1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.09.2018
Преписка ID: 02724-2018-0078 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на технолoгично и електрооборудване и специализиран софтуер на 9 /девет/ броя пожаронаблюдателни кули и контролни центрове към тях, както и единен център обединяващ информацията, собственост на „Югозападно държавно предприятие” ДП Благоевград”