213 19 646 25740 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2102 бк, 1025 54 11 700 161 1951 115463 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2108 бб, бк, чб, 621 376 1 392 10 1400 70777 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2113 ак, тп, 521 183 39 59 26 828 41108 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2117 бк, 0 0 0 606 0 606 25391 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2119 бб, бк, 33 7 0 331 0 371 16084 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2120 бб, бк, чб, 50 44 0 339 0 433 14822 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 1124 60 94 250 73 1601 116706 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2122 бб, бк, ела, см, 661 38 46 169 21 935 69080 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2123 бб, бк, ела, см, 711 49 13 219 27 1019 68123 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2127 тп, 708 76 47 67 50 948 49941 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2128 гбр, дб, 0 0 0 1129 0 1129 48337 Таен търг
24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2103 бб, 223 262 5 288 30 808 32450 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2105 ак, бб, гбр, дб, чб, 92 290 8 708 0 1098 31245 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2106 бб, чб, 43 272 5 476 0 796 21642 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2109 ак, бб, гбр, дб, лп, лст, см, чб, 51 343 18 142 0 554 18954 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2110 бк, 1054 43 19 1000 284 2400 136061 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2111 бк, 434 21 7 500 119 1081 60307 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2112 бк, врб, 464 14 10 354 77 919 54607 Електронен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2114 бб, бк, см, чб, 198 96 5 362 11 672 27162 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2115 бб, чб, 109 426 20 142 8 705 23781 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2116 бб, бк, брз, ела, 126 86 2 295 19 528 21082 Електронен търг
27.11.2020
17.12.2020 22.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2129 бб, чб, 105 755 65 135 40 1100 35190 Електронен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2130 бб, гбр, дб, чб, 34 464 38 247 0 783 24563 Електронен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2102мт бб, ела, см, трп, 23 417 58 112 6 616 20423 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2101мт бб, ела, см, 6 155 37 57 0 255 7931 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2103мт чб, 222 681 82 132 2 1119 38498 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2104мт бб, дгл, чб, 47 46 22 13 0 128 5210 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2105мт чб, 12 668 157 188 0 1025 25910 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2106мт бб, дб, чб, 63 178 7 65 0 313 10586 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2107 бб, 29 820 166 419 0 1434 43424 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2108 бб, дб, 36 320 19 113 0 488 14914 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2109 бб, бл, здб, чб, 109 733 33 308 0 1183 37403 Явен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2110 бб, дб, чб, 147 633 22 257 0 1059 34166 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2111 чб, 8 457 108 132 0 705 18137 Явен търг
27.11.2020
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2113 дб, 75 44 3 497 2 621 34522 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2114 гбр, дб, 0 0 0 662 0 662 35086 Явен търг
03.12.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2115 чб, 12 668 157 188 0 1025 25910 Явен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2116 бк, дб, 476 24 21 1008 191 1720 88372 Явен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2101Д бб, бк, ела, см, 661 7 54 26 35 783 62597 Явен търг
05.01.2021
05.02.2021 05.02.2021
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2101 бб, здб, чб, 99 300 54 261 13 727 27135 Таен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2102-МТ бб, чб, 125 139 9 72 0 345 16805 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2103-МТ бб, см, чб, 401 251 33 95 110 890 46304 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2104 бб, см, 207 116 17 145 30 515 27601 Таен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2105 бб, см, 1206 190 109 123 183 1811 130110 Таен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2106-МТ бб, бк, здб, чб, 758 456 34 450 210 1908 84620 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2107-МТ бб, бк, чб, 204 174 27 157 85 647 30435 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2108-МТ бб, бк, см, 128 100 9 162 24 423 19286 Явен търг
27.11.2020
15.12.2020 15.12.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2101мт ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, см, срлп, трп, цр, чб, 45 243 69 3057 0 3414 68103 Таен търг
08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2102мт бб, бк, брз, гбр, здб, трп, 112 163 36 2680 0 2991 84813 Таен търг
08.12.2020
23.12.2020 23.12.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2103мт бб, бк, брз, гбр, здгл, см, трп, 404 367 26 1472 0 2269 73033 Таен търг
08.12.2020
23.12.2020 23.12.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2104 бб, бк, ива, 13 64 2 775 0 854 25545 Таен търг
08.12.2020
23.12.2020 23.12.2020
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2105 бб, бк, брз, гбр, здгл, см, трп, 195 413 16 1852 0 2476 69038 Таен търг
08.12.2020
23.12.2020 23.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2112 бб, бл, цр, чб, 89 168 16 77 8 358 12269 Таен търг
