1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

23/08/2017

46 кубически метра дърва задържани за седмица в ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

23/08/2017

ЮЗДП ИЗДАДЕ БРОШУРА ЗА СЪХНЕНЕТО НА ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ
ОБЯВЛЕНИЕ

16/08/2017

На основание заповед № РД 07-669/05.07.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на ТП „Държавно горско стопанство Симитли”
СПРАВКА

15/08/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 10.08.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/08/2017

НАД 50 СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ГАСЯТ ДВА ГОЛЕМИ ПОЖАРА В РАЙОНИТЕ НА НЕВЕСТИНО И СЛИВНИЦА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

10/08/2017

КАДРОВИ РАЗМЕСТВАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП
КОНКУРС

10/08/2017

Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Варника", в района на дейност на ТП „ДГС Самоков"
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/08/2017

ВНИМАНИЕ - ЗАБРАВЕТЕ ШУМНОТО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПЕРНАТИТЕ ТОЗИ ЛОВЕН СЕЗОН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/08/2017

ЕКИП НА ЮЗДП ОВЛАДЯ ПОЖАР КРАЙ С. СЕНОКОС
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/08/2017

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/08/2017

В КЮСТЕНДИЛ ЮЗДП И КМЕТОВЕ ОБСЪДИХА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

03/08/2017

50 КИЛОМЕТРА ПО ГРАНИЦАТА С МАКЕДОНИЯ ВЕЧЕ СА ПОЧИСТЕНИ ОТ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/08/2017

Задържани са дървата от запалилия се ТИР на магистрала "Струма"
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

01/08/2017

15 КОНТРОЛНИ ГОРСКИ ПУНКТА ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

20/07/2017

ПЪРВА РЕКОЛТА ПЧЕЛЕН МЕД В „ДГС ЯКОРУДА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/07/2017

ЮЗДП ПРОВЕЖДА СРЕЩИ С КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ОБЯВЛЕНИЕ

14/07/2017

На основание заповед № РД-07-489/18.05.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”, представляващ: едноетажна сграда, склад за фуражи, паянтова конструкция, построена 1989 г., с площ 448 кв.м., находяща се в поземлен имот № 001050, в землището на с. Първомай, с ЕКАТТЕ 59077, община Петрич.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/07/2017

ОВЛАДЯН Е ПОЖАРЪТ В ГОРАТА КРАЙ С. СТАРА КРЕСНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/07/2017

70 СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП И ДЕВЕТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ГАСЯТ ПОЖАР КРАЙ С. СТАРА КРЕСНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/07/2017

НАД 9000 ДЕКАРА СА СЪХНЕЩИТЕ ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ В ЧАСТНИ ИМОТИ В ОБЛАСТИТЕ КЮСТЕНДИЛ И ПЕРНИК
 1  2  3