1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/05/2020

ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ В РАЙОНА НА С. ГЕРМАН ОБСЪДИХА НА СРЕЩА МЕСТНИ ЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

22/05/2020

ПРИКЛЮЧИ ПРОЛЕТНОТО ЗАЛЕСЯВАНЕ И В НАЙ-ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

21/05/2020

ПРОЕКТЪТ НА ЮЗДП ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕДЕНИ ГОРИ ОТ НАТУРА 2000 ПО ПРОГРАМА LIFE Е СРЕД НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/05/2020

НАД 730 000 КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ СА ЗАСЕТИ САМО ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА В ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

15/05/2020

ЗАДЪРЖАНИ СИСТЕМНИ БРАКОНИЕРИ, ОТСТРЕЛЯЛИ БРЕМЕННА КОШУТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДГС ТЕТЕВЕН”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/05/2020

ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ, НАПАДНАТИ ОТ РЪЖДИВАТА БОРОВА ОСА, ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ДО ДВА-ТРИ МЕСЕЦА
ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

13/05/2020

Утре, четвъртък – 14 май, от 10.00 часа, ръководството на Югозападното държавно предприятие Ви кани на пресконференция
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/05/2020

РЪЖДИВАТА БОРОВА ЛИСТНА ОСА ПЕРИОДИЧНО НАПАДА ИГЛОЛИСТНИ ГОРСКИ МАСИВИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

04/05/2020

СЪХНЕНЕ В ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА БЛАГОЕВГРАД, СИМИТЛИ, РИЛА И РАДОМИР
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/04/2020

НЯМА ПОГОЛОВНА СЕЧ В БЕЛАСИЦА, ПОКАЗА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ЮЗДП И РДГ БЛАГОЕВГРАД
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29/04/2020

ЮЗДП Е В ГОТОВНОСТ ЗА АКТИВНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/04/2020

ЮЗДП СЪДЕЙСТВА ПРИ ДОСТАВКАТА НА ПЛОДОВЕ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В 28 УЧИЛИЩА В СОФИЯ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

16/04/2020

ГОРИТЕ В РИЛА УВЕКОВЕЧЕНИ ВЪВ ФИЛМ ЗА ПИЛИГРИМИТЕ НА BBC2
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/04/2020

„ДГС ПЪРВОМАЙ” ПОМАГА ПРИ РАЗНАСЯНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ХОРА В ОТДАЛЕЧЕНИ СЕЛА В ОГРАЖДЕН ПЛАНИНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/04/2020

ИНТЕНЗИВНИ ПРОВЕРКИ И ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРСТВА В РАЙОНИТЕ С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

10/04/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС КОСТЕНЕЦ” ДАРИХА ХРАНИ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛАТА ОЧУША И ПОДГОРИЕ
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

10/04/2020

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮЗДП ДАРЯВАТ 50 000 ЛЕВА ЛИЧНИ СРЕДСТВА В БИТКАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

08/04/2020

„ДЛС АРАМЛИЕЦ” ПОМАГА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЖИТЕЛИ НА С. ГОЛЕМА РАКОВИЦА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

06/04/2020

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ В ЮЗДП НАПРЕДВА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ
 1  2  3