1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 16.01.2019
Преписка ID: 16 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на “Югозападно държавно предприятие” ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 09.01.2019
Преписка ID: 09 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на "Югозападно държавно предприятие" ДП за 2019г.
ЮЗДП - Дата на обявата: 08.01.2019
Преписка ID: 02724-2019-0001 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: : „Избор на изпълнител за поддръжка на офис техника, компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и др. техника в извънгаранцонен срок и доставка чрез закупуване на резервни части за офис техника за нуждите на териториалните поделение и централно управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград”
ЮЗДП - Дата на обявата: 03.01.2019
Преписка ID: 02724-2018-0123 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Изработка и периодична доставка на униформено представително и теренно облекло за нуждите на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие, създадени на основание чл.163, ал.1 и параграф 9 от Закона за горите”
ЮЗДП - Дата на обявата: 17.01.2019
Преписка ID: 02724-2019-0006 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на хардтопи и вани за товарен отсек на пикапи за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”