1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!




ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 09.01.2020
Преписка ID: 02724-2020-0001
Предмет: Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца за нуждите на ТП ДГС Струмяни
Валидна до (вкл.): 09.01.2020