1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 19.11.2018
Преписка ID: 19 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 2 броя нови пътнически микробуси (8+1 места) за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 09.11.2018
Преписка ID: 09 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на фуражи за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП /ЮЗДП ДП/”
ЮЗДП - Дата на обявата: 05.11.2018
Преписка ID: 05 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на гуми, джанти и вентили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 05.11.2018
Преписка ID: 02724-2018-0099 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Доставка на 1 /един/ брой оборудване за багер за трансплантиране/засаждане на едроразмерни дървета за нуждите на ЮЗДП ДП.