1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 19.12.2018
Преписка ID: 19 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Изработка и периодична доставка на униформено представително и теренно облекло за нуждите на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие, създадени на основание чл.163, ал.1 и параграф 9 от Закона за горите”
ЮЗДП - Дата на обявата: 12.12.2018
Преписка ID: 12 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на хардтопи и вани за товарен отсек на пикапи за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 10.12.2018
Преписка ID: 02724-2018-0114 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 03.12.2018
Преписка ID: 02724-2018-0113 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”