13.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2113 бк, гбр, 0 0 0 173 0 173 7750 Таен търг
13.11.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2115 бб, бл, цр, чб, 5 123 21 73 6 228 6617 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2116 бл, чб, 74 113 1 20 6 214 7937 Таен търг
13.11.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2101 бб, чб, 31 94 4 35 5 169 5385 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2104 бб, цр, чб, 143 121 2 81 8 355 13351 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2105 бб, чб, 429 477 12 175 28 1121 42440 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2106 бб, чб, 188 439 21 148 8 804 25971 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2109 бб, чб, 65 62 0 51 5 183 6883 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2110 бб, здб, цр, чб, 192 442 27 166 22 849 27263 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2111 бб, чб, 37 185 8 58 10 298 9122 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2114 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 131 0 131 5869 Таен търг
13.11.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2102 бб, бл, чб, 12 151 19 95 11 288 7773 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2103 бб, бл, цр, 19 234 54 411 30 748 18043 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2107 бб, чб, 241 320 15 283 30 889 30795 Таен търг
13.11.2020
22.12.2020 22.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 2108 бб, чб, 157 141 19 65 12 394 15508 Таен търг
13.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Земен 07741 23 18 [email protected] 1806Д-21 бб, цр, чб, 45 1082 152 544 54 1877 40694 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 211 бк, гбр, здб, 149 344 4 1430 13 1940 89420 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 212 бл, здб, цр, 2 69 0 301 0 372 17282 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 213 бл, здб, цр, 10 63 0 379 2 454 21176 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 214 бб, бк, гбр, здб, чб, 44 69 2 540 2 657 27663 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 215 бк, бл, гбр, здб, цр, 27 26 0 446 5 504 23502 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 216 бк, гбр, здб, 113 166 8 417 8 712 34469 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 217 бб, бк, брз, ела, ива, см, 229 199 26 323 105 882 30797 Таен търг
17.12.2020
05.01.2021 05.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 2001Д бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб, 560 521 1 8131 13 9226 328957 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected].bg 218 бк, бл, гбр, здб, трп, цр, 62 104 3 2856 3 3028 125100 Таен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 219 бб, бл, здб, цр, чб, 201 87 0 2185 3 2476 95682 Таен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 220 бл, здб, цр, 3 12 0 1287 0 1302 53502 Таен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Ихтиман 07242546 [email protected] 221 бл, цр, 0 0 0 416 0 416 17056 Таен търг
04.01.2021
20.01.2021 20.01.2021
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2100 бб, бк, ела, см, 79 80 3 289 32 483 22994 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2101 бб, бк, чб, 291 95 14 143 16 559 29350 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2102 бб, бк, бм, 220 40 2 220 23 505 25809 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2103 бк, ела, 200 19 2 395 78 694 33209 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2104 бб, бк, брз, ела, 185 33 5 359 71 653 31697 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2105 бб, бк, ела, 57 13 2 494 28 594 25908 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2106 бб, бк, врб, см, трп, 271 31 5 840 95 1242 55188 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2107 бб, бк, 690 45 22 1300 246 2303 109716 Явен търг
30.11.2020
18.12.2021 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2108 гбр, здб, 1 0 0 414 0 415 18705 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2109 бк, 11 3 11 470 45 540 22919 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2110 бк, 11 4 0 800 160 975 41988 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2111 бб, здб, чб, 29 63 5 328 26 451 11465 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2112 бк, здб, 6 0 0 242 2 250 11366 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2113 бк, здб, 29 4 0 520 9 562 25625 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2114 здб, 0 0 0 368 0 368 16560 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2115 бк, здб, 0 0 1 347 0 348 15376 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2116 бк, здб, 100 6 2 754 30 892 42121 Явен търг
30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2117 бб, брз, 86 87 2 42 5 222 10952 Явен търг
30.11.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2120 бб, бк, 159 110 2 247 9 527 19115 Явен търг
19.08.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2112 бб, чб, 45 153 12 31 3 244 7141 Явен търг
