1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 18.10.2019
Преписка ID: 18
Предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали за 2020г. за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП”
Валидна до (вкл.): 18.10.2019
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.10.2019
Преписка ID: 9093361
Предмет: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на “Югозападно държавно предприятие” ДП”
Валидна до (вкл.): 21.10.2019
ЮЗДП - Дата на обявата: 18.10.2019
Преписка ID: 9093603
Предмет: „Поддържка на Data VPN и интернет свързаност за нуждите на Югозападно държавно предприятие ДП”
Валидна до (вкл.): 28.10.2019