1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/10/2017

РАЗВИТИЕТО НА КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА БРЕЖАНИ ЩЕ ОБСЪЖДАТ НА КРЪГЛА МАСА В ЮЗДП
СПИСЪК

16/10/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.10.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/10/2017

ПРЕДОТВРАТЕНА КРАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ЕЛЕШНИЦА И САНДАНСКИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/10/2017

ЮЗДП ИНВЕСТИРА В РЕМОНТ НА ДВА БАРАЖА НА МАРУЛЕВСКА РЕКА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/10/2017

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП НЕ ПРЕПРОДАВАТ ДЪРВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В С. КРАЙНИЦИ
ОБЯВЛЕНИЕ

06/10/2017

На основание Заповед № РД 49-249/02.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” („ДГС Гоце Делчев”).
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/10/2017

ЗАВЪРШИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТРИ ГОРСКИ ПЪТЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП, ДРУГИ ПЕТ СЕ СТРОЯТ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/10/2017

ЮЗДП ПРОДЪЛЖАВА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ГОРСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СПРАВКА

29/09/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 29.09.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ОБЯВЛЕНИЕ

27/09/2017

На основание заповед № РД-07-753/24.07.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

25/09/2017

1/3 ОТ ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП СА ЗАКУПЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/09/2017

470 СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП, БОРИЛИ СЕ С ПОЖАРА В ПИРИН, ПОЛУЧАВАТ ПАРИЧНИ НАГРАДИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/09/2017

НАД 200 ТОНА ОТПАДЪЦИ СЪБРАХА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
СПИСЪК

15/09/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 15.09.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ЗАПОВЕД

15/09/2017

Конкурс за стипендианти на ЮЗДП ДП за 2017 год. обучаващи се в Лесотехнически университет, специалност "Горско стопанство"с квалификационна степен "Бакалавър"
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/09/2017

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС САМОКОВ” ВЪЗСТАНОВИХА И ОБЕЗОПАСИХА МЕТАЛНИЯ ПАРАПЕТ НА ЧЕРНАТА СКАЛА В РИЛА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/09/2017

70 СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ГАСЯТ ПОЖАР НАД КАРИЕРАТА КРАЙ С. ИЛИНДЕНЦИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/09/2017

НЕЗАКОННА СЕЧ НА БЛИЗО 20 КУБ. МЕТРА ЕЛИТНА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРИ РАЗКРИ ЕКИП НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/09/2017

РАЗКРИТА КРАЖБА НА ДЪРВА ПРИ ПРОВЕРКА НА ЮЗДП И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/09/2017

„ДГС САНДАНСКИ” ПОСРЕЩА ЛЕСОВЪДИ-ВЕТЕРАНИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
 1  2  3