19.08.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2113 бб, чб, 40 138 9 21 3 211 6182 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2101МТ здб, чб, 217 36 2 45 3 303 15592 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2102МТ бб, см, 853 49 9 59 16 986 61386 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2103МТ бб, здб, чб, 101 61 9 66 8 245 9501 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2104МТ бб, здб, чб, 155 241 33 64 8 501 17841 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2105МТ бб, здб, чб, 121 264 37 73 6 501 16857 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2106МТ тп, 55 28 3 1 0 87 4518 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2107МТ чб, 56 221 39 37 6 359 10241 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2108 бб, 14 70 19 11 1 115 3309 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2109 чб, 17 43 7 7 1 75 2359 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2110МТ тп, 349 32 16 22 12 431 24951 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2111 бб, 20 101 12 11 2 146 4265 Явен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2114 бк, гбр, здб, 132 8 2 532 19 693 31478 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2115 бк, вгбр, здб, 10 3 0 436 4 453 18832 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2116 бк, вгбр, здб, чб, 16 60 3 29 1 109 3408 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2117 вгбр, чб, 9 107 11 29 2 158 4151 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2118 бб, бк, см, 11 25 4 84 3 127 3919 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2119 бб, чб, 86 230 7 45 3 371 11409 Явен търг
02.12.2020
18.12.2020 18.12.2020
ДГС Кюстендил 21001 бб, бл, здб, чб, 117 297 9 301 0 724 22286 Таен търг
22.12.2020
08.01.2021 08.01.2021
ДГС Кюстендил 21003 бб, чб, 342 378 12 276 0 1008 33743 Таен търг
22.12.2020
08.01.2021 08.01.2021
ДГС Кюстендил 2102Д бб, бл, цр, чб, 911 1490 50 1426 0 3877 117180 Явен търг
22.12.2020
21.01.2021 21.01.2021
ДГС Кюстендил 21002 ак, бб, врб, кдб, чб, 118 409 15 262 0 804 22673 Таен търг
22.12.2020
08.01.2021 08.01.2021
ДГС Кюстендил 21004 бб, здб, цр, чб, 164 322 19 332 0 837 26162 Таен търг
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21005 бб, бк, чб, 120 97 1 106 0 324 11428 Таен търг
22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 2101Д бб, бл, здб, чб, 803 934 15 852 0 2604 86652 Явен търг
04.01.2021
05.02.2021 05.02.2021
ДГС Кюстендил 1903Д-21 ак, бб, бл, срлп, чб, 1192 1583 29 1327 0 4131 125212 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2108 бб, бк, чб, 379 52 9 349 120 909 42746 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2109 бб, бк, трп, 143 211 42 174 87 657 27610 Явен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 1806Д-21 бб, бк, дб, дгл, см, чб, 144 1085 103 834 8 2174 58453 Явен търг   17.08.2018 17.08.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2104 бб, 732 538 6 242 104 1622 69827 Електронен търг
11.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2105 бк, бл, брз, ива, трп, 63 11 7 606 245 932 43208 Явен търг
11.11.2020
03.12.2020 03.12.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2106МТ бб, чб, 186 210 7 138 5 546 18824 Явен търг
11.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2109МТ бб, 262 152 1 81 35 531 23669 Явен търг
11.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2110МТ бб, чб, 453 217 2 64 26 762 35483 Явен търг
11.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2113МТ бб, 553 458 3 168 72 1254 54335 Явен търг
11.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2114МТ ак, бб, бк, брз, вгбр, едлп, здгл, ива, кст, трп, чб, 336 172 8 421 114 1051 45616 Явен търг
12.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2116МТ бк, ива, 638 56 44 564 241 1543 80451 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2119 ак, бб, бк, вгбр, кст, чб, 197 188 6 187 22 600 24106 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2121 ак, бб, бк, брз, вгбр, едлп, здгл, ива, кст, см, 233 111 17 320 84 765 34889 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2122 ак, здб, кст, чб, 116 107 6 287 9 525 22494 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2123 бк, вгбр, кст, 157 24 0 376 138 695 34200 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2124 ак, бб, здб, чб, 162 111 3 105 9 390 16558 Явен търг
12.11.2020
01.12.2020 01.12.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2125МТ и214, 343 79 24 18 1 465 32660 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2126МН и214, 236 204 18 15 3 476 27696 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 2127МН и214, 345 60 14 32 4 455 32179 Явен търг
12.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21101 бб, бк, ела, см, трп, 2249 642 36 3004 207 6138 225818 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21102 здб, срлп, цр, чб, 121 57 0 71 11 260 9822 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21103 бб, цр, чб, 36 108 5 52 12 213 6046 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21104 кдб, чб, 5 135 17 30 0 187 4540 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21105 бб, чб, 5 189 22 27 0 243 5722 Таен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 21108 бб, цр, чб, 819 569 14 528 24 1954 67131 Електронен търг
02.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2102 чб, 106 546 81 220 28 981 26642 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2103 чб, 46 252 26 81 10 415 11587 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2112 бк, гбр, дрш, здб, 71 44 1 559 0 675 29712 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2104 чб, 95 207 15 193 23 533 15199 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2107 бб, гбр, дрш, здб, цр, чб, 187 275 3 619 48 1132 35239 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2111 бк, гбр, дрш, здб, цр, 22 22 0 805 0 849 36134 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2113 бк, гбр, здб, цр, 29 145 12 529 0 715 31088 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2114 бб, бк, гбр, 35 263 23 734 2 1057 45206 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected]bg 2115 бк, гбр, здб, 24 183 11 680 0 898 38888 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2116 бк, гбр, здб, 10 101 6 295 0 412 17910 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2106 бб, чб, чдб, 99 412 27 195 24 757 21401 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2108 бб, чб, 141 319 8 595 62 1125 30975 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2110 бб, чб, 227 295 3 632 77 1234 36147 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2101 чб, 111 753 68 312 26 1270 32627 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2105 бб, чб, 75 703 63 303 27 1171 30561 Таен търг
