1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Информация за преписка

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!ЮЗДП - Дата: 08.05.2020

Информация за препискатаСъдържание

Номер и дата на документа Тип на документа Публикуван на
02724-2017-0021 / 08.05.2020 ДОКУМЕНТАЦИЯ 08.05.2020
02724-2017-0021 / 19.05.2020 ПРОТОКОЛ 19.05.2020
02724-2017-0021 / 19.05.2020 РЕШЕНИЕ 19.05.2020