1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/08/2019

ВРЕМЕННИ ПРИЕМНИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ГОРНА КОЗНИЦА И ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ОТВАРЯ ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/08/2019

ЗАКОННА Е СЕЧТА В РАЙОНА НА С. ГОРНА КОЗНИЦА, ОБЕКТИТЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ НЕ СА ДО ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА СЕЛОТО
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

21/08/2019

КИТАЙСКИ ФИРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

15/08/2019

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО ДИВИТЕ СВИНЕ В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/08/2019

УСКОРЕНО ВЪРВИ ЗАПАСЯВАНЕТО С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ В ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

12/08/2019

ЮЗДП се включва в отбелязването на Международния ден на младежта и ранното екологично възпитание днес
KARTA

08/08/2019

Kарта на разпространение на африканска чума
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

08/08/2019

МЕРКИТЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ НАЛАГАТ ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ В „ДЛС КРИЧИМ”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

07/08/2019

ГОРСКИ СТРАЖАР ОТ „ДГС ЗЕМЕН” Е ЗАЛОВЕН ДА ПРЕВОЗВА НЕЗАКОННО ДЪРВА, ДОКАТО Е В БОЛНИЧНИ
ДИПЛЯНА

06/08/2019

ЮЗДП ИЗДАДЕ ИНФОРМАЦИОННА ДИПЛЯНА С МЕРКИ СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/08/2019

СТРОГ РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП В „ДЛС ИСКЪР” СЛЕД ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВА СВИНЯ ВЪВЕЖДА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/08/2019

ЗАГИНАЛИЯТ МЪЖ КРАЙ С. БРЕЗНИЦА Е ДОБИВАЛ ДЪРВА С РЕДОВНО ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ
ОБЯВЛЕНИЕ

05/08/2019

На основание заповед № РД-07-692/05.07.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” /ТП „ДГС Гоце Делчев”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/08/2019

ЮЗДП ПРОДЪЛЖАВА АКТИВНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/07/2019

НАД 9300 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/07/2019

ЮЗДП МОБИЛИЗИРА ВСИЧКИ СИЛИ В БИТКАТА СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/07/2019

НЕ Е УСТАНОВЕНО СТРОИТЕЛСТВО В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА САНДАНСКИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

12/07/2019

ЖИТЕЛИТЕ НА САТОВЧА ПОДКРЕПЯТ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЯ ОТ ПЛЕТЕНА КЪМ СЪРНИЦА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/07/2019

ПРЕДЛАГА СЕ ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА МОТОРНИ СПОРТОВЕ В ГОРИТЕ ОКОЛО СОФИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ

03/07/2019

На основание заповед № РД-49-165/27.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” (ТП „ДГС Кресна“).
1   2  3  4