1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 21.02.2019
Преписка ID: 21
Предмет: збор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ за нуждите на ЦУ на „ЮЗДП” ДП, гр. Благоевград и тридесет и три броя от териториалните му поделения, както следва: ТП „ДГС Белица”; ТП „ДГС Белово”; ТП „ДГС Брезник”; ТП „ДЛС Витошко- Студена”; ТП „ДГС Гоце Делчев”; ТП „ДГС Гърмен; ТП „ДЛС Дикчан”; ТП „ДГС Добринище”; ТП „ДГС Елешница; ТП „ДГС Елин Пелин”; ТП „ДГС Етрополе”; ТП „ДГС Земен”; ТП „ДЛС Искър”; ТП „ДГС „Ихтиман”; ТП „ДГС Катунци”; ТП „ДГС Костенец”; ТП „ДГС Кюстендил”; ТП „ДГС Места”; ТП „ДЛС Осогово”; ТП „ДГС Петрич”; ТП „ДГС Пирдоп”; ТП „ДГС Първомай”; ТП „ДГС Радомир”; ТП „ДГС Разлог”; ТП „ДГС Самоков”; ТП „ДГС Сандански”; ТП „ДГС Симитли”; ТП „ДГС Сливница”; ТП „ДГС Струмяни”; ТП „ДГС Тетевен”; ТП „ДГС Трън” ТП „ДЛС Kричим” , ТП „ДГС Якоруда”.
Валидна до (вкл.): 21.02.2019