1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СПРАВКА

15/05/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 10.05.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

15/05/2018

ЗАПОЧНА БЕРИТБАТА НА ПЪРВИТЕ ЯГОДИ В „ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/05/2018

ЮЗДП ПРИЛАГА НОВА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО В ОСВОБОДЕНИ ПЛОЩИ СЛЕД САНИТАРНИ СЕЧИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/05/2018

ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ НА ПЛОЩ ОТ НАД 8400 ДЕКАРА БОРОВИ ГОРИ ИЗВЪРШИ ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/05/2018

ДОЧО ДОЧЕВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА „ДГС РИБАРИЦА”
СПРАВКА

30/04/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 30.04.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

27/04/2018

ДЕЦАТА УЧАТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В ГОРСКИ УЧИЛИЩА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

24/04/2018

ПРОДЪЛЖАВАТ ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

24/04/2018

ЮЗДП В ПОДКРЕПА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЕДИН ДЕН НА ВИТОША“
ПОКАНА

24/04/2018

Превенция и опазванена българската гора
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

24/04/2018

СТОЯН ДАГАЛОВ Е ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА „ДГС ПЪРВОМАЙ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

20/04/2018

ЮЗДП ОРГАНИЗИРА АВИОБОРБА СРЕЩУ РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА
ОБЯВЛЕНИЕ

19/04/2018

На основание Заповед № РД-07-268/22.03.2018г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, териториално поделение „Държавно горско стопанство Кюстендил” /ТП ДГС Кюстендил/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

18/04/2018

НАД 1700 ДЕЦА ПРИОБЩИ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮЗДП „РАСТЕМ ЗАЕДНО С НАШАТА ГОРА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/04/2018

ДВЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП С ДИРЕКТОРИ ТИТУЛЯРИ
ОБЯВЛЕНИЕ

17/04/2018

На основание Заповед № РД-07-233/09.03.2018г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/04/2018

РОСЕН ЯНЕВ ВЪЗСТАНОВЕН КАТО ДИРЕКТОР НА „ДГС СТРУМЯНИ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

16/04/2018

ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС КЮСТЕНДИЛ” ЗАЛЕСЯВАХА НАД СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА
СПРАВКА

16/04/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 13.04.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

16/04/2018

Благодарствен адрес от Българска телеграфна агенция за оказано съдействие от ЮЗДП при залесяване в района на "ДГС Рилски манастир"
 1  2  3