1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниКОНКУРС

КОНКУРС


11/02/2020

 

 „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. БЛАГОЕВГРАД обявява конкурс за стипендианти за 2020 г.

Стипендия от 200 лв. месечно при среден семестриален успех най-малко - добър (4.00) или 300 лв. месечно при среден семестриален успех най-малко – много добър (4.50), за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър".

 

Стипендия 200 лв. месечно при среден семестриален успех най-малко - добър (4.00) или 300 лв. месечно при среден семестриален успех най-малко – много добър (4.50), за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