1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 07.08.2018
Преписка ID: 02724-2018-0065 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща доставка и монтаж на сигнално-известителна техника, използване и поддържане на монтираната сигнално-известителна техника в обект на „Югозападно държавно предприятие” ДП”.