27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2102 бб, бк, дгл, см, 419 372 18 291 26 1126 54330 Таен търг
20.11.2020
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 2103 ак, бб, дб, чб, 31 678 38 305 12 1064 35771 Таен търг
20.11.2020
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2101Д бб, бм, ела, см, 1930 51 5 27 121 2134 174675 Явен търг
04.01.2021
05.02.2021 05.02.2021
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1806Д-21 бб, бк, дб, см, цр, чб, 251 256 31 533 22 1093 46296 Явен търг   17.08.2018 17.08.2018
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1905Д-21 бб, ела, см, 1804 56 10 47 227 2144 172081 Явен търг   06.12.2019 06.12.2019
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1902Д-21 бб, бк, брз, здгл, см, 1577 2530 266 1403 351 6127 262965 Явен търг   15.07.2019 15.07.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2101 врб, тп, 397 36 16 62 4 515 30786 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2102 чб, 167 24 1 24 8 224 10840 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2103 чб, 402 88 3 18 18 529 26419 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2106 бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, 68 302 16 237 10 633 23069 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2107 бб, 70 329 11 79 14 503 18510 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2108 бб, бк, врб, гбр, здб, трп, 8 2 0 1947 1 1958 78168 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2109 бк, гбр, здб, 20 2 0 1498 1 1521 61914 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2110 бк, гбр, здб, трп, 35 29 0 1193 2 1259 53594 Явен търг
26.11.2020
14.12.2020
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2111 бб, гбр, здб, чб, 39 287 57 76 2 461 13918 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2112 бб, 72 59 1 46 3 181 8124 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2115 чб, 335 105 2 36 16 494 23401 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2101 тп, 171 23 12 37 178 421 21313 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2106 бб, бк, брз, здгл, ива, лп, см, трп, 130 347 11 266 0 754 25783 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2109 чб, 7 434 87 176 43 747 18822 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2102 МТ бл, цр, чб, 183 303 71 125 6 688 24070 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2103 МТ бк, ива, см, 245 7 23 531 107 913 44099 Явен търг
20.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2104 МТ бк, гбр, 75 1 0 510 139 725 32670 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2105 бк, здб, 0 0 0 338 1 339 14178 Явен търг
20.11.2020
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2107 МТ бб, гбр, здб, чб, 51 275 17 117 0 460 15491 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2108 МТ бк, ива, см, 172 24 20 280 57 553 26930 Явен търг
20.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2111 бб, здб, здгл, 363 368 9 207 45 992 42023 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2112 бк, здб, 0 0 2 349 8 359 15000 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2113 бб, ела, 723 52 3 136 33 947 57977 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2114 бб, бк, 538 29 1 120 23 711 44354 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2115 бб, бк, бм, ела, 839 45 15 478 105 1482 83720 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2116 бб, ел, чб, 189 173 17 43 5 427 18361 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2117 бб, бк, чб, 202 231 13 90 14 550 20951 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2118 бл, чб, 35 337 99 82 12 565 15494 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2110 МТ бб, чб, 160 353 9 80 2 604 21624 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2120 бб, чб, 192 394 37 96 17 736 28395 Явен търг
20.11.2020
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2121 МТ бк, гбр, здб, 53 3 0 500 14 570 24596 Явен търг
20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2122 бб, бк, гбр, здб, здгл, лст, трп, чб, 252 212 10 187 0 661 28468 Явен търг
06.01.2021
22.01.2021 22.01.2021
ДГС Сливница 21103 бб, чб, 147 685 75 247 0 1154 30352 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21104 бб, чб, 148 416 30 110 0 704 21408 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21105 чб, 107 246 19 103 0 475 14136 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21106 чб, 7 179 13 78 0 277 6148 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21107 бб, здб, цр, чб, 294 1381 147 590 0 2412 65522 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21108 бб, чб, 16 114 5 140 7 282 6766 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21109 бб, брз, чб, 5 234 22 113 0 374 8060 Явен търг
03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21101п бк, гбр, трп, чрш, яв, 8 65 12 684 0 769 29010 Таен търг
30.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 21102 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 43424 Таен търг
