1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


27/08/2019

 

Във връзка с излъчен репортаж в национална телевизия със заглавие: „Село застрашено да остане без вода – жителите на Козница с подписка и на протест”, в който жители на бобовдолското село Горна Козница сигнализират за безконтролна според тях сеч в района на „ДГС Дупница” и разушаване на пътищата от автомобилите, натоварени с дървесина, ЮЗДП предоставя следната информация:

 

По разпореждане на директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов на 27 август беше извършена спешна проверка от експерти на ЮЗДП, Регионална дирекция по горите Кюстендил и Община Бобовдол, в присъствието на представители на „ДГС Дупница” и на фирмата-изпълнител.

          Проверени са два подотдела в близост до селата Горна Козница и Коркина, в които се извежда законна сеч с редовно издадено позволително. Сечите в района са предвидени в утвърдения през 2017 г. горскостопански план на „ДГС Дупница”. Нито един от обектите, в които се извършва дърводобив, не е в близост до вододайната  зона на селото. Заложените лесовъдски мероприятия се извеждат с по-ниска интензивност от предвидените по горскостопански план. Дървесината освен за промишлен дърводобив е предназначева и за осигуряване на местното население в Горна Козница и околните села с дърва за огрев.   

          Комисията установи, че пътищата от населеното място до горските територии са в добро техническо и експлоатационно състояние, като фирмата, която добива дървесина, спазва задължението си да ги поддържа. Според експертите проблемите с водоподаването в с. Горна Козница нямат нищо общо с извежданите сечи, а са резултат на високите летни температури и загубите по амортизираната водопреносна мрежа.