1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоНовини

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

20/07/2017

ПЪРВА РЕКОЛТА ПЧЕЛЕН МЕД В „ДГС ЯКОРУДА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/07/2017

ЮЗДП ПРОВЕЖДА СРЕЩИ С КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ОБЯВЛЕНИЕ

14/07/2017

На основание заповед № РД-07-489/18.05.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”, представляващ: едноетажна сграда, склад за фуражи, паянтова конструкция, построена 1989 г., с площ 448 кв.м., находяща се в поземлен имот № 001050, в землището на с. Първомай, с ЕКАТТЕ 59077, община Петрич.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/07/2017

ОВЛАДЯН Е ПОЖАРЪТ В ГОРАТА КРАЙ С. СТАРА КРЕСНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/07/2017

70 СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП И ДЕВЕТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ГАСЯТ ПОЖАР КРАЙ С. СТАРА КРЕСНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/07/2017

НАД 9000 ДЕКАРА СА СЪХНЕЩИТЕ ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ В ЧАСТНИ ИМОТИ В ОБЛАСТИТЕ КЮСТЕНДИЛ И ПЕРНИК
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

06/07/2017

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЮЗДП ЗАДЪРЖАХА КАМИОН С НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА В РАЙОНА НА „ДЛС ДИКЧАН”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

06/07/2017

ЮЗДП СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЛАЙФ ПЛЮС” ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/07/2017

В СЕЗОНА НА ПОЖАРИТЕ ЮЗДП ПРИЗОВАВА: ДА ПАЗИМ ГОРИТЕ!
ОБЯВЛЕНИЕ

03/07/2017

На основание заповед № РД 07-481/17.05.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на ТП „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена”
ОБЯВЛЕНИЕ

03/07/2017

На основание заповед № РД 07-482/17.05.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, находящи се в землището на с. Драгичево, ЕКАТТЕ 23251, общ. Перник, обл. Перник, с обща площ 362,129 декара, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Радомир”.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

30/06/2017

ЮЗДП И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА КЮСТЕНДИЛ И ПЕРНИК С ОБЩИ МЕРКИ СРЕЩУ СЪХНЕНЕТО НА ГОРИТЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/06/2017

ХРИСТО РАНГЕЛОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

28/06/2017

ЮЗДП С НОВА ИНВЕСТИЦИЯ В ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ В РАЙОНА НА „ДГС ПЕТРИЧ”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/06/2017

„ДГС ПИРДОП” ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ВРЕДИТЕЛ, ПРИЧИНЯВАЩ АЛЕРГИИ ПРИ ХОРАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/06/2017

323 ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШИХА ЗА СЕДМИЦА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

23/06/2017

ЮЗДП ЗАСИЛВА КОНТРОЛА ПРИ ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНА
ОБЯВЛЕНИЕ

19/06/2017

На основание заповед № РД 07-487/18.05.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”.
ОБЯВЛЕНИЕ

19/06/2017

На основание заповед № РД 07-490/18.05.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, в землището на с. Ковачевица, ЕКАТТЕ 37472, общ. Гърмен, обл. Благоевград, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен”.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/06/2017

НОВО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛ ОТ „ДГС РАЗЛОГ”
 1  2  3