1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 09.07.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: : „Извършване на текущ ремонт на Ловна резиденция „Бор“, находяща се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“ гр.Кюстендил“,
Валидна до (вкл.): 09.07.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.07.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на архивно помещение за нуждите на ЦУ на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград в Административната сграда на ул. „Зора“ № 18 в гр. Благоевград.
Валидна до (вкл.): 06.07.2018