1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 15.01.2019
Преписка ID: 02724-2019-0005
Предмет: Доставка на горива, предназначени за отопление за нуждите на териториалните поделения и централно управление на Югозападно държавно предприятие за 2019 година
Валидна до (вкл.): 15.01.2019
ЮЗДП - Дата на обявата: 15.01.2019
Преписка ID: 02724-2019-0004
Предмет: Доставка на гориво и смазочни материали за нуждите на териториалните поделения и централно управление на Югозападно държавно предприятие за 2019 година
Валидна до (вкл.): 15.01.2019