1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 10.04.2018
Преписка ID: 10.04
Предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет в съответствие с МСФО /международни стандарти за финансови отчети/ и МСС /международни счетоводни стандарти/ за 2018 година на „Югозападно държавно предприятие” ДП”
Валидна до (вкл.): 20.04.2018