1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


08/04/2019

В съботния ден в землището на трънското село Горочевци беше извършено залесяване с доброволен труд на 2 дка горска територия след проведена санитарна сеч в насаждение, пострадало от пожар. Инициативата е на Асоциацията на прокурорите в България, като в засаждането участваха обвинители и техните семейства, служители на „ДГС Трън”, представители на местната власт и други институции в общината.

Засадени бяха 1000 фиданки от черен бор, осигурени от Югозападното държавно предприятие. За памет на поколенията и за добрия пример беше поставена табела с дървени колони. На нея е написано: „Дърветата наоколо бяха залесени през 2019 г. по инициатива и с доброволен труд от Асоциацията на прокурорите в България. Пазете гората!“