1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


02/10/2019

Заповед РД 48-61/1.10.2019г., изд. на осн.чл.126, ал.2 от ЗВМД, за определяне мерки при констатиране случаи на АЧС при диви свине и утвърдени указания за определяне на инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня и мерки за биосигурност 

ЗАПОВЕД