1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


02/10/2019

Заповед РД 48-62/1.10.2019г. по чл. 54, ал. 5, т. 1 и т. 4 от ЗЛОД за разрешаване групово ловуване на дива свиня и забрана лова в ловностопански райони, попадащи в подзона А на инфектираните зони около констатиран случай на АЧС при дива свиня 

ЗАПОВЕД