1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


11/06/2020

 

Досегашният директор на „Държавно горско стопанство Петрич” инж. Христо Делин поема управлението на „ДГС Струмяни”. След освобождаването на предишния директор стопанството временно се ръководеше от инж. Людмила Начева.

Начело на „Държавно горско стопанство Петрич” е назначен инж. Симеон Ефремов. Донеотдавна той беше директор на „ДГС Първомай”, а след обединението на двете териториални поделения на Югозападното държавно предприятие в началото на м. май, работеше като главен инженер в „ДГС Петрич”.

Днес двамата директори бяха представени пред колективите на стопанствата.