1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 12.01.2018
Преписка ID: 02724-2018-0003 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Доставка на горива предназначени за отопление за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на "Югозападно държавно предприятие" ДП.
ЮЗДП - Дата на обявата: 12.01.2018
Преписка ID: 02724-2018-0002 ()
Процедура: Договаряне без обявление
Предмет: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на "Югозападно държавно предприятие" ДП за 2018г.
ЮЗДП - Дата на обявата: 02.01.2018
Преписка ID: 02724-2017-0210 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Периодична доставка, инсталиране и гаранционно обслване на компютри и периферни устройства за нуждите на „Югозападно държавно предпритие” ДП, гр. Благоевград“