1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


16/03/2020

          Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и с цел ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и в изпълнение на Заповед № РД 09-301/13.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, директорът на Югозападното държавно предприятие издаде Заповед № РД-07-203/16.03.2020 г. 

          С нея се въвежда принудителна дистанционна форма на работа в домашна среда, считано от 16.03.2020 г. по графици за служителите в централно управление. Част от тях ще продължат да изпълняват служебните си задължения на място. С въведената форма на работа се цели непрекъснатост в работния процес при максимално ограничаване на личните и социални контакти на служителите, с цел опазване на живота и здравето им.

          По разпореждане на директора на ЮЗДП подобни мерки се въвеждат и във всички териториални поделения ДГС/ДЛС на предприятието.