1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 13.01.2020
Преписка ID: 13 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на нови високопроходими автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез финансов лизинг на 1 брой нов високопроходим товарен автомобил, 4х4, 1+1 места с покрита бордова каросерия, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация. Обособена позиция № 2: Доставка чрез финансов лизинг на 1 брой нов високопроходим пътнически автомобил, 4х4, със седем места и с място за товари, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация. Обособена позиция № 3: Доставка чрез финансов лизинг на 50 броя нови високопроходими автомобили, тип джип, 4х4, с пет места, ролбар, лебедка, теглич, допълнителен багажник, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация”