1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


19/02/2020

 

         Във връзка със запитвания относно предложение за преструктуриране на две държавни горски стопанства на територията на Община Петрич, ЮЗДП предоставя следната информация: 

                                                                                         

На свое редовно заседание Управителният съвет на ЮЗДП ДП е направил предложение до министъра на земеделието, храните и горите за сливане на двете териториални поделения на предприятието - "ДГС Първомай" и "ДГС Петрич". Мотивите за обединението са намаляване на административно-управленските разходи, подобряване организацията на работа, както и по-ефективно и качествено изпълнение на заложените горскостопански дейности. 

На територията на Община Петрич в момента има две държавни горски стопанства. С обединението им ще бъде улеснено взаимодействието с останалите общински и държавни ведомства, както и се очаква да бъде подобрено осигуряването на местното население с дърва за огрев. С вливането на "ДГС Първомай" към „ДГС Петрич" ще бъде осигурена финансова стабилност, тъй като новосформираното поделение ще стопанисва общо 30878 хектара, а средногодишното ползване на дървесина ще бъде 38933 куб. метра. Обемът и видът на горскостопанските мероприятия ще се запазят, като едновременно с това ще бъдат обезпечени с ресурс и дърводобивните, и дървопреработвателни фирми, регистрирани на територията на цялата община Петрич, в чийто обхват попадат и двете стопанства.

Припомняме, че със заповед на министъра на земеделието, храните и горите преди дни беше направено обединение на други две териториални поделения на ЮЗДП - "ДГС Костенец" и "ДГС Ихтиман".