1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.03.2019
Преписка ID: 02724-2019-0026 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка и монтаж на офис и друго обзавеждане /мебели/ за нуждите на “Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.03.2019
Преписка ID: 02724-2019-0023 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов компактен трактор с прикачен инвентар за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 01.03.2019
Преписка ID: 02724-2019-0022 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Извършване на групово сертифициране на управлението на горите по FSC и последващи годишни одити за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Сертифициране на териториални поделения на ЮЗДП ДП, обособени в група „Север” и Обособена позиция № 2 - Сертифициране на териториални поделения на ЮЗДП ДП, обособени в група „Юг”.
ЮЗДП - Дата на обявата: 04.03.2019
Преписка ID: 02724-2019-0027 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на фуражи за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП /ЮЗДП ДП/”