1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.06.2018
Преписка ID: 02724-2018-0042 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.06.2018
Преписка ID: 02724-2018-0043 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1 – Нови високопроходими товарни автомобили, 4х4, с покрита бордова каросерия – 5 броя; 2.Обособена позиция 2 - Нови високопроходими пътнически автомобили, 4х4, със седем места и място за товарене – 9 броя; 3. Обособена позиция 3 - Нови високопроходими товарни автомобили, тип пожарна, 4х4, с пет места и покрита бордова каросерия, на която е монтирана инсталация за гасене на пожари, с вместимост на водния резервоар минимум 450 литра – 8 броя.”