30.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 21103 бк, гбр, здб, 13 42 50 2147 0 2252 92730 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21104 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1491 0 1549 54699 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21105 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 10010 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21106 бк, гбр, здб, 0 7 11 1191 0 1209 44845 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21107с бб, чб, 6 112 34 1005 68 1225 26108 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21108с бб, чб, 173 343 50 452 9 1027 29150 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21109 бб, 271 204 28 30 350 883 31985 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21110 гбр, здб, кл, 1 1 3 182 0 187 7799 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21111 бб, брз, здб, чб, 139 115 8 90 6 358 13807 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21112 бб, 5 8 1 50 15 79 2160 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21113 бк, 48 5 11 430 0 494 21418 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21114 бк, 3 3 10 412 0 428 18032 Таен търг
30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2108 бк, 85 16 9 483 207 800 33465 Таен търг
15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2107 бк, 64 18 6 213 54 355 15165 Таен търг
15.06.2020
29.01.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2101 бб, здгл, 56 186 13 56 5 316 11133 Таен търг
09.12.2020
29.01.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2102 бб, чб, 617 341 10 120 80 1168 49468 Таен търг
09.12.2020
30.12.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2103 бб, бк, чб, 311 96 6 89 74 576 26835 Таен търг
09.12.2020
26.01.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2104 бк, 341 25 0 510 341 1217 54968 Таен търг
09.12.2020
29.01.2021
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2105 бк, 47 4 1 97 90 239 10555 Таен търг
09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2106 ак, тп, 324 6 18 55 20 423 25325 Таен търг
09.12.2020
26.01.2021
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2101мт бб, бк, вб, гбр, здгл, см, чб, 601 244 50 154 17 1066 50636 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2102мт ак, бб, бк, гбр, кгбр, кл, цр, чб, 236 181 25 227 11 680 28209 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2104мт бб, бк, гбр, здгл, лст, см, 803 116 43 1023 11 1996 85084 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2105мт бк, гбр, здгл, см, 93 4 3 1374 2 1476 47276 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2106мт бб, бк, гбр, см, 130 24 7 254 1 416 16549 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2108 кгбр, мжд, 0 0 0 563 0 563 15764 Таен търг
24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2109 бк, бл, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 1093 0 1093 31222 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2110 бк, гбр, кгбр, цр, 0 0 0 359 0 359 10699 Таен търг
24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2116 бк, гбр, 0 0 0 499 0 499 14970 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2103мт бб, чб, 1213 275 93 329 36 1946 93181 Таен търг
23.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2107 гбр, здб, кгбр, лп, цр, 0 0 0 262 0 262 7820 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2111 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, чб, 12 6 3 940 2 963 27497 Таен търг
24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2112 бк, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, цр, 0 0 0 518 0 518 14882 Таен търг
24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2113 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, цр, 0 0 0 368 0 368 10574 Таен търг
24.11.2020
09.12.2020 09.12.2020
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2114 кгбр, 0 0 0 945 0 945 26460 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2115 гбр, здб, цр, 0 0 0 1413 0 1413 42390 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Тетевен 0678 30 21 [email protected] 2117 бк, гбр, здб, 0 0 0 477 0 477 14360 Таен търг
24.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2101МТ бб, ела, см, 355 268 41 107 19 790 48490 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2102МТ бб, бк, ела, см, 324 256 44 127 25 776 47353 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2103МТ бб, бк, ела, см, 810 86 49 182 12 1139 85367 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2105 бб, здб, 216 345 44 285 18 908 35462 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2106 бб, брз, лст, чб, 150 95 8 68 7 328 17685 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 272 23 11 105 11 422 28189 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2108МТ бб, 147 145 16 80 8 396 21198 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2109 бб, здб, 51 527 166 121 10 875 32815 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2114МТ бб, ела, см, 171 503 76 55 11 816 38733 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2115 бб, бк, см, 223 155 37 192 5 612 30121 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2117 бб, бк, здб, трп, 307 118 13 485 40 963 42614 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2118 бб, 273 176 8 55 11 523 30237 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2119 бб, см, 73 150 45 23 7 298 14745 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2120МТ бб, бк, см, 934 415 58 419 65 1891 102078 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2122МТ бб, здб, 57 396 63 25 5 546 21066 Явен търг
26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2121Д бб, бк, ела, см, 2929 1086 233 603 91 4942 337328 Явен търг
22.12.2020
21.01.2021 21.01.2021