1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 24.02.2020
Преписка ID: 9096589
Предмет: „Предоставяне на услуга по архивиране на документи за нуждите на териториалните поделения към “Югозападно държавно предприятие” ДП”
Валидна до (вкл.): 05.03.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.02.2020
Преписка ID: 9096387
Предмет: „Изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии, находящи се на територията на „Югозападно държавно предприятие” ДП”.
Валидна до (вкл.): 24.02.2020