1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

20/04/2018

ЮЗДП ОРГАНИЗИРА АВИОБОРБА СРЕЩУ РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА
ОБЯВЛЕНИЕ

19/04/2018

На основание Заповед № РД-07-268/22.03.2018г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, териториално поделение „Държавно горско стопанство Кюстендил” /ТП ДГС Кюстендил/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

18/04/2018

НАД 1700 ДЕЦА ПРИОБЩИ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮЗДП „РАСТЕМ ЗАЕДНО С НАШАТА ГОРА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/04/2018

ДВЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП С ДИРЕКТОРИ ТИТУЛЯРИ
ОБЯВЛЕНИЕ

17/04/2018

На основание Заповед № РД-07-233/09.03.2018г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/04/2018

РОСЕН ЯНЕВ ВЪЗСТАНОВЕН КАТО ДИРЕКТОР НА „ДГС СТРУМЯНИ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

16/04/2018

ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС КЮСТЕНДИЛ” ЗАЛЕСЯВАХА НАД СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА
СПРАВКА

16/04/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 13.04.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

16/04/2018

Благодарствен адрес от Българска телеграфна агенция за оказано съдействие от ЮЗДП при залесяване в района на "ДГС Рилски манастир"
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

10/04/2018

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГОРИ В СТАРА КРЕСНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

03/04/2018

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП И ДОБРОВОЛЦИ ЗАЛЕСИХА 4 ДЕКАРА НОВА ГОРА КРАЙ СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ АБДОВИЦА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/04/2018

Лесовъди от „ДГС Рилски манастир” гостуваха на ученици от гр. Кочериново
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

02/04/2018

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЮЗДП” ДП
СПРАВКА

02/04/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 30.03.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/03/2018

ЗА ВЕЛИКДЕН ЮЗДП ПОДПОМАГА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ПРОГРАМА

26/03/2018

ПРОГРАМА С ПРОЯВИ ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2018 2-5/10-13 АПРИЛ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

20/03/2018

ЗАПОЧНАХА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
СПРАВКА

17/03/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 17.03.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/03/2018

ОБУЧАВАТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП В ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

09/03/2018

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС СТРУМЯНИ” С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 1  2  3