1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


28/05/2020

Общата загриженост на жителите на софийското село Герман за състоянието и опазването на горите в района стана повод за проведената на 26 май т. г. среща по инициатива на кмета Маргаритка Станкова. В нея участваха служители от Югозападното държавно предприятие, „Държавно горско стопанство София”, представител на неправителствената екоорганизация WWF и повече от 50 жители на селото. Многократно бе изтъкната значимостта на гората над с. Герман като зелен пояс и като място за туризъм, спорт и лов. Основните въпроси на местните жители бяха свързани с извършваните дърводобивни дейности, състоянието на горските пътища, необходимостта от залесяване след извеждане на сечи, както и проблеми при снабдяването с дърва за огрев. Тези въпроси  бяха предмет и на разпоредена от директора на ЮЗДП проверка.

          Лесовъдите от „ДГС София” предоставиха подробна информация и карти за предвидените сечи през следващото десетилетие. От справката става ясно, че размерът на сечите по горскостопански план до 2028 г. е двойно по-малък в сравнение с дърводобива през изминалото десетилетие, като близо половината от планирания добив за десетилетието е предвиден за тази година.

          ЮЗДП поема ангажимент да възстанови горските пътища след приключване на сечите. Обяснено беше, че залесяванията са допустими единствено при възстановяване на повредени от пожари или болести гори, докато за всички останали гори има законово задължение да се отсичат единствено единични дървета, а в по-старите насаждения сечите да се провеждат в обекти с появила се млада гора. Като приоритетна задача беше прието да се създаде възможно най-бърза организация за предоставянето на дърва за огрев за местните жители. Служител на ЮЗДП обясни как гражданите да използват публичните карти и регистри за горите за осъществяване на обществен контрол върху дърводобива.

          Участниците в срещата се обединиха и около необходимостта от по-добра комуникация, за което ще се разчита на съдействието на кмета на с. Герман и на социалните мрежи в интернет. Това ще позволи усилията на местните жители и на лесовъдите да се насочат към започналите в началото на годината дейности по възстановяване на туристическа инфраструктура в района, опазването на горите от пожари, както и за намаляване на конфликтите между ловци, туристи и практикуващите моторни спортове в горите.