1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


09/09/2019

С два дни се измества авиоборбата срещу боровата процесионка в горски масиви в Западните Родопи, планирана за 10 и 11 септември. Поради възникнали непредвидени обстоятелства пръскането в „ДЛС Дикчан” ще се извърши на 12 септември върху 1800 дка. Площите ще бъдат обработени с биологични препарати за растителна защита, които са разрешени от БАБХ и отговарят на стандартите на FSC за управление на горските територии.

На 13 септември – петък, ще бъдат третирани 50-годишни иглолистни гори в „ДГС Гърмен” на площ от 1000 дка, нападнати от вредителя.