1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


17/03/2020

Общо 3552 дка опожарени терени в районите на Кресна и Симитли трябва да бъдат възобновени до март 2023 г.

 

          Югозападното държавно предприятие подписа днес договор с ДФ „Земеделиеза изпълнението на проект по горска мярка 8.4.Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от ПРСР. С предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 742 179 лв. ще бъдат възобновени опожарени територии в районите на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли.

          Финансираните дейности включват почистване на площите от храстови видове и остатъчна биомаса след извършения дърводобив, почвоподготовка, осигуряване на залесителен материал и засаждане на фиданките общо на 3552 дка увредени терени. От тях 2391 дка са в землищата на селата Ощава и Стара Кресна, на територията на „ДГС Кресна” и 1161 дка - в землищата на селата Сенокос и Мечкул, на територията на „ДГС Симитли”.

          Договорът е със срок на изпълнение 36 месеца. Така до средата на март 2023 г. трябва да бъдат възстановени всички изгорели държавни горски територии в районите на Кресна и Симитли при големия пожар през 2017 г.