1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниКОНКУРС

КОНКУРС


06/04/2020

 Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Рила” в района  на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП „ДГС Самоков“), 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