1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.08.2020
Преписка ID: 1
Предмет: ”Изготвяне на експертни оценки, при спазване разпоредбите на Закона за държавната собственост, Правилника за приложение на ЗДС и други нормативни документи за определяне на наемни цени и справедлива пазарна стойност на недвижими имоти – сгради и земя, които не са горски територии и други активи държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в териториалния му обхват на дейност”.
Валидна до (вкл.): 04.08.2020