1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/12/2017

ЮЗДП УСТАНОВИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА СЕЧ КРАЙ МЕЛНИК
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

12/12/2017

КОНСТАТИРАНО НАРУШЕНИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЧ В РАЙОНА НА „ДГС ДУПНИЦА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

08/12/2017

ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС ЗЕМЕН” Е ОСВОБОДЕН ЗАРАДИ ЛОША ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ СНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

05/12/2017

РАЗБИХА И ОГРАБИХА СГРАДАТА НА „ДГС СЛИВНИЦА”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

04/12/2017

БЛИЗО 13 000 ЕЛХИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДЛОЖИ ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
СПРАВКА

01/12/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 01.12.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ОБЯВЛЕНИЕ

01/12/2017

На основание заповед № РД 07-1064/30.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – държавна собственост, находящи се в землището на с. Копаница, ЕКАТТЕ 38460, общ. Радомир, обл. Перник, представляващи: ПИ № 046019, с площ 406,005 дка и ПИ № 047001, с площ 4,317 дка, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Радомир”.
ИНФОРМАЦИЯ

30/11/2017

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС ПЪРВОМАЙ” ЗАДЪРЖАХА ДЖИП С КРАДЕНА ДЪРВЕСИНА, УПРАВЛЯВАН ОТ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29/11/2017

СЪВМЕСТНА АКЦИЯ НА ГОРСКИ И ПОЛИЦИЯ СЛЕД СИГНАЛ ЗА НЕЗАКОНЕН ЛОВ КРАЙ БЛАГОЕВГРАД
Благодарствено писмо

27/11/2017

Благодарствено писмо от кмета на гоцеделчевското село Брезница Иса Сакали до ЮЗДП за добрата организация при осигуряване на местното население с дърва за огрев
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

23/11/2017

УЧЕНИЦИ ОТ С. ДОЛНО ОСЕНОВО СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА ЮЗДП „РАСТЕМ ЗАЕДНО С НАШАТА ГОРА”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/11/2017

ИНЖ. ВАСИЛ СТАМБЕРОВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА „ДГС ЕЛЕШНИЦА”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

22/11/2017

3400 ДЕКАРА НОВИ ГОРИ ЗАЛЕСЯВА ТАЗИ ГОДИНА ЮЗДП
СПРАВКА

20/11/2017

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.11.2017 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/11/2017

УСПЕШНА АКЦИЯ ПРИ ЗАЛАВЯНЕ НА НАРУШИТЕЛИ В ГОРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/11/2017

4 АВТОМОБИЛА С НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА ЗАДЪРЖАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАЙОНИТЕ НА РАЗЛОГ И СИМИТЛИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/11/2017

ОБУЧАВАТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МОТОРНИ ТРИОНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/11/2017

ИНЖ. ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ ОТНОВО ОГЛАВЯВА „ДГС КРЕСНА”
ОБЯВЛЕНИЕ

11/11/2017

На основание заповед № РД–07-975/02.10.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”.
ОБЯВЛЕНИЕ

10/11/2017

На основание заповед № РД 07-1017/11.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”.
 1  2  3