1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на горски автомобилен път „Света Петка”, в землището на село Сухострел, община Симитли, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на горски автомобилен път „Вранещица”, в землището на село Сухострел, община Симитли, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на траен горски път „Сарандила”, находящ се в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията ТП „ДГС Симитли””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на траен горски път „Врътката”, в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на траен горски път в м. „Сарачево”, в землището на село Влахи, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на траен горски път в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Вранещица в землището на село Сухострел община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Св. Петка” в землището на село Мечкул, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарандила” в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоем в м. „Сарачево”, в землището на село Влахи, общ. Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Врътката” в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.09.2020
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на водоем в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, общ. Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".
Валидна до (вкл.): 11.09.2020