1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

23/01/2020

На основание заповед № РД 07-1332/27.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

21/01/2020

ЮЗДП С РЕШАВАЩ ПРИНОС В ПРИКЛЮЧИЛ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА БЛАГОРОДНИЯ ЕЛЕН В БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

20/01/2020

295 ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРСКИ ИМОТИ СА ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГИ ПРОДАДАТ НА ЮЗДП
ОБЯВЛЕНИЕ

20/01/2020

На основание заповед № РД-49-12/08.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП ДГС Етрополе).
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

17/01/2020

НАД 28 000 ПРОВЕРКИ ЗА ГОДИНА В ГОРИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ЮЗДП
ОБЯВА

14/01/2020

На основание заповед № РД-07-1272/04.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

13/01/2020

ПРЕДСТОИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОДИТ ПО ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ В БЛАГОЕВГРАДСКА И КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/12/2019

ЮЗДП СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА 2020 Г.
ОБЯВЛЕНИЕ

19/12/2019

На основание заповед № РД-49-406/04.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” (ТП ДГС Добринище).
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/12/2019

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В „ДЛС КРИЧИМ” СА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАПОВЕД

11/12/2019

На основание чл. 172, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 10, т. 15 и ал. 3 от Закона за горите, във връзка с решение № 2829/18.09.2019 г. от Протокол №292 на УС на ЮЗДП ДП за откриване на „Конкурс за стипендианти на ЮЗДП ДП за 2019 г.” и Протокол от 05.12.2019 г. от заседание на комисията, назначена със заповед № РД 07-1262/03.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/12/2019

800 ЖИВИ ЕЛХИЧКИ ОТ ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА МЗХГ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/12/2019

ДВА НОВИ СЛУЧАЯ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ В ЮЗДП
ИНФОРМАЦИЯ

03/12/2019

ЮЗДП ПОЛУЧИ КАТО ДАРЕНИЕ ОТ КИТАЙСКА ФИРМА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/12/2019

НАД 650 ДКА УВРЕДЕНИ ГОРИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 ЗАЛЕСЯВА ЮЗДП ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/11/2019

НОВИ ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

21/11/2019

ЗАПОЧВА ГРУПОВАТА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО FSC В ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗВЕСТИЕ

21/11/2019

Публично известие за предварителния одит по FSC
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

18/11/2019

НОВИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ОБЯВЛЕНИЕ

18/11/2019

На основание заповед № РД-07-990/17.09.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 8 (осем) години на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен” /ТП „ДГС Тетевен”/.
1  2   3  4  5