1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


02/03/2020

 Във връзка със запитвания Югозападното държавно предприятие информира, че на 28 февруари т.г. е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка чрез финансов лизинг на автомобили по три обособени позиции за нуждите на ЮЗДП. Решението за прекратяване на процедурата е публикувано на интернет страницата на предприятието в секция Профил на купувача – Открити процедури.