1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/11/2017

УСПЕШНА АКЦИЯ ПРИ ЗАЛАВЯНЕ НА НАРУШИТЕЛИ В ГОРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/11/2017

4 АВТОМОБИЛА С НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА ЗАДЪРЖАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАЙОНИТЕ НА РАЗЛОГ И СИМИТЛИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/11/2017

ОБУЧАВАТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МОТОРНИ ТРИОНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/11/2017

ИНЖ. ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ ОТНОВО ОГЛАВЯВА „ДГС КРЕСНА”
ОБЯВЛЕНИЕ

11/11/2017

На основание заповед № РД–07-975/02.10.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”.
ОБЯВЛЕНИЕ

10/11/2017

На основание заповед № РД 07-1017/11.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

10/11/2017

С ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА НАД 2 МЛН. ЕВРО ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ГОРИ В ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

07/11/2017

ПОЛИЦАЙ И ВОЕНЕН ТРАНСПОРТИРАТ НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА
ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

07/11/2017

ЮЗДП ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЛАЙФ+ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/11/2017

ЮЗДП ОТКРИВА ВРЕМЕННИ ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/11/2017

Близо 3980 проверки извършиха за месец служителите на ЮЗДП
ОБЯВЛЕНИЕ

02/11/2017

На основание заповед № РД 49-260/19.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай” („ДГС Първомай”).
СПИСЪК

31/10/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 26.10.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ОБЯВЛЕНИЕ

30/10/2017

На основание заповед № РД-07-998/04.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп” /ТП „ДГС Пирдоп”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

23/10/2017

РАЗВИТИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА БРЕЖАНИ ОБСЪДИХА НА КРЪГЛА МАСА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/10/2017

РАЗВИТИЕТО НА КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА БРЕЖАНИ ЩЕ ОБСЪЖДАТ НА КРЪГЛА МАСА В ЮЗДП
СПИСЪК

16/10/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.10.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/10/2017

ПРЕДОТВРАТЕНА КРАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ЕЛЕШНИЦА И САНДАНСКИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/10/2017

ЮЗДП ИНВЕСТИРА В РЕМОНТ НА ДВА БАРАЖА НА МАРУЛЕВСКА РЕКА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/10/2017

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП НЕ ПРЕПРОДАВАТ ДЪРВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В С. КРАЙНИЦИ
 1  2  3