1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

26/03/2019

ЮЗДП Е ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019 Г.
ПРОГРАМА

25/03/2019

ПРОГРАМА С ПРОЯВИ ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019 1-7 АПРИЛ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/03/2019

САМО ЗА ДЕН: 10 ПОЖАРА РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/03/2019

ИВАН ГЕРГОВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА „ДГС КРЕСНА”
ОБЯВЛЕНИЕ

13/03/2019

На основание заповед № РД-07-143/07.02.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот (ПИ) в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство София”(ДГС София).
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/03/2019

ВАСИЛ ПУРОВ Е ТИТУЛЯР НА ПОСТА ДИРЕКТОР НА „ДЛС ОСОГОВО”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/03/2019

ПРЕДОТВРАТЕНИ СА ГОРСКИ ПОЖАРИ ЗАРАДИ ПАЛЕНЕ НА СТЪРНИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
КОНКУРС

20/02/2019

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „МИХАЛСКА”
КОНКУРС

20/02/2019

онкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Зеленика” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен”
КОНКУРС

20/02/2019

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Отоките” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Етрополе”
КОНКУРС

20/02/2019

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Кокалското” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Етрополе”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/02/2019

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС КРЕСНА” Е С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/02/2019

ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЗЛОГ И ДУПНИЦА ЗАДЪРЖАХА СИСТЕМНИ НАРУШИТЕЛИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/02/2019

ПРОВЕРКАТА НА ЮЗДП ПОТВЪРДИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНА НА КРЕСНА И СИМИТЛИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/02/2019

ДИРЕКТОРЪТ НА ЮЗДП РАЗПОРЕДИ ПРОВЕРКА В „ДГС КРЕСНА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/02/2019

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В „ДЛС ОСОГОВО”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/01/2019

СТАРОПЛАНИНСКИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП В РИБАРИЦА И ЧЕРНИ ВИТ СЕ ОБЕДИНЯВАТ С „ДГС ТЕТЕВЕН”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

29/01/2019

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ ПРЕДСТАВЯМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ”JAGD & HUND” В ДОРТМУНД
ОБЯВЛЕНИЕ

21/01/2019

На основание заповед № РД 49-5/14.01.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” („ДЛС Дикчан”).
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

17/01/2019

ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ В ОБХВАТА НА ЮЗДП ПРЕЗ 2018 Г. СЛЕД ИНТЕНЗИВНИ ПРОВЕРКИ И ПРЕВЕНЦИЯ
 1  2  3