1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/03/2018

ОБУЧАВАТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП В ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

09/03/2018

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС СТРУМЯНИ” С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/03/2018

ЮЗДП И БИЗНЕСЪТ ПРОДЪЛЖАВАТ ДИАЛОГА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕКТОРА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

07/03/2018

ЮЗДП ОБМЕНЯ ОПИТ ЗА СПРАВЯНЕ С КОРОЯДА
ОБЯВЛЕНИЕ

06/03/2018

3 КОНЯ И БРАКОНИЕР ЗАДЪРЖАХА ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И ЖАНДАРМЕРИЯ КРАЙ САМОКОВ
ОБЯВЛЕНИЕ

06/03/2018

На основание заповед № РД-07-21/08.01.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” /ТП „ДЛС Осогово”/.
ОБЯВЛЕНИЕ

06/03/2018

На основание заповед № РД-07-4/03.01.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Брезник”.
ОБЯВЛЕНИЕ

06/03/2018

На основание заповед № РД-07-26/09.01.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Места”.
СПРАВКА

02/03/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 01.03.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/02/2018

ЕКИПИ НА ЮЗДП С ГОТОВНОСТ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ СЛЕД ОБИЛНИТЕ СНЕГОВАЛЕЖИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

23/02/2018

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС ЗА ЛОВ В БЪЛГАРИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО В ЗАЛЦБУРГ
ОБЯВЛЕНИЕ

22/02/2018

На основание заповед № РД-07-64/17.01.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ едноетажна стопанска сграда, ведно с прилежащ терен, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, териториално поделение „Държавно горско стопанство Кресна” (ТП ДГС Кресна), а именно:
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/02/2018

ЗАЛЕСЯВАТ ПЪРВИТЕ 115 ДЕКАРА ОПОЖАРЕНИ ГОРИ В РАЙОНА НА КРЕСНА
СПРАВКА

16/02/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.02.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/02/2018

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС КАТУНЦИ” С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

13/02/2018

ЮЗДП ПРОВЕРИ СИГНАЛ ОТ ЖИТЕЛИ НА ТРИ БРЕЗНИШКИ СЕЛА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/02/2018

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В „ДГС САНДАНСКИ”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/02/2018

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ПРОДЪЛЖАВАТ ПОЧИСТВАНЕТО ПО ГРАНИЦАТА С МАКЕДОНИЯ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

06/02/2018

АКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ НЕЗАКОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП ПРЕЗ 2017 Г.
СПРАВКА

02/02/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 01.02.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
 1  2  3