1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/09/2018

УПРАВЛЕНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ЮЗДП ПОКРИВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
СПРАВКА

17/09/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 14.09.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

14/09/2018

ЮЗДП ПУСКА В ИНТЕРНЕТ ИНОВАТИВНА КАРТА НА ГОРИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

13/09/2018

ЮЗДП Е ПАРТНЬОР НА ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ КРАЙ С. ДОЛНА ДИКАНЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

31/08/2018

АВИОБОРБА СРЕЩУ БОРОВАТА ПРОЦЕСИОНКА ОРГАНИЗИРА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

31/08/2018

30 ЧУВАЛА С ОТПАДЪЦИ СЪБРАХА СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП и РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД В СЪВМЕСТНА АКЦИЯ
СПРАВКА

31/08/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 30.08.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

30/08/2018

НАД 5300 ДОМАКИНСТВА СА ЗАКУПИЛИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29/08/2018

ЮЗДП и РИОСВ – Благоевград със съвместна инициатива дават старт на кампанията „Да изчистим България заедно“
СПРАВКА

15/08/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 10.08.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/08/2018

ОТ 15 АВГУСТ ЗАПОЧВА ДОБИВЪТ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА КОРЕН ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В РАЙОНА НА КЮСТЕНДИЛ
КОНКУРС

06/08/2018

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Пиляфа” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански” („ДГС Сандански“), обособен със Заповед № РД 48-45/08.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

01/08/2018

ПРОДЪЛЖАВАТ СЪВМЕСТНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ЮЗДП И WWF - БЪЛГАРИЯ
СПРАВКА

01/08/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 27.07.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/07/2018

НАД 11 700 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

26/07/2018

АВТОМАТИЗИРАНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ В ЮЗДП Е ГОТОВА ЗА РАБОТА
ОБЯВЛЕНИЕ

23/07/2018

На основание заповед № РД-07-607/05.07.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”.
КОНКУРС

23/07/2018

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Пирдоп”
СПРАВКА

16/07/2018

Справка на инвентаризираните иглолистни гори (повреди) и проведени сечи към 16.07.2018 г. в района на ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/07/2018

В 10% ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
 1  2  3