1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 18.05.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Профилактика и доизграждане на поливна система в горски разсадник "Локорско".
Валидна до (вкл.): 18.05.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 08.05.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на площадка и разполагане на модулен трафопост тип КТП - 20 KV в поземлен имот 44224.5794.80 в землището на с. Локорско, Район Нови Искър, община Столична за захранване с електроенергия на инсталация за контейнерно производство на фиданки в горски разсадник "Локорско".
Валидна до (вкл.): 08.05.2020