1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СПРАВКА

16/07/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.07.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/07/2018

В 10% ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
ОБЯВЛЕНИЕ

11/07/2018

На основание заповед № РД-07-401/04.05.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп”.
КОНКУРС

09/07/2018

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „БЕЛЬОВСКА РЕКА-ЦЪРКВИЩЕ”
СПРАВКА

29/06/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 29.06.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29/06/2018

ЮЗДП ИЗДАДЕ БРОШУРА С МЕРКИ СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/06/2018

ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

22/06/2018

ЮЗДП И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ В ГОРИ СЪС ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ
ОБЯВЛЕНИЕ

22/06/2018

На основание заповед № РД-07-482/31.05.2018 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”
КОНКУРС

20/06/2018

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „БИСД Езерище”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/06/2018

СИМЕОН ЕФРЕМОВ Е ТИТУЛЯР НА ПОСТА ДИРЕКТОР НА „ДГС ПЪРВОМАЙ”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/06/2018

ИЗБРАХА НАЙ-ДОБРИТЕ ДЪРВОСЕКАЧИ НА БЪЛГАРИЯ
СПРАВКА

15/06/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 15.06.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/06/2018

ЮЗДП ПОЧИСТИ ОБЩО 145,5 КИЛОМЕТРА ГРАНИЧНА ПОЛОСА ЗА ТРИ ГОДИНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/06/2018

ЮЗДП Е СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/06/2018

ЮЗДП Е ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА „НАЙ-ДОБЪР СЕКАЧ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/06/2018

СЪВЕЩАНИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ ПРОВЕДЕ ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

06/06/2018

На основание заповед № РД 49-112/25.05.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти (сгради и съоръжение) – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

05/06/2018

ЮЗДП ПОДПОМАГА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ЧРЕЗ ЗАРИБЯВАНЕ С БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА
СПРАВКА

01/06/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 31.05.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
 1  2  3