1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

КОНКУРС

22/01/2018

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Паничище", в района на дейност на ТП „ДГС Дупница“
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/01/2018

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ЮЗДП РАЗКРИ 8 ЦЕНТРАЛНИ СКЛАДА ЗА ДЪРВА
КОНКУРС

19/01/2018

На основание заповед № РД-07-950/19.09.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, ведно с построената в имота сграда – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” – гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” .
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/01/2018

ПОРЕДНО ГРУБО НАПАДЕНИЕ НАД СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП
СПРАВКА

15/01/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 15.01.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

12/01/2018

ОТКРАДНАХА 8 МОТОРНИ ТРИОНА И ПРОТИВОПОЖАРНА ЕКИПИРОВКА ОТ СКЛАД НА „ДГС КАТУНЦИ”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/01/2018

ЗАДЪРЖАН СИСТЕМЕН НАРУШИТЕЛ В РАЙОНА НА „ДГС ДУПНИЦА” С КРАДЕНА ДЪРВЕСИНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/01/2018

ПРОВЕРКИ НА 114 ПРОТИВОЕРОЗИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ИЗВЪРШИ ЮЗДП
КОНКУРС

08/01/2018

Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) "Луковица" в района на ТП ДГС Самоков
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/01/2018

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС БЕЛОВО” ИНЖ. БОРИСЛАВ КОТУЗОВ С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/01/2018

ЮЗДП ОСИГУРЯВА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА РЕМОНТ НА ИЗГОРЕЛИЯ ПОКРИВ В ПРИЮТА НА ОТЕЦ ИВАН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/01/2018

ДВЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП С ТИТУЛЯРИ НА ПОСТА ДИРЕКТОР
СПРАВКА

29/12/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 29.12.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ОБЯВЛЕНИЕ

23/12/2017

На основание заповед № РД-07-1113/15.11.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) год. на 18 броя поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”, представляващи:
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/12/2017

РАЗКРИХА БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ В „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/12/2017

ЮЗДП ПОДКРЕПИ КАМПАНИЯТА „ЗА ЕДНА ПО-ТОПЛА КОЛЕДА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/12/2017

ЮЗДП ДОСТАВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПРИЮТА НА ОТЕЦ ИВАН ОТ НОВИ ХАН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/12/2017

ВСИЧКИ ЗАПЛАТЕНИ ДЪРВА В РАЙОНА НА „ДГС ЗЕМЕН” ВЕЧЕ СА ДОСТАВЕНИ НА ДОМАКИНСТВАТА
СПИСЪК

18/12/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 18.12.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/12/2017

ЮЗДП УСТАНОВИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА СЕЧ КРАЙ МЕЛНИК
 1  2  3