1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Информация за преписка

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!ДГС Първомай - Дата: 29.08.2018

Информация за препискатаСъдържание

Номер и дата на документа Тип на документа Публикуван на
02724-2017-0021 / 29.08.2018 ДОКУМЕНТАЦИЯ 29.08.2018
02724-2017-0021 / 13.09.2018 СЪОБЩЕНИЕ 13.09.2018
02724-2017-0021 / 14.09.2018 ПРОТОКОЛ 14.09.2018
02724-2017-0021 / 14.09.2018 ДОКЛАД 14.09.2018
02724-2017-0021 / 14.09.2018 РЕШЕНИЕ 14.09.2018
02724-2017-0021 / 01.11.2018 ПОКАНА 01.11.2018
02724-2017-0021 / 23.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 23.03.2020