1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.06.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Доставка и монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие, част от мълниезащитна система на 4 /четири/ броя пожаронаблюдателни кули, находящи се в тероториалния обхват на ТП „ДГС Дикчан”, ТП „ДГС Кресна”, ТП „ДГС Гърмен” и ТП „ДГС Места”.
Валидна до (вкл.): 14.06.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 08.06.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изграждане на инфраструктура за разсадниково производство за нуждите на ЮЗДП ДП”
Валидна до (вкл.): 08.06.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.06.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изготвяне на проект за основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол, землище на с. Ноевци, общ. Брезник, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”
Валидна до (вкл.): 04.06.